Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie zwołuje na dzień 23 marca 2023 roku (czwartek) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej „Civitas Christiana” w Olsztynie przy ulicy Prostej 5/6 (I piętro) o godz. 16.30. W przypadku braku wymaganej liczby członków Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz. 17.00.

P r o g r a m

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie przez Prezesa Oddziału
 2. Powitanie nowych członków Oddziału
 3. Zatwierdzenie regulaminu obrad
 4. Zatwierdzenie programu obrad
 5. Wybór Prezydium Zebrania
 6. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 8. Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2022
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
 10. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2022, głosowanie absolutorium
 11. Sprawozdanie merytoryczne Oddziału za rok 2022
 12. Wybór prezesa  na kadencję 2023 – 2026
 13. Wybory nowych władz statutowych – Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Członkowska, Sąd Dziennikarski, Rzecznik dyscyplinarny oddziału.
 14. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów SDP
 15. Dyskusja programowa
 16. Komunikaty i wolne wnioski
 17. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków
 18. Zamknięcie obrad
Advertisement
This entry was posted in Aktualności. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s