40 lat Solidarności – refleksje rocznicowe

Ogromną rolę w dziele dochodzenia do prawdy, o przecież skomplikowanej i niełatwej najnowszej naszej historii, w której przenikają się „zimne” obiektywne procesy i wielkie ludzkie dramaty, odgrywają obchody ważnych rocznic. Rocznice wpisują się w podstawową zasadę życia społecznego – prawdę, o której wyzwalającej mocy, związku z godnością oraz wolnością człowieka mówił w encyklice Redemptor hominis Jan Paweł II, podkreślając prawo do prawdziwej informacji, nie indoktrynacji opartej na zakłamaniu i przemilczaniu.

Pamiętajmy jednak o tym, jak szybko historia żywa obumiera, jak ważne jest budzenie uczuć w pamięci pokoleń, refleksji nad losem tych, którzy tą wartość moralną zamkniętą w słowie „Solidarność” czterdzieści lat temu budowali. Powtarzamy niemal wszyscy, że inflacja rocznic, obchodów, jubileuszy jest niepożądana, a nawet nieznośna. Ale nikt z nas lub prawie nikt, nie potrafi obejść się bez dat, symboli zarówno w życiu osobistym i rodzinnym, jak społecznym czy narodowym. Często jednak pożywiamy się kliszami, ułomnymi symbolami, nieraz półprawdami, tekstami sloganowymi, powtarzającymi w kółko to samo. Stać nas jednak na spotkania okolicznościowe i odświętne, a zarazem nie odklepane, lecz refleksyjne i głębokie, niosące określoną wartość moralną i polityczną.

Budzenie uczuć obok zachęcania do chłodnej, analitycznej refleksji jest wręcz konieczne. Chciałbym, by jak największa liczba ludzi potrafiła obcować z historią, mocować się z nią, odczuwać przy tym satysfakcje odkrywcy – to życzenie przed laty wypowiedziane przez jednego z polskich historyków i dziś nie straciło swej wymowy. Czterdzieści lat temu pisaliśmy, mówiliśmy: Solidarność to: zawarcie związku małżeńskiego z prawdą i wiarą w jej siłę. Agitatorem naszego postępowania niech będzie własne sumienie i wiara – ta wielka z krzyżem lub ta mała wewnątrz nas. Wszyscy jesteśmy Polakami jak głoszą hasła. Ważne jest jednak, abyśmy wszyscy potrafili być ludźmi.

                          Wojciech Ciesielski

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Zaproszenie do Pieniężna

Zapraszamy do Pieniężna, gdzie 25 lipca o godz. 11.30 w Miejskim Domu Kultury a następnie w plenerze odbędzie się wernisaż wystawy  prac autorów biorących udział w II Ogólnopolskim Konkursie na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa.

Swoje prace zaprezentują: Grzegorz Bąkowski, Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Edmund Dudek, Marek Gliwa, Michał Graczyk, Krzysztof Grzondziel, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Józef Jabłoński, Ryszard Kudzian, Lech Kotwicz, Karolina Lewandowska, Sławomir Łuczyński, Maciej M. Michalski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Janusz Mrozowski, Zbigniew Niewęgłowski, Dariusz Pietrzak, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Henryk Sawka, Włodzimierz Stelmaszczyk, Robert Trojanowski, Tomasz Wiater, Jacek Zygmunt.

Zobaczymy także prace patrona konkursu Aleksandra Wołosa oraz jurorów konkursu Józefa Burniewicza i Zbigniewa Piszczako.

Organizatorami wystawy są: Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie oraz Urząd Miasta Pieniężna.

Celem Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa było nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych w 2019 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym,  tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego a także upamiętnienie naszego kolegi, znakomitego olszyńskiego artysty Aleksandra Wołosa.

Patronat honorowy nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Posted in Aktualności, Komunikaty | Tagged , , , | Leave a comment

Stowarzyszenie ma nowego Prezesa

2 lipca br. odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, którego najważniejszym celem było zatwierdzenie sprawozdania finansowego za miniony rok oraz wybory nowego Prezesa Oddziału.

30 czerwca 2020 roku Ireneusz St. Bruski po wielu latach pracy zrezygnował z funkcji prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. 2 lipca podczas Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nastąpił więc wybór nowego Prezesa, którym jednogłośnie został wybrany ówczesny wiceprezes Stowarzyszenia Grzegorz Radzicki.

Krótka rozmowa z nowym Prezesem autorstwa Stanisława Olsztyna/ Ku Prawdzie

Posted in Aktualności, Komunikaty | Tagged , , , | Leave a comment

Rezygnacja Prezesa Oddziału

Szanowni Państwo,

Koleżanki i Koledzy,

z dniem 30 czerwca 2020 roku rezygnuję z funkcji prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie.

Wszystkim Koleżankom i Kolegom, którzy w latach 2013-2020 włączali się w pracę Zarządu i Oddziału w Olsztynie, z całego serca dziękuję. Wyrażam wielką wdzięczność Osobom spoza naszego Stowarzyszenia, które współpracowały z SDP na Warmii i Mazurach.

Zarządowi oraz nowemu Prezesowi, który zostanie wybrany, życzę powodzenia w realizacji zadań statutowych, kontynuacji dotychczas wypracowanych przedsięwzięć Oddziału oraz owocnego wcielania w życie nowych pomysłów dla dobra żurnalistów i Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Moja rezygnacja w niczym nie przekreśla dalszej współpracy oraz służenia radą i doświadczeniem.

Z wyrazami szacunku

Ireneusz St. Bruski

wiceprezes Oddziału w latach 2012-2013

prezes Oddziału w latach 2013-2020

redaktor naczelny „Bez Wierszówki” od 2014

Ustroń, 27 czerwca 2020 roku

Posted in Aktualności, Komunikaty | Tagged , | Leave a comment

Zmarł Andrzej Badurek

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 28 czerwca odszedł od nas wieloletni członek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, a także przewodniczący Koła SDP w Mrągowie – Andrzej Badurek.


Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy współczucia.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 1 lipca o godzinie 15.00 w kaplicy przy ul. Młodkowskiego, a o 16.00 Msza żałobna w parafii św. Rafała Kalinowskiego w Mrągowie.

mk

Posted in Aktualności, Teksty | Tagged , , | Leave a comment

Finał konkursu o Nagrody SDP

Laureaci konkursu o Nagrody SDP 2019

Główna Nagroda Wolności Słowa                                                     

za publikacje w obronie demokracji i praworządności, demaskujące nadużycia władzy,

korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka

ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

I Nagroda w wysokości 10 000 zł

Mariusz Pilis – „Sprawiedliwość”, TVP1, 23 października 2019

II Nagroda w wysokości 5 000 zł

Marek Pyza, Marcin Wikło, Andrzej R. Potocki – „Wojna Gdańska z Polską”, Tygodnik „Sieci”, 1 lipca 2019

Wyróżnienie

Anita Gargas – „Jan Olszewski”, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”, 14 lutego 2019

Nagroda Watergate                                        

za dziennikarstwo śledcze

ufundowana przez Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

2 równorzędne nagrody po 6 000 zł każda

1. Mariusz Zielke – cykl „Afera pedofilska przy produkcjach dla TVP i Polsatu”, portal winteresiespolecznym.pl, 4 sierpnia 2019 oraz salon24.pl, 31 grudnia 2019

