Kontakt

Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie

10-651 Olsztyn

ul. Dobra 10

              olsztyn.sdp@gmail.com

Klauzula obowiązku informacyjnego

Zgodnie z art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rade (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO), informujemy, że:
1. Administratorem Danych Osobowych jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, ul. Dobra 10, 10-651 Olsztyn, e-mail:   olsztyn.sdp@gmail.com.
2. Kontakt z Administratorem Ochrony Danych jest możliwy pod adresem poczty elektronicznej:   olsztyn.sdp@gmail.com.
3. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 4 pkt 2 Rozporządzenia, w celu realizacji ustawowych i statutowych zadań Administratora Danych Osobowych, i nie będą udostępniane podmiotom innym, niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
4. Odbiorcami danych osobowych są pracownicy oraz współpracownicy Administratora Danych Osobowych.
5. Dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędny do realizacji podjętej współpracy i przesłanych zgłoszeń i zapytań.
6. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiadają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność w prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.
9. Nie podlegają Państwo zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.