Nasi członkowie z medalami „Gloria Artis”

W Olsztynie odbyły się w środę wojewódzkie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Święta Narodowego 3 Maja. Z tej okazji wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki wręczył odznaczenia państwowe i resortowe kilkudziesięciu osobom, w tym trojgu dziennikarzom, członkom Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Brązowe medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali: Joanna Wańkowska-Sobiesiak, ks. Jan Rosłan i Zenon Złakowski. Medal ten nadawany jest przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Joanna-Wańkowska-Sobiesiak, z wykształcenia konserwator zabytków, a z pasji dziennikarka i pisarka od prawie 50 lat. Z prasą branżową i regionalną związała się już w latach 80. XX wieku podczas pracy w PP Pracownie Konserwacji Zabytków  w Olsztynie, a potem jako urzędnik państwowy w Urzędzie Wojewódzkim (była m.in. pełnomocnikiem wojewody ds., mniejszości narodowych i etnicznych). Publikowała m.in. w Posłańcu Warmińskim, obu Dziennikach Pojezierza, Rzeczpospolitej, Słowie Dzienniku Katolickim, Gazecie Warmińskiej, Tygodniku Warmińskim, miesięczniku SDP Bez Wierszówki, wydawnictwach stowarzyszenia „Borussia”. Joanna Wańkowska-Sobiesiak jest autorką szesnastu reportażowych książek poświęconych głównie przeszłości Warmii i Mazur oraz Prus Wschodnich oraz losów ich mieszkańców,  ostatnio interesuje ją głównie tematyka mazurska. Od 29 lat należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w latach 2002-2011 była prezesem oddziału SDP w Olsztynie. Organizowała i przewodniczyła jury wielu konkursów dziennikarskich. Niedawno została wybrana wiceprezesem WM Oddziału SDP.

Ks. Jan Rosłan, absolwent polonistyki i teologii, dziennikarzem jest już 50 lat. Publikował jeszcze jako student w prasie młodzieżowej i społeczno-kulturalnej, członek redakcji Rezonansu, pisma NSZZ Solidarność w Olsztynie (do stanu wojennego). W 1983 roku związał się z dwutygodnikiem Posłaniec Warmiński, którego był redaktorem naczelnym w latach 1999-2007. Był też sekretarzem dwumiesięcznika Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne oraz dwa lata redaktorem naczelnym Kalendarza Maryjnego. Kilka lat był rzecznikiem prasowym Kurii Metropolitalnej w Olsztynie i korespondentem Katolickiej Agencji informacyjnej. Jan Rosłan  wydał też kilka książek, kilkanaście zredagował lub był ich współautorem, jego teksty ukazywały się w wielu antologiach. Do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich należy od 35 lat, przewodniczy komisji członkowskiej WMOSDP. Od siedmiu lat jest redaktorem naczelnym miesięcznika Debata. Jest też członkiem kolegium redakcyjnego i stałym felietonistą olsztyńskiego czasopisma SDP Bez Wierszówki.

Zenon Złakowski, absolwent polonistyki, dziennikarzem (głównie radiowym) jest także od 50 lat. Wcześniej pracował w olsztyńskich bibliotekach. Współredagował pismo Przemiany, w 1973 roku został reporterem Radia Olsztyn, a w1986 roku związał się z Posłańcem Warmińskim. Jest poetą, debiutował w 1976 roku, a jego utwory ukazały się w wielu zbiorach. W 1982 wydał też pierwszą książkę prozatorską „Nim skończy się dzień’, do dziś napisał kilka kolejnych, zwłaszcza biograficznych i dokumentalnych poświęconych historii NSZZ „Solidarność” (do tego związku wstąpił w 1981 r.). W 1992 roku przyjęty do Związku Pisarzy Polskich. Był redaktorem naczelnym olsztyńskiego dwutygodnika  Nasz Region (2000 r.), a następnie miesięcznika Krajobrazy i Spojrzenia (2005-2008) wydawanego przez Stow. Warmińska Inicjatywa Kulturalna, którego był prezesem. Jest znanym działaczem katolickim (był m.in. prezesem Akcji Katolickiej 1996-1999) i społeczno-politycznym. W latach 1989-1991 był posłem z ramienia Komitetu Obywatelskiego, a w latach 1998-2002 radnym olsztyńskim z ramienia Akcji Wyborczej „Solidarność”. W 2006 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Radia Olsztyn z rekomendacji Ligi polskich Rodzin. Jest też honorowym członkiem WM Oddziału SDP i laureatem kilku konkursów prasowych. Wciąż pisze, ostatnio scenariusz do filmu „Atak na region” na podstawie swojej książki „Stało się”.


Lista odznaczonych

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski: pośmiertnie Rita Barbara Kostka i Władysław Kazimierz Wojewódzki

Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości: pośmiertnie Dominik Rurys

Złoty Krzyż Zasługi: Kazimierz Kania, Mirosław Janusz Niedźwiedź, Ryszard Winiczeńko, Waldemar Piotr Zakęs, Zbigniew Kłodowski, Kazimierz Stańczyk

Srebrny Krzyż Zasługi: Jarosław Jaszczuk,  Elżbieta Krystyna Miecznik, Jolanta Agata Opaluch

Brązowy Krzyż Zasługi: Paweł Giełazis, Jan Hernat Ryszard Pawluczuk, Krzysztof , Joanna Równiak, kpt. Michał Stanisław Damps, por. Mirosław Kruba, Radosław Paweł Apanowicz, Krzysztof Sobolewski

Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Andrzej Krzysztof Mikucki, Mirosław Ochenkowski, Ireneusz Mieczysław Myrcha, Zbigniew Roman Dalecki, Marek Michał Jurski, Tadeusz Puszczało, Janusz Wirgowski, Małgorzata Ferenc, Hanna Ewelina Lipka,

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: Magdalena Sylwia Chmielewska, Joanna Iwona Hawrysz, Ewa Kowalska, Joanna Justyna Orzoł, Monika Michalczyk

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę: Justyna Wojciechowska, Adam Banach

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: Zofia i Tadeusz Lubaszewscy

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości: mjr Marcin Powideł, st. bryg. Rafał Grzegorz Szymukowicz, Lucyna Renata Ciesielska, Andrzej Leszek Ciesielski, Janusz Niewiarowski, Jacek Roman Pawlik, Marek Góryński, Jan Domański (Stowarzyszenie Rodzina Katyńska), Jakub Grzegorz Bornus – wójt gminy Braniewo, bryg. Ireneusz Zbigniew Ścibiorek, st. chor. szt. Sebastian Piotr Jaszak, st. chor. szt. Jacek Wojtalik, Witold Marian Darski, Zdzisław Konecki, Mirosław Andrzej Nowak, Tadeusz Adam Tykałowski

 Brązowy Medal „Zasłuzony Kulturze „Gloria Artis”: ks. prałat Jan Rosłan, Joanna Wańkowska-Sobiesiak, Zenon Złakowski

Medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej: Dariusz Warot

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Energetyki: Jadwiga Melerska, Jan Pilipienko, Marian Toczko, Stanisław Ulatowski, Krzysztof Żochowski

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Zdrowia: Lucyna Władysława Kiełbasa, (dyrektor Szpitala Miejskiego), Anna Korzeniewska-Marcińczyk, Zbigniew Brozio

Tekst zdjęcia Jerzy Pantak

Advertisement
This entry was posted in Aktualności and tagged , . Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s