2. Tomasz Duklanowski – cykl publikacji dotyczących Marszałka Senatu prof. Tomasza Grodzkiego, PR Szczecin, listopad-grudzień 2019

Wyróżnienie

Marcin Jakóbczyk – „Skradziona tożsamość”,  TVN program „Uwaga!”, 4 i 27 września 2019

Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego                                                

za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie

ufundowana przez Polską Agencję Prasową

Nagroda w wysokości 10 000 zł

Michał Król i ks. Roman Sikoń – dwa filmy: „Pokój mój Wam daję”, TV Trwam, 3 sierpnia 2019 oraz „Artur Afryka”  TV Trwam, 10 grudnia 2019

Wyróżnienia

1. Dariusz Wrzosek – „Wojenne klatki”, TVP Info, 13 października 2019

2. Paweł Bobołowicz – „Program Wschodni”, Radio Wnet, 30 listopada, 7 grudnia oraz 14 grudnia 2019

3. Marcin Makowski – „Gra o najwyższą stawkę. Amerykańska ustawa JUST Act 447”, Tygodnik „Do Rzeczy”, 6 maja 2019

Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej

za publicystykę o tematyce europejskiej

ufundowana przez Fundację Macieja Rybińskiego

Nagrody nie przyznano

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza                                                   

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy

ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury

Nagroda w wysokości 10 000 zł

Monika Kalinowska – „Łukasz z Bałut”, TVP3 Łódź Pracownia Reportażu, 28 marca 2019

Wyróżnienia

1. Agnieszka Szwajgier – „ Paragraf 51”, PR Program 1, 26 kwietnia 2019

2. Katarzyna Pełka-Wolsztajn – „Wileński Łącznik – szlakiem Tyrmanda”, TVP Wilno, 27 grudnia 2019

Nagroda im. Janusza Kurtyki                                    

za publikacje o tematyce historycznej

ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej

Patron medialny: TVP Historia

Nagroda w wysokości 10 000 zł

Rafał Geremek – „Niepokonany. Opowieść o generale Stanisławie Maczku ”, TVP1, producent: Muzeum Historii Polski, 30 października 2019

I Wyróżnienie

Marzena Kumosińska – „Skazany na zapomnienie. Wacław Lipiński”, TVP3 Łódź dla TVP Historia, 17 listopada 2019

Wyróżnienia równorzędne:

1. Sławomir Koehler – „Zabójstwo Emila Barchańskiego”, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”, 14 marca 2019

2. Ewelina Karpińska-Morek i Katarzyna Domagała-Pereira – „Do widzenia w niebie”. Likwidacja szpitala w Kobierzynie”, portal Interia, 14 września 2019

3. Tomasz Krzyżak, Piotr Litka, Wiktor Świetlik – „Kiszczak wiedział o prowokacji na Chłodnej wymierzonej w księdza Popiełuszkę”, „Jak amerykańska Polonia i polski rząd emigracyjny pomagali Żydom podczas II wojny światowej”, „Kiszczak Papers”. Ostatnie notatki generała Kiszczaka”, portale: polskieradio24.pl i polskieradio.pl, 7 stycznia, 25 stycznia, 4 sierpnia 2019

4. Teresa Kaczorowska – dwie publikacje: „Jadwiga chciała pomścić męża”, 20-21 lipca 2019, „Rzeczpospolita” magazyn Plus – Minus oraz „Z Warszawą w sercu”, „Forum Dziennikarzy”, lipiec-sierpień 2019,

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego                                       

za dziennikarstwo ekonomiczne

pod patronatem Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

Nagroda w wysokości 10 000 zł

Radosław Jankiewicz – dwa reportaże telewizyjne: „Wyprzedaż majątku PKS Poznań”, 10 stycznia 2019 oraz „Komu przeszkadza przekop przez Mierzeję Wiślaną?” 28 marca 2019, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”

Wyróżnienia

1. Waldemar Wiśniewski  – „Wyróżnij się albo zgiń”, TVP1 program „Głębia ostrości”, 30 czerwca 2019

2. Karolina Tomaszewicz – „Oszustwa na rynku Forex”, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”, 17 października 2019

Nagroda im. Aleksandra Milskiego                                     

dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności

ufundowana przez FAKRO Sp. z o.o.

Nagroda w wysokości 10 000 zł

Tygodnik „Kurier Ostrowski”

Wyróżnienia

1. Dwutygodnik „Nowe Info”

2. Magazyn „Dzielnicówka”

Nagroda im. Stefana Żeromskiego                                                                           

za publikacje o tematyce społecznej

ufundowana przez BP Europa SE Oddział w Polsce

Nagroda w wysokości 10 000 zł

Olga Doleśniak-Harczuk – „Chodź, pokażę Ci największy burdel Europy”, miesięcznik „Nowe Państwo” , listopad 2019

Wyróżnienia

1. Magdalena Majewska – „Doktorat z bezdomności”, TVP1, 26 marca 2019

2. Tomasz Nowak – „My i oni”, TVP3 Łódź, 20 czerwca 2019

3. Endy Gęsina-Torres – „Tułaczka Marianny”, TVN program „Uwaga!”, 19 czerwca i 17 września 2019

Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego

za wyróżniające się dokonania dziennikarskie

dla dziennikarzy do 30 roku życia

Nagrodę wręcza Grupa Energa

Nagroda w wysokości 5 000 zł

Maciej Piotrowski – „Upadek szpitala w Górze”, 24 stycznia 2019 i „Ciemne strony śmieciowego biznesu”, 5 grudnia 2019, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas” oraz „Niewinny pedofil”, TVP1 „Alarm!”, 4 kwietnia 2019

Wyróżnienia

1. Agnieszka Szwajgier – „Mój ci on”, PR Program 1, 22 września 2019

2. Mateusz Teska – „Rosyjskie nieruchomości w Polsce”, TVP1 „Magazyn śledczy Anity Gargas”, 23 maja 2019

Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego                                         

za publikacje o tematyce sportowej

ufundowana przez PKN ORLEN S.A.

Nagroda w wysokości 10 000 zł

Paweł Kapusta – „Marcin Gortat: Ogień prawie zgaszony”, Portal Wirtualna Polska\WP SportoweFakty, 12 maja 2019

Wyróżnienia

1. Zbigniew Rytel – „100 lat na dworze królowej”, TVP Sport, 11 października 2019

2. Aleksandra Sadokierska – „Przed szachem i matem”, PR Białystok, 29 kwietnia 2019

3. Jerzy Góra – cykl audycji „Widziane z „Góry””, PR Katowice, czerwiec – sierpień 2019

Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego

za fotografię o tematyce sportowej

ufundowana przez Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Nagroda w wysokości 10 000 zł

Aleksander Majdański – fotoreportaż z Mistrzostw Świata UCI w Kolarstwie Torowym, luty-marzec 2019

Wyróżnienia

1. Bartłomiej Zborowski – zdjęcie „Zofia Klepacka podczas treningu na Majorce”, 8 marca 2019

2. Rafał Oleksiewicz – zdjęcie z konkursu drużynowego skoków narciarskich w Zakopanem, 19 stycznia 2019

Nagroda im. Erazma Ciołka

za fotografię społecznie zaangażowaną

ufundowana przez Stowarzyszenie Autorów ZAiKS

Jury nie przyznało I nagrody

II Nagroda w wysokości 4 000 zł

Jakub Kamiński za fotoreportaż „Warszawski Marsz Niepodległości”, 11 listopada 2019

Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego                                      

Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „Ekos”

za publikacje o problemach ochrony środowiska

ufundowana przez PGK Termy Uniejów Sp. z o.o.

Nagroda – voucher na weekendowy pobyt w Kompleksie Aparthotel „Termy Uniejów”

Ryszard Czeraszkiewicz, Zbigniew Smoczek, Andrzej Tomczak – publikacja albumowa „Krzyk” wydana pod patronatem Szczecińskiego Klubu Przyrodników, Drukarnia i Wydawnictwo Kadruk, sierpień 2019,

Wyróżnienie

Maciej Kuciel i Patrycja Dzięcioł-Mokwa – „Polska śmietnikiem Europy”, TVN program „Uwaga!”,  5 i 6 września 2019

Nagroda Specjalna

Fundacji Solidarności Dziennikarskiej

Aleksandra Tabaczyńska – artykuły: „Bliżej prawdy o śmierci za prawdę”, „Zabójstwo Jarosława Ziętary – procesu ciąg dalszy”, „Proces ochroniarzy – podsumowanie roku 2019”, Wielkopolski Kurier Wnet, kwiecień, czerwiec, grudzień 2019

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Galeria Usługa zaprasza

Galeria Usługa – Jazz Bar na olsztyńskiej Starówce już działa…

Po długiej przerwie Galeria jest już otwarta… Zapraszamy serdecznie na wyjątkowe słodkie specjały od Słodkie kreacje Ani Matys, do tego kawa lub sok z wyciśniętych warzyw, owoców i patio z pięknymi roślinami.
I czworonoga można zabrać i poczytać gazety i książki… czyż to nie nęcąca propozycja?

Czekamy codziennie w godzinach od 12 do 20 (z wyjątkiem poniedziałków).

Posted in Aktualności | Tagged | Leave a comment

Finał konkursu SDP

Biuro Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zawiadamia, że tegoroczna gala wręczenia Nagród SDP zostaje przełożona na dzień 25 czerwca 2020 roku.

Posted in Aktualności, Komunikaty, Patronaty | Tagged , | Leave a comment

Pożegnaliśmy mec. Stefana Hamburę

W Warszawie, 15 maja, odbyły się uroczystości pogrzebowe mec. Stefana Hambury. Msza św. pogrzebowa prawnika oraz prezesa Światowego Kongresu Polaków sprawowana była w Katedrze Polowej Wojska Polskiego. 

Hambura Pawel ZdunTW

Podczas uroczystości pogrzebowych prawnika wspominał jego syn, Jan Hambura.
– Tata walczył o prawdę, nie tylko historyczną, o sprawiedliwość dla swoich klientów i nie tylko. Tata brał się także za rzeczy, za które inni się nie brali. Przede wszystkim mój ojciec był dobrym człowiekiem i o tym świadczą nie tylko setki telefonów, wiadomości i maili, które dostaliśmy. Tata pomagał tam, gdzie mógł. Pamiętam, jak byłem małym dzieckiem, sprowadzał dzieci do Niemiec na operacje. Bardzo duże rzeczy robił nieodpłatnie. Nie chwalił się tym – powiedział Jan Hambura.

Ciało Mecenasa złożono na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

843fd-_DSC1174 Wio.waw.pl

Stefan Hambura zmarł 2 maja w wieku 59. lat. Był wybitnym polskim i niemieckim prawnikiem, adwokatem, działaczem polonijnym oraz niepodległościowym, znanym z walki o prawa mniejszości polskiej w Niemczech i Czechach. Jako prawnik reprezentował także rodziny smoleńskie. Był członkiem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Relacja z uroczystości pogrzebowych w TV Trwam

RIRM, fot. © Paweł Zdun

7c9cb-IMG_20200515_114825853_HDRa

fot. © wio.waw.pl

Posted in Aktualności, Teksty | Tagged , , , | Leave a comment

Pogrzeb mec. Stefana Hambury

Hambura Stefan

Pogrzeb, zmarłego 2 maja, mec. Stefana Hambury odbędzie się w najbliższy piątek (15 maja) w Warszawie. O godzinie 10 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego zostanie odprawiona Msza pogrzebowa. Część dalsza liturgii żałobnej odbędzie się na Cmentarzu Powązkowskim, gdzie spocznie ciało Mecenasa.

Requiescat in Pace! Continue reading

Posted in Komunikaty, Teksty | Tagged | Leave a comment

Apel Zarządu Głównego SDP

O pomoc dla dziennikarzy i mediów w czasie przezwyciężania pandemii koronawirusa

W czasie pandemii, jak w każdym stanie zagrożenia, dostęp do rzetelnej informacji jest kluczowy dla podejmowania właściwych decyzji. Tymczasem presja ekonomiczna sprawia, że kolejne redakcje ogłaszają plany redukcji zatrudnienia. W ich konsekwencji liczba dziennikarzy pracujących w mediach będzie o wiele mniejsza niż dotychczas, co będzie miało negatywny wpływ na jakość mediów w Polsce, a co za tym idzie, wpłynie na wszystkie dziedziny życia społecznego. W dzisiejszych czasach nie ma bowiem dziedziny, w której media nie odgrywałyby fundamentalnej roli, od polityki i gospodarki po kulturę i życie społeczne.

Zarząd Główny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich pragnie stanowczo podkreślić, iż w dobie zagrożenia pandemią konieczne są dodatkowe rozwiązania ekonomiczne dedykowane mediom i dziennikarzom, gdyż ze względu na swoją rolę w społeczeństwie media nie mogą i nie powinny działać jak zwykłe przedsiębiorstwa, które mają przynosić zysk właścicielowi, lecz przede wszystkim muszą działać w interesie wszystkich obywateli. Przez to jest praktycznie niemożliwe, by bez straty na swojej jakości samodzielnie pokonały kryzys, w jakim się wszystkie znalazły. Kryzys wywołany przez pandemię jest szczególnie dotkliwie odczuwany przez prasę drukowaną oraz przez media lokalne, także te ukazujące się w Internecie. Bez dodatkowej pomocy, w pierwszej kolejności będą ofiarami kryzysu wywołanego epidemią koronawirusa, a wraz z ich likwidacją w znacznym stopniu osłabi się różnorodność, wielość i pluralizm mediów w Polsce.

W opinii Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Tarcza Antykryzysowa dla Mediów i Dziennikarzy powinna obejmować:
1. Subsydiowanie papierowych wydań dzienników i tygodników,
2. Specjalne wsparcie dla mediów regionalnych i lokalnych oraz dla dziennikarzy freelancerów,
3. Ulgę podatkową na prenumeratę prasy (wersji papierowych lub e-wydań),
4. Finansowe wsparcie niekomercyjnych portali i projektów medialnych w Internecie,
5. Utworzenie przez Skarb Państwa Fundacji Dziennikarskiej, która zajmowałaby się koordynacją działań związanych ze wsparciem środowiska dziennikarskiego.

Wprowadzenie proponowanych rozwiązań pomoże dziennikarzom i mediom przetrwać kryzys spowodowany epidemią, a czytelnikom, słuchaczom i widzom umożliwi dostęp do mediów, w których w dalszym ciągu będą mogli znajdować niezależne, rzetelne i różnorodne materiały.

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich deklaruje gotowość do włączenia się do prac Zespołu Antykryzysowego, działającego przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego, by wspólnie wypracować sposoby pomocy środowisku dziennikarskiemu i medialnemu w czasie kryzysu wywołanego pandemią koronawirusa.

Zarząd Główny SDP

Warszawa, 4 maja 2020

Posted in Aktualności, Komunikaty | Tagged , , , | Leave a comment

Odszedł mec. Stefan Hambura

stefan

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie!

Rodzinie i Przyjaciołom Mecenasa
z wyrazami współczucia i modlitwą

w imieniu koleżanek i kolegów z SDP

Ireneusz St. Bruski

Posted in Aktualności, Teksty | Tagged | Leave a comment

Nr 1-2/2020 „Bez Wierszówki”

2020-1

Zapraszamy do pobrania w wersji elektronicznej

BW 2020 nr 1-2

Posted in Aktualności, VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , | Leave a comment

Bieżące informacje

W związku z istniejącymi rozporządzeniami rządowymi dot. przebywania w miejscach publicznych, w ostatni czwartek kwietnia nie odbędzie się tradycyjne spotkanie SDP w Galerii Usługa.

Informacje dotyczące spotkań oraz innych zaplanowanych punktów naszej bieżącej działalności, określonej programem przyjętym na ostatnim Walnym Zabraniu (24.10.2019), zamieszczone są na stronie: Kalendarium 2020 i aktualizowane wraz ze zmianą sytuacji w kraju. Natomiast przypadające w 2020 roku jubileusze Członków naszego Oddziału, planujemy obchodzić wspólnie w grudniu br.

Obecnie pilne sprawy w Stowarzyszeniu załatwiane są on-line.

W przypadku wymiany legitymacji członkowskich należy przesłać zdjęcie wraz z numerem poprzedniej legitymacji bezpośrednio do Biura Zarządu Głównego SDP (00-366 Warszawa, ul. Foksal 3/5), opłatę zaś za jej wystawienie (10 zł) przelać na konto ZG SDP (PKO Bank Polski S.A. nr 03 1020 1097 0000 7602 0118 6535). Istnieje również możliwość otrzymania legitymacji międzynarodowej (IFJ).

W sprawach uaktualnienia legitymacji i składek członkowskich, należy kontaktować się ze skarbnikiem Oddziału (tel. 504 192 401, e-mail: wcies@wp.pl). Wpłatę składek należy dokonywać na konto Oddziału w Olsztynie (Bank Pekao S.A. nr 40 1240 5598 1111 0000 5031 6164).

Obecna sytuacja związana z pandemią koronawirusa wystawia nas wszystkich na ciężką próbę i zmienia, nierzadko w sposób dramatyczny, naszą pracę i życie. W przypadku trudnej sytuacji bytowej, można skorzystać z zapomogi przydzielanej przez Komisję Interwencyjną SDP z Funduszu Pomocy Koleżeńskiej. Podanie należy drogą elektroniczną przesłać na adres e-mailowy Oddziału (sdp.olsztyn@wp.pl). Po udzieleniu rekomendacji, wniosek zostanie przekazany do rozpatrzenia przez Komisję.

W tym niezwykle trudnym okresie życzę Koleżankom i Kolegom zdrowia i wytrwałości.

Z serdecznymi pozdrowieniami
Ireneusz St. Bruski, prezes Oddziału

Olsztyn, 27 kwietnia 2020

Posted in Aktualności | Tagged , , | Leave a comment

Co ma FOZZ do koronawirusa?

Mogę robić zakłady, co i jak pokażą „Wiadomości” TVP oraz TVN „Fakty” i zawsze wygram. Jest to tak przewidywalne, że aż nudne.

Toteż, gdy okazało się, że w 10. rocznicę katastrofy smoleńskiej prezes Jarosław Kaczyński złożył wieniec pod pomnikiem na Placu Piłsudskiego i towarzyszyli mu gromadnie czołowi politycy PiS, nie zachowując przepisowej odległości od siebie 2 metrów, a także że tego dnia zrobiono wyjątek dla prezesa i otwarto bramę Cmentarza Powązkowskiego, żeby mógł złożył kwiaty na grobie swojej matki, było dla mnie oczywiste, że materiał o tym znajdzie się w „Faktach” TVN, odpowiednio skomentowany. Okazja i komentarz narzucały się sam, rządzący w czasie tak trudnym łamią publicznie i ostentacyjnie nakazy i zakazy, które sami wprowadzili.

tvn-fakty-korwin-mikke
Continue reading

Posted in Felietony | Tagged , , , | Leave a comment

Praca zdalna do odwołania

W związku z wejściem w życie nowych rozporządzeń rządowych (https://www.gov.pl/web/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia), niniejszym informujemy, że zarówno biuro Oddziału, jak i Zarządu Głównego SDP nadal pracuje jedynie zdalnie i taki stan utrzymany będzie aż do odwołania.

Kontakt w sprawach związanych z działalnością Oddziału w Olsztynie – tel. (+48) 531 507 527 lub e-mail: sdp.olsztyn@wp.pl

Kontakt z sekretariatem Biura Zarządu Głównego SDP w Warszawie – tel. (+48) 574 566 404 (od poniedziałku do piątku, w godz. 9:00 – 17:00), e-mail: sdp@sdp.pl; prosimy nie dzwonić na numery stacjonarne. Przepraszamy za utrudnienia.

729x308

 

Posted in Komunikaty | Tagged , , | Leave a comment

Z wielkanocnym Alleluja!

jezus

Zmartwychwstania NADZIEI,

że jeszcze istnieje

SENS, DOBRO, RATUNEK i SZCZĘŚCIE…

 

Z wielkanocnym Alleluja!

Ireneusz St. Bruski
Prezes SDP w Olsztynie

Wielkanoc 2020

Fot. © Scott Ableman

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Misterium Męki Pańskiej w obiektywie Andrzeja Gojke

Andrzej Gojke – nasz kolega z Oddziału Gdańskiego SDP –  w ramach współpracy autorskiej z Miesięcznikiem Społeczno-Kulturalnym „Bez Wierszówki”, w czasie Wielkiego Tygodnia prezentuje swój dorobek fotograficzny z Kalwarii Wejherowskiej, zwanej często Jerozolimą Kaszubską.

_MISTERIUM_TYTULOWA_0097Bplaski Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , , | Leave a comment

Nowa książka prof. Marka Sokołowskiego

Nakładem Wydawnictwa Adam Marszałek z Torunia ukazała się nowa książka prof. Marka Sokołowskiego pt. Obrazy i wizerunki. Studia nad kulturą audiowizualną.

Obrazy-i-wizerunki

Zapraszamy do lektury Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , | Leave a comment

Nowość Centrum Badań Europy Wschodniej UWM

Na rynku wydawniczym nakładem Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, pod patronatem medialnym Miesięcznika Społeczno-kulturalnego SDP „Bez Wierszówki”, ukazała się książka dr Magdaleny Krawczyk pt. Kościół Ostatniego Testamentu.

35 - Krawczyk 1

Na ponad 250 stronach autorka podjęła się zadania ukazania genezy, treści postulatów etycznych oraz będącej ich skutkiem praktyki moralnej członków Kościoła Ostatniego Testamentu w Rosji, który ma niezwykle interesujący wymiar eklektyczny. Continue reading

Posted in Aktualności, Patronaty | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Praca SDP w trybie zdalnym

SDP Olsztyn

W dniach 13-31 marca br. wszystkie sprawy związane z działalnością Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, podobnie jak sprawy załatwiane przez Biuro Zarządu Głównego SDP, będą przebiegały w trybie pracy zdalnej. Prosimy o kontakt e-mailowy; dane podane są tutaj.

Wszystkie spotkania członków Oddziału zaplanowane do końca marca zostają odwołane.

Przepraszamy za czasowe utrudnienia.

Prezes Oddziału

Posted in Komunikaty | Tagged , , | Leave a comment

Odpowiedzialność za słowo

mini4

Jestem zaszczycona rolą Patrona Honorowego VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach. Seweryn Pieniężny z racji na swoją działalność redakcyjną patronuje dziennikarzom Warmii i Mazur i te obchody to przede wszystkim święto wszystkich dziennikarzy. Ale co jeszcze ważniejsze – Pieniężny był wielkim patriotą, człowiekiem oddanym Warmiakom i Mazurom. Poświęcił swoje życie pracy na rzecz zachowania i kultywowania tożsamości tych grup, pielęgnowania ich polskich korzeni. Przyszło mu za to zapłacić życiem.

Obchodząc 130. rocznicę urodzin i 80. rocznicę śmierci Pieniężnego – spotykaliśmy się świadomi jego doniosłej roli w historii tej części Polski – Warmii i Mazur. Mojej Małej Ojczyzny, najpiękniejszego miejsca na ziemi. To, że wciąż są okazje do spotkań, by uczcić pamięć tego bohatera – to już swojego rodzaju zwycięstwo. Tożsamość Warmiaków i Mazurów trwa nadal, wciąż są ludzie, którzy pamięć o niej zachowują, wymyślają na nowo, niosą ją po swojemu w kolejny – XXI już wiek. I to dodaje otuchy i optymizmu. Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , | Leave a comment

Dzień 19: Zakończenie VII Dni Seweryna Pieniężnego

Tegoroczne Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach kończymy spotkaniem z prof. dr. hab. Markiem Sokołowskim nt. „Medialne utopie Marshalla McLuhana. Pół wieku później”.

Prof_Marek-Sokolowski1-200x300

Marek Sokołowski – profesor nauk humanistycznych, medioznawca i socjolog kultury, w swoich pracach zajmuje się kulturową rolą mediów we współczesnym społeczeństwie, antropologią i socjologią nowych mediów, kulturą popularną. Kierownik Katedry Socjologii Instytutu Nauk Politycznych Wydziału Nauk Społecznych UWM. Teoretyk oraz praktyk działań medialnych, w przeszłości wieloletni przewodniczący Rady Programowej Telewizji Polskiej, oddział w Olsztynie, członek Rady Programowej Radia Olsztyn S.A., członek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie. Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , | Leave a comment

Dzień 18: W Pieniężnie i Olsztynie

W południe 27 lutego (czwartek) w sali kolumnowej Szkoły Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie odbędzie się Uroczysta Sesja Rady Miasta Pieniężna.

rada p

Natomiast wieczorem, o godzinie 17, na “Scenie Literackiej” Książnicy Polskiej w Olsztynie kolejne ze spotkań autorskich. Tym razem bohaterem spotkania, które poprowadzi red. Marek Książek, będzie Janusz Szostak. 

Szostak

fot. © Tomasz Radzik

PLAKAT OLSZTYN_25 luty2020

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , , , | Leave a comment

Najlepszy rysunek prasowy 2019

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w tym roku po raz drugi zorganizował Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa. Podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur w olsztyńskim Ratuszu poznaliśmy laureatów konkursu.

Główną nagrodę przyznano Sławomirowi Łuczyńskiemu za pracę „Temida” opublikowaną na portalu łódzkie.pl.

Łuczyński Sławomir_1

Continue reading

Posted in Komunikaty, VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dzień 17: Sto lat na dworze królowej

W środę, 26 lutego, zapraszamy na spotkanie z tegorocznym laureatem Nagrody Głównej w Konkursie im. Seweryna Pieniężnego – Zbigniewem Rytelem.

mini31

Podczas spotkania na „Scenie Literackiej” Książnicy Polskiej odbędzie się również pokaz filmu dokumentalnego TVP o historii polskiej lekkoatletyki pt. „100 lat na dworze królowej”. 

Zapraszamy!

fot. © Wacław Brudek, Olsztyn24

Posted in Konkurs im. Seweryna Pieniężnego, VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , | Leave a comment

VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

Po ubiegłorocznym napiętym terminarzu spotkań w tym cyklu, myślałam, że to było wyjątkowe, że raz się udało nad wyraz, a tu tegoroczne spotkania są jeszcze bogatsze i program ich zapełnia trzy tygodnie lutego!

88169082_603356497175410_275065824648101888_o Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , | Leave a comment

Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur

W olsztyńskim Ratuszu odbyła się Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur zorganizowana przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w ramach Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach.

mini2

– Dzisiejsze święto to święto dziennikarzy, którzy swoim słowem szerzą na tych terenach prawdę, prawdę o Polsce. Prawdę, która dociera do szerokich mas i na tej prawdzie, którą przeczytają albo usłyszą, ludzie się wzorują. W związku z tym chciałbym prosić, by brać przykład z naszego przodka, Seweryna Pieniężnego, który przekazywał prawdę, przekazywał polskość i patriotyzm aż do dnia śmierci – mówił Ziemowit Pieniężny.

mini6

Podczas Gali zostały wręczone nagrody – Laur Dziennikarza Warmii i Mazur za całokształt twórczości otrzymał Romuald Karaś, a Andrzej Kociuba oraz Wojciech Reszczyński honorowe odznaczenie Przyjaciela Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP.

mini31

Przesłanie do ludzi mediów wygłosił Zbigniew Rytel, prezes warszawskiego oddziału SDP. – Naszym interesem jest prawda, dążenie do prawdy. Bez prawdy nigdy nie będziemy naprawdę wolni – mówił Z. Rytel.

Łukasz Czechyra, Gość Niedzielny

fot. © Wacław Brudek, Olsztyn24

PLAKAT OLSZTYN_25 luty2020

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Z serdecznym zaproszeniem

Stempel.cdr

25 lutego, w 130. rocznicę urodzin Seweryna Pieniężnego (1890-1940), serdecznie zapraszamy na Galę Dziennikarzy Warmii i Mazur. Wstęp wolny.

PLAKAT OLSZTYN_25 luty2020

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , | Leave a comment

Pamięci Seweryna Pieniężnego

Dzisiaj (24.02) mija 80. rocznica śmierci Seweryna Pieniężnego (młodszego), patrona Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Jak co roku, również i w tę tragiczną rocznicę, SDP zorganizowało Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego, odwiedzając miejsca w stolicy Warmii i Mazur związane z zamordowanym w obozie koncentracyjnym Hohenbruch dziennikarzem, redaktorem i wydawcą przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej”.

400_20200224152751

Continue reading

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Dzień 15: Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego

24 lutego 2020 roku, w 80. rocznicę śmierci Seweryna Pieniężnego zapraszamy do udziału w olsztyńskim Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego.

SPSP 2020

Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , | Leave a comment

Dzień 14: Rozpoczynamy trzeci tydzień!

