Copernicus Open – premiera wystawy W-M Oddziału SDP w Warszawie

3 czerwca podczas 13 Warszawskiego Pikniku Archiwalnego w Pałacu Staszica bedzie mozna obejrzeć wystawę Copernicus Open. Wystawa jest współorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Polską Akademię Nauk.

Jest to wydarzenie jednodniowe. Prace, które zostaną pokazane, pochodzą z konkursów “Olsztyn 660 lat”, “Odkryj swój wszechświat” oraz z pleneru rysunku satyrycznego w Mrągowie. Podczas wystawy będzie można zobaczyć prace dot. Mikołaja Kopernika przygotowane przez 44 autorów.

Kuratorem wystawy jest Paulina Kopestyńska.

Kolejne wystawy “Copernicus Open” są trakcie przygotowania i odbędą się za kilka miesięcy.

Posted in Aktualności | Leave a comment

I Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego w Mragowie

W dniach 18-21 maja w Mragowie odbył się I Ogólnopolski Plener Rysunku Satyrycznego. W tym znanym z kabaretonów, muzyki country i okolicznych jezior miasteczku zagościli Paulina Kopestyńska, Małgorzata Podgórska-Makal, Sławomir Makal, Tomasz Niewiadomski, Waldemar Rukść, Arkadiusz Maniuk, Tomasz Wołoszyn, Wiesław Lipecki i pomysłodawca Zbigniew Piszczako.

Artyści przygotowywali prace na 2 tematy: Mrągowo oraz życie i twórczość Mikołaja Kopernika. Dodatkowo rysownicy przygotowywali na życzenie karykatury dla żeglarzy, mieszkańców i turystów.

Karykaturzyści mieli pełne ręce roboty. Każdy model otrzymywał po 4 swoje rysunki, więc jest lepiej jak u fotografa. Zabawa była świetna – powiedział Zbigniew Piszczako.

Karykaturzyści nie tylko pracowali twórczo nad tematami związanymi z Mikołajem Kopernikiem i Mrągowem, ale i zwiedzili Reszel, Świętą Lipkę, posłuchali koncertu organowego, byli na wieży Bismarcka, popływali jachtem.

Największym jednak zainteresowaniem cieszyło się rysowanie karykatur mieszkańcom Mrągowa. Plener był także okazją do spotkania autorskiego z Tomaszem Niewiadomskim, twórcą komiksu Ratman, które poprowadził Mateusz Kossakowski.

Ratman to już legenda polskiej sceny komiksowej, więc gdy dowiedziałem się, że Tomek Niewiadomski przyjedzie do Mrągowa, a dodatkowo tydzień później odbędzie się premiera jego najnowszego komiksu, nie mogliśmy przepuścić takiej okazji – powiedział Mateusz Kossakowski, który zorganizował tegoroczny plener w Mrągowie. – Myślę, że idea spodobała się zarówno artystom, jak i społeczności lokalnej i w przyszłych latach uda nam się tego typu inicjatywy kontynuować.

Organizatorem pleneru był Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Konkurs na najlepszy rysunek prasowy dotarł do Muzeum Karykatury

6 maja zagościliśmy w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. W tym dniu odbyło się uroczyste rozdanie nagród w V. Ogólnopolskim Konkursie na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa.

Do Warszawy przybyło wielu laureatów: Henryk Cebula, Andrzej Czyczyło, Tomasz Niewiadomski, Mirosław Stankiewicz, Dariusz Łabędzki, Sławomir Makal, Ireneusz Szuniewicz i Rafał Skwierawski. Można było obejrzeć także wystawę plenerową ukazującą wszystkie nagrodzone prace pięciu edycji konkursu.

Podczas Gali Mateusz Kossakowski, prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP, wręczył dyrektorowi Pawłowi Płoskiemu grawer z okazji 45-lecia Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Dodatkowo dyrektor Paweł Płoski i prezes SPAK Tomasz Niewiadomski otrzymali pamiątkowe medale z okazji 70-lecia olsztyńskiego oddziału SDP.

Wystawę rysunku prasowego w Muzeum Karykatury można oglądać do 16 czerwca.

Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa nagradza autorki i autorów najlepszych prac w danym roku. Celem konkursu jest podkreślenie znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym. W konkursie biorą udział zarówno rysunki satyryczne, jak opowieści w kształcie krótkiego komiksu czy ilustracje do artykułu prasowego.

Patronem konkursu jest Aleksander Wołos (1934–2014) olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista,  malarz, doktor habilitowany nauk przyrodniczych. Od debiutu w roku 1955 publikował w prasie regionalnej, w tygodnikach ogólnopolskich, a także w prasie niemieckiej i jugosłowiańskiej oraz wielu wydawnictwach książkowych. Był autorem ponad stu projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego. Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych.

Zbigniew Piszczako

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Leave a comment

Nowy szef Koła Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Mrągowie

W ostatni czwartek (4 maja)  walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze mrągowskiego Koła Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich wybrało sobie „nowego” przewodniczącego. Został nim Mateusz Kossakowski, który dzierży tę funkcję już trzecią kadencję.

Zastępcą przewodniczącego Koła został  Zdzisław Piaskowski, a sekretarzem od maja jest Hanna Szymborska.

Mrągowskie Koło SDP istnieje już od 5 lat. Zostało zainicjowane przez śp. Andrzeja Badurka i od początku funkcjonowania włącza się w działalność Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP, a także inicjuje swoje liczne działania.

Pionierskim działaniem Koła jest wydanie numeru tematycznego ogólnopolskiego czasopisma „Bez Wierszówki” w całości poświęconego tematyce kresowej oraz organizacja warsztatów integracyjno dziennikarskich odbywających się podczas Festiwalu Kultury Kresowej. Wśród zaproszonych gości byli m.in. Jolanta Hajdasz, wiceprezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Aleksandra Tabaczyńska, skarbnik stowarzyszenia.

Mateusz Kossakowski od 23 marca 2023 roku piastuje także funkcję Prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zdzisław Piaskowski

Posted in Aktualności | Tagged , , , , | Leave a comment

Nasi członkowie z medalami „Gloria Artis”

W Olsztynie odbyły się w środę wojewódzkie obchody 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja – Święta Narodowego 3 Maja. Z tej okazji wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki wręczył odznaczenia państwowe i resortowe kilkudziesięciu osobom, w tym trojgu dziennikarzom, członkom Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Brązowe medale „Zasłużony Kulturze Gloria Artis” otrzymali: Joanna Wańkowska-Sobiesiak, ks. Jan Rosłan i Zenon Złakowski. Medal ten nadawany jest przez ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego osobom szczególnie wyróżniającym się w dziedzinie twórczości artystycznej, działalności kulturalnej lub ochronie kultury i dziedzictwa narodowego.

Joanna-Wańkowska-Sobiesiak, z wykształcenia konserwator zabytków, a z pasji dziennikarka i pisarka od prawie 50 lat. Z prasą branżową i regionalną związała się już w latach 80. XX wieku podczas pracy w PP Pracownie Konserwacji Zabytków  w Olsztynie, a potem jako urzędnik państwowy w Urzędzie Wojewódzkim (była m.in. pełnomocnikiem wojewody ds., mniejszości narodowych i etnicznych). Publikowała m.in. w Posłańcu Warmińskim, obu Dziennikach Pojezierza, Rzeczpospolitej, Słowie Dzienniku Katolickim, Gazecie Warmińskiej, Tygodniku Warmińskim, miesięczniku SDP Bez Wierszówki, wydawnictwach stowarzyszenia „Borussia”. Joanna Wańkowska-Sobiesiak jest autorką szesnastu reportażowych książek poświęconych głównie przeszłości Warmii i Mazur oraz Prus Wschodnich oraz losów ich mieszkańców,  ostatnio interesuje ją głównie tematyka mazurska. Od 29 lat należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a w latach 2002-2011 była prezesem oddziału SDP w Olsztynie. Organizowała i przewodniczyła jury wielu konkursów dziennikarskich. Niedawno została wybrana wