Z wizytą u Ryszarda Dobka

Delegacja Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich udała się z wizytą do redaktora Ryszarda Dobka by wspólnie świętować jubileusz 20-lecia wstąpienia do stowarzyszenia. Dziennikarz, oprócz życzeń zdrowia i dalszej motywacji do pracy, otrzymał także pamiątkowy medal okolicznościowy.

Pomysłodawcą spotkania był Jerzy Pantak, który odwiedził Ryszarda Dobka w jego mieszkaniu. Redaktor ze względu na wiek i zdrowie nie może uczestniczyć w spotkaniach naszego Oddziału, ale wciąż pozostaje aktywnym członkiem stowarzyszenia.

Ryszard Dobek (ur. 1 sierpnia 1935 roku) to absolwent zootechniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Współpracę z redakcjami zaczął w połowie lat 70. XX wieku od artykułów w tygodniu “Nasza Wieś”. W latach 1995-1997 w “Dzienniku Pojezierza” publikował cotygodniowy cykl felietonów “Wokół ambony” dotyczący zagadnień łowieckich. W 1996 roku założył kwartalnik “Myśliwiec Warmińsko-Mazurski” i był jego redaktorem naczelnym do 1999 roku.

Później współpracował z “Tygodnikiem Warmińskim”, “Tygodnikiem Pojezierza”, “Bracią Łowiecką” i “Nowym Życiem Olsztyna”, na łamach których poruszał tematykę rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. To także współautor “Księgi pamiątkowej” wydanej przez Koło łowieckie im. Juliana Ejsmonda w Olsztynie.

W 2019 roku wydał swoje myśliwskie wspomnienia pt. „Czar Łowów”. W swej książce Ryszard zamieścił aż 61 oryginalnych wspomnień ze swoich –  blisko 60-letnich –wypraw do kniei i na pola. Są to ciekawe, często zabarwione humorem, przemyślenia doświadczonego myśliwego. Autor przypomina też dzieje łowiectwa Warmii i Mazur na przestrzeni kilku wieków.  Zamiłowanie do łowiectwa, a przede wszystkim uroków pola i lasu, Ryszard Dobek otrzymał w genach, bo jego dziadek i ojciec byli myśliwymi. Egzamin łowiecki zdał podczas studiów na WSR w Olsztynie, ale myśliwym został dopiero wtedy, gdy koledzy z jego zakładu pracy zorganizowali nowe koło. 

Advertisement
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s