Stempel.cdrWernisażem w gościnnych progach Galerii Usługa Jazz Bar, w niedzielę 23 lutego, wchodzimy w trzeci tydzień VII Dni Seweryna Pieniężnego. Tydzień z centralnymi obchodami: Szlakiem Pamięci Seweryna Pieniężnego i Galą Dziennikarzy Warmii i Mazur. Oprócz Olsztyna, będziemy także w Ornecie oraz w Pieniężnie – na uroczystej Sesji Rady Miasta.

23 lutego 2020 (niedziela)
DOM „GAZETY OLSZTYŃSKIEJ”
Olsztyn, Targ Rybny 1
9.00-16.00 – Zwiedzanie indywidualne wystawy stałej pt. „Gazeta Olsztyńska” (1886-1939)

Do broszury

GALERIA USŁUGA JAZZ BAR
Olsztyn, Stare Miasto 2
14.00 – „Rysownicy 2019”. Otwarcie wystawy pokonkursowej rysunku prasowego (cz. II). Prowadzenie Zbigniew Piszczako (SPAK, SDP). Patronat: Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Współorganizatorzy: Galeria Usługa Jazz Bar i Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

Plakat G_Usluga_Easy-Resize.com

SALA KONCERTOWA PSM IM. FRYDERYKA CHOPINA
Olsztyn, ul. Kościuszki 39
15.00 – XXII Wenta Dobroczynna Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej – patronat medialny (obowiązują karty wstępu w cenie 30 złotych, wszak to wenta dobroczynna; karty można nabyć przed rozpoczęciem XXII Wenty). Organizator: Akcja Katolicka

AK wenta plakat
24 lutego 2020 (poniedziałek)
Olsztyn, Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego
10.15Pomnik Seweryna Pieniężnego przy Olsztyńskich Zakładach Graficznych im. Seweryna Pieniężnego (ul. Towarowa 2)
11.00Grób Seweryna Pieniężnego i Polaków spod Znaku Rodła na cmentarzu komunalnym (ul. Poprzeczna, kw. 4A, rząd 1, grób 1); uroczystości centralne z udziałem władz państwowych, wojewódzkich, samorządowych i miejskich
12.00Bazylika konkatedralna św. Jakuba. Msza św. w intencji Ludzi słowa i pióra pod przewodnictwem ks. prałata dr. Andrzeja Lesińskiego – prepozyta warmińskiej Kapituły Katedralnej i proboszcza bazyliki olsztyńskiej, z okolicznościowym kazaniem ks. Macieja Bartnikowskiego – dyrektora Warmińskiego Wydawnictwa Diecezjalnego
Po liturgii przejście obok dawnych siedzib redakcji i drukarń „Gazety Olsztyńskiej” (1886-1939) – kamienice przy ul. Staszica 12, Stary Rynek 11 i Targ Rybny 1
13.15Głaz poświęcony Sewerynowi Pieniężnemu na olsztyńskim Podzamczu (dojście obok Domu „Gazety Olsztyńskiej”); zakończenie Szlaku

kp-12.cdr

KSIĄŻNICA POLSKA, „SCENA LITERACKA”
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 2/3
17.00 – „Tamte lata, tamci ludzie”. Spotkanie autorskie z Joanną Wańkowską-Sobiesiak (SDP). Prowadzenie Robert Lesiński

HOTEL PRUSKI
Orneta, ul. 1 Maja 57
17.00 – „Literacki ślad życia”. Spotkanie z Zenonem Złakowskim (SDP). Prowadzenie Jolanta Badyda. Współorganizatorzy: Hotel Pruski i Uniwersytet Trzeciego Wieku w Ornecie

25 lutego 2020 (wtorek)
Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur
Olsztyn, Ratusz miejski (pl. Jana Pawła II nr 1), sala nr 219
16.00 – W programie: Przesłanie do Ludzi mediów z okazji Dni Seweryna Pieniężnego; wręczenie Lauru Dziennikarza Warmii i Mazur; koncert Natalii Kovalenko – sopran, Aleksandra Czajkowskiego-Ładysza – bas i Jarosława Domagały – fortepian; wręczenie dyplomów jubileuszowych; nadanie tytułu Przyjaciela SDP w Olsztynie; wręczenie nagród w konkursach za rok 2019 (II Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa oraz XI Konkurs im. Seweryna Pieniężnego – Nagroda Główna i Wyróżnienia Honorowe, Nagroda Wolności Słowa im. ks. Benedykta Przerackiego, Nagroda dla Młodego Dziennikarza)

PLAKAT OLSZTYN_25 luty2020

26 lutego 2020 (środa)
KSIĄŻNICA POLSKA, „SCENA LITERACKA”
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 2/3
17.00 – Pokaz filmu dokumentalnego TVP o historii polskiej lekkoatletyki pt. „100 lat na dworze królowej”. Spotkanie z red. Zbigniewem Rytelem (TVP, ZG SDP), reżyserem filmu

27 lutego 2020 (czwartek)
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. ZIEMI WARMIŃSKIEJ
Pieniężno, ul. Ornecka 8
12.00 – Uroczysta Sesja Rady Miasta Pieniężna

KSIĄŻNICA POLSKA, „SCENA LITERACKA”
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 2/3
17.00 – „Gangsterski świat w książkach Janusza Szostaka”. Prowadzenie Marek Książek (SDRP)obok Domu „Gazety Olsztyńskiej”)

28 lutego 2020 (piątek)
Zakończenie VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

kp-11.cdr
KSIĄŻNICA POLSKA, „SCENA LITERACKA”
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 2/3
17.00 – Spotkanie z prof. dr. hab. Markiem Sokołowskim (UWM, SDP) nt. „Medialne utopie Marshalla McLuhana. Pół wieku później”

Serdecznie zapraszamy!

PLAKAT OLSZTYN_25 luty2020

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , | Leave a comment

To był Milord!

Trwają VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach i tym samym cykl spotkań z autorami, związanymi z działalnością środowiska dziennikarskiego. 21 lutego „Scena Literacka” Książnicy Polskiej w Olsztynie gościła Milorda.

87715778_601257267385333_5982009039456829440_o Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , , | Leave a comment

Dzień 13: Szlakiem „Gazety” Pieniężnych

22 lutego, równo w południe, wyruszamy z Muzeum Nowoczesności szlakiem dawnych redakcji i drukarń „Gazety Olsztyńskiej” (1886-1939).

Betkowski fot. © I. Bruski

Wraz z przewodnikiem, w którego wcieli się Rafał Bętkowski, dojdziemy na Targ Rybny, gdzie godzinę później zwiedzimy ostatnią siedzibę “Gazety” Pieniężnych.

Do broszury

Oprócz stałej ekspozycji pt. „Gazeta Olsztyńska” (1886-1939), Danuta Syrwid, kierownik Domu „Gazety Olsztyńskiej” zaprezentuje dokumenty z ekshumacji Seweryna Pieniężnego, która odbyła się w 1946 roku.

dgo-pokaz-luty

Serdecznie Państwa zapraszamy. Oczekiwać będziemy o godzinie 12.00 w Muzeum Nowoczesności (ul. Ryszarda Knosały nr 3B), a o godzinie 13.00 w Domu „Gazety Olsztyńskiej” (Targ Rybny nr 1).

 

Natomiast wieczorem, o godzinie 17.00, zapraszamy do Galerii Usługa Jazz Bar na 

Wieczór wspomnień o ks. Benedykcie Przerackim

duszpasterzu akademickim, dziennikarzu, wiceprezesie Oddziału SDP w Olsztynie

BP

Spotkanie zatytułowane „Szef”  poprowadzą członkowie Stowarzyszenia Absolwentów ODA. 

PLAKAT OLSZTYN_25 luty2020

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , , , | Leave a comment

Dzień 12: Boskie podróże…

Kolejny z wieczorów poetyckich na „Scenie Literackiej” Książnicy Polskiej, który odbędzie się 21 lutego będzie spotkaniem z wyjątkowym żurnalistą Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP – Robertem „Milordem” Kowalskim. Podczas piątkowego spotkania wystąpią także Jego koledzy: Andrzej Zb. Brzozowski i Władysław Katarzyński oraz Andrzej Nowicki, który zagra na gitarze.

IMG_2764

Robert Kowalski jest poetą, satyrykiem, dziennikarzem, wydawcą. Pochodzi z Iławy nad jeziorem Jeziorak w Pomezanii. Mieszka, pracuje i tworzy na Śląsku, w Katowicach. Obecnie wydana książka Myślę, więc Jesteś. Przekomarzanki z Bogiem, to jego druga książka poetycka. Debiutował tomem Rachunki podróżne w 2014 roku. Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , , | Leave a comment

Rysownicy 2019 – Wystawa pokonkursowa

PLAKAT OLSZTYN_25 luty2020Ogłoszenie wyników II Ogólnopolskiego Konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa nastąpi podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur 25 lutego o godz. 16.00 w olsztyńskim Ratuszu. Wcześniej, by pokazać jak największą liczbę prac, odbędą się dwa wernisaże: 20 lutego, o godz. 13.00, w Bibliotece Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i 23 lutego, o godz. 14.00, w Galerii Usługa (Stare Miasto 2).

This slideshow requires JavaScript.

Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , , | Leave a comment

Dzień 11: Wystawa i spotkanie autorskie

20 lutego, w czwartek, zapraszamy na dwa wydarzenia w ramach obchodzonych na Warmii i Mazurach Dni Seweryna Pieniężnego.

Otwarcie wystawy pokonkursowej rysunku prasowego „Rysownicy 2019” (cz. I) w gmachu Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie, przy ul. Oczapowskiego 12, o godzinie 13. O wystawie i II Ogólnopolskim konkursie na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa opowie jego twórca Zbigniew Piszczako. Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Nowi członkowie SDP

Dnia 19 lutego 2020 roku Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie przyjął do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dwóch żurnalistów:

Pawła Stannego – redaktora naczelnego Miejskiego Czasopisma Społeczno-Kulturalnego „Ziemia Michałowska”,

Piotra Tomasza Suchtę – redaktora naczelnego portalu Gizycko-info.

Nowo przyjętym członkom zwyczajnym SDP Zarząd gratuluje i życzy owocnej działalności w szeregach stowarzyszenia żurnalistów.

Obecnie Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie liczy 70 członków, 1 – honorowy i 69 – zwyczajnych. isb

Posted in Członkostwo SDP, Komunikaty, Uncategorized | Tagged , , , , | Leave a comment

Oświadczenie ws. telewizji ATR

krymsko2

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich wyraża solidarność i wsparcie dla krymskotatarskiej telewizji ATR i tworzących ją kolegów dziennikarzy. ATR pozostaje rzetelnym źródłem informacji o sytuacji na terenie okupowanego Krymu. Continue reading

Posted in Komunikaty | Tagged , , , | Leave a comment

Dzień 10: III Liceum Ogólnokształcące i Galeria Usługa

images

19 lutego z okazji 547. rocznicy urodzin Mikołaja Kopernika, III Liceum Ogólnokształcące w Olsztynie, które współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich obchodzi swoje święto. O godzinie 10.00 odbędzie się Turniej Wiedzy o Mikołaju Koperniku.

Olsztyn, ul. Sybiraków 3

Ponadto zapraszamy Państwa do odwiedzenia wystawy Alicji Borsiak-Śleszyńskiej pt. SEN i JAWA, która czynna jest w siedzibie naszego partnera strategicznego – Galerii Usługa Jazz Bar na olsztyńskiej Starówce (ul. Stare miasto 2). Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , , | Leave a comment

Represyjna tolerancja

 

Ulewicz 1aPodczas dzisiejszej sesji Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie złożyłam wniosek formalny o usunięcie ze Strategii Rozwoju Społeczno-Gospodarczego województwa zapisu dotyczącego idei „klasy kreatywnej” opartej na 3T. Ponieważ nikt z radnych nie miał bladego pojęcia co się za tym kryje, a media jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności nie podjęły tego tematu, pozwolę sobie przybliżyć Państwu istotę problemu. A więc ad rem.

Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego dla województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2030. Rozdział 5.5. Cel strategiczny: kreatywna aktywność. Continue reading

Posted in Felietony | Tagged , , | Leave a comment

Dzień 9: Społeczne ostrze poezji

Zenek

We wtorek (18 lutego) zapraszamy na spotkanie z literatem, Członkiem Honorowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wieloletnim redaktorem Polskiego Radia Olsztyn – Zenonem Złakowskim.

Spotkanie, które poprowadzą redaktorzy Polskiego Radia Olsztyn – Beata Świerkowska-Chromy i Mirosław Sochacki – zatytułowano: „Społeczne ostrze poezji”.

Podczas wieczoru wystąpią: Krzysztof Lewandowski – śpiew, gitara, Jakub Szczerbuk – kontrabas, Paweł Kotarski – skrzypce.

Tradycyjnie rozpoczynamy o godzinie 17.

Serdecznie zapraszamy!

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Bożena Kraczkowska – „Słowo i Dźwięk”

BK 3 fot. © bruski@wp.plVII Dni Seweryna Pieniężnego, to już – moim zdaniem – tradycja, która wpisała się w kalendarze znaczących wydarzeń naszego regionu. Integruje środowiska czyniące dobro ku wspólnemu pożytkowi, zwłaszcza środowiska operujące słowem: dziennikarzy, a od tego roku także dziennikarzy i literatów. Jako literaci więc – członkowie Związku Literatów Polskich w Olsztynie czujemy się zaszczyceni zaproszeniem przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do partnerstwa w organizacji tych ważnych dla historii regionu uroczystości. Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dzień 8: SŁOWO i DŹWIĘK

Drugi tydzień VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach rozpoczynamy od spotkania na „Scenie Literackiej” Książnicy Polskiej z pisarką Bożeną Kraczkowską.

BK fot. © Dariusz Calka Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , , , , | Leave a comment

Drugi tydzień VII Dni Pieniężnego

Po niedzielnym zwiedzaniu Domu „Gazety Olsztyńskiej” zapraszamy na kolejne wydarzenia w ramach VII Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie…

17 lutego 2020 (poniedziałek)
KSIĄŻNICA POLSKA, „SCENA LITERACKA”
Olsztyn, pl. Jana Pawła II nr 2/3

ZLP17.00 – „Słowo i dźwięk”. Spotkanie z pisarką Bożeną Kraczkowską – autorką wydanej w 2019 roku powieści dla dzieci Operacja Dexter i zbioru opowiadań Czubek. Pisarka zaprezentuje także wiersz Mój cień blues z serii „Trilinguis” oraz wykona ballady swego autorstwa. Prowadzenie: Andrzej Cieślak, prezes Oddziału ZLP w Olsztynie. Organizator: Związek Literatów Polskich Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , , , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pierwszy tydzień za nami…

Pierwszy tydzień VII Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach za nami.

PLAKAT OLSZTYN_25 luty2020
Po uroczystej inauguracji w Sali pod Kopułą Olsztyńskiego Planetarium, na którą złożył się program autorski Elżbiety i Andrzeja „Andymiana” Mierzyńskich z poetyckim udziałem Hanny Szymborskiej, w kolejnych dniach gościła nas „Scena Literacka” Książnicy Polskiej, Galeria Usługa Jazz Bar oraz – na Mazurach – Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Mrągowie.

We współpracy z innymi stowarzyszeniami twórczymi naszego województwa odbyły się pierwsze spotkania, które przyciągnęły – pomimo konkurencyjnych imprez – liczne grono miłośników dobrych książek, muzyki i sztuki. Continue reading

Posted in Aktualności, Komunikaty, VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , , | Leave a comment

Wieczór z pisarką i muzyczną „Pasją”

unnamedPo raz drugi swój skromny udział w Dniach Seweryna Pieniężnego, cyklu organizowanego przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, miał regionalny oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy RP. Tym razem w piątek, 14 lutego, „Scena Literacka” Książnicy Polskiej w Olsztynie gościła pisarkę Helenę Piotrowską oraz muzyczny zespół „Pasja” z Dobrego Miasta. Oba wydarzenia wywołały wiele emocji i wzruszeń. Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , , , , , , | Leave a comment

Dzień 2: Paragraf 2 art. 212 k.k. okiem prawnika i publicysty

11 lutego (wtorek) zapraszamy do Książnicy Polskiej na spotkanie z członkiem Oddziału Warszawskiego SDP i publicystą miesięcznika regionalnego „Debata” – Andrzejem Dramińskim.

Tematem prezentacji w ramach VII Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie będzie: „Cenzura wciąż aktualna – zapis § 2 art. 212 Kodeksu karnego”.  Continue reading

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego, Zaproszenia | Tagged , , , | Leave a comment

Ponad podziałami

Inauguracja i pierwszy dzień za nami.

Uroczyste otwarcie przez parlamentarzystki z przeciwległych obozów politycznych, wszak reprezentowana była i Koalicja Obywatelska, i Prawo i Sprawiedliwość.

Na sali żurnaliści o różnej przynależności organizacyjnej. Na Foksal w Warszawie z „ekumenizmem” dziennikarskim trudno, w terenie – jak widać – nie mają z tym problemu.

Było wzniośle i patriotycznie, było radośnie i nostalgicznie, muzycznie i poetycko… a dzięki olsztyńsko-mrągowskim twórcom poczuliśmy wiosnę!

Seweryn

IMG_20200210_191854

Patroni 2020

Posted in VII Dni Seweryna Pieniężnego | Tagged , | Leave a comment

Grzegorz Łatuszyński uhonorowany przez Prezydenta Serbii

Ambasador Republiki Serbii w Warszawie Nikola Zurovac, 9 stycznia 2020 roku, uroczyście wręczył Grzegorzowi Łatuszyńskiemu Złoty Medal za wyjątkowe zasługi w działalności publicznej i kulturalnej.

sl2

Grzegorz Łatuszyński jest znanym polskim poetą, slawistą i wybitnym tłumaczem poezji serbskiej na język polski. Opublikował on m.in. dwutomową Antologię poezji serbskiej XX wieku w 2008 roku. Continue reading

Posted in Aktualności, O SDP | Tagged , , | Leave a comment

Wegner: Kultura się z lekka cofnęła

Przed sześćdziesięciu i pięćdziesięciu laty o honoraria autorskie troszczyło się Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (nb. założone przez Stefana Żeromskiego). Autor przynosił umowę zawartą z oficyną i dalej nie interesował się wynagrodzeniem, ZAiKS bowiem, oczywiście pobierając sobie sowitą gratyfikację, egzekwował od wydawcy spełnienie wszelkich jego zobowiązań wobec pisarza.

Dziś już nie ma instytucji, która dbałaby o uczciwość wydawców wobec twórców książek. Toteż mniej więcej dwa lata temu kilku znanych i cenionych dziennikarzy-publicystów warszawskich, m. in. Cezary Gmyz, poczuło się oszukanych przez wydawnictwo Editions Spotkania, które nie wypłaciło im honorariów wynikających z umów.

Czy wydawca wywiązał się w końcu wobec nich ze swych zobowiązań  finansowych – nie wiem. Wiem natomiast, że był oburzony, iż autorzy w TVP upomnieli się o swe prawa i równie szeroko wyartykułował owo uczucie, pouczając autorów, że opinia publiczna nie jest od tego, żeby powiadamiać ją o takich incydentach, że powinni przedstawić swe pretensje sądowi.

Sądowi! Wiadomo, jak wciąż jeszcze działa sądownictwo. Nasz stowarzyszeniowy mecenas dobrze wie, ile mitręgi biurokratycznej i czasu musieliby ponieść autorzy czekając na werdykt.

Czy więc i ja zostałbym skazany na taki mozół??

To samo wydawnictwo wydrukowało bowiem moją książkę i rozpoczęło jej dystrybucję w marcu 2016 roku. Edytor w umowie zobowiązał się do przekazania mi honorarium za każdy sprzedany egzemplarz. Przez ponad trzy i pół roku nic nie wypłacił i o niczym nie powiadomił. Gdy w grudniu 2019 upomniałem o należności, powiedział, że „książka się nie sprzedaje”. Owszem, w tym czasie już się nie sprzedawała, bo nakład był prawie, nie licząc kilku księgarń internetowych, wyczerpany.   

Zaproponowałem honorowy kompromis: w takim razie zadowolę się ekwiwalentem w postaci przekazania mi niesprzedanych utworów. Wydawca niezbyt elegancko odesłał mnie do swego współpracownika, a ten nie reaguje na telefony.

Marshall McLuhan w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku wieszczył, że ludzkość jest o krok od wynalezienia takiego medium, którym będzie się mogła w ułamkach sekund porozumiewać między antypodami, ale zapłaci za to kulturą (nb. w 2004 roku wyszła po polsku jedna z ciekawszych jego prac Zrozumieć media. Przedłużenie człowieka).

W latach trzydziestych XX wieku zaś nasz Witkacy w swych niezwykłych powieściach snuł wizje przyszłości, napisał swojsko i jak zawsze sarkastyczno-drwiąco w Jedynym wyjściu, że na początku XXI wieku „było dobrze […] tylko kultura się z lekka cofnęła”.

Czy Żeromski tworząc sto lat temu Stowarzyszenie Autorów ZAiKS mógł przypuszczać, że w naszych czasach część wydawców będzie oszukiwać autorów? Nie ma już żadnej instytucji, która by chroniła twórców przed nieuczciwością edytorów, bo „kultura się z lekka cofnęła”.

Uczciwość należy do jej najgłówniejszych składników, jest wręcz jej atrybutem.  Bez uczciwości nie ma kultury, jest barbarzyństwo, którego coraz częściej doświadczamy w epoce Internetu wyprorokowanej przez genialnego Mcluhana.

Jacek Wegner   

Posted in Felietony | Tagged , , , , | Leave a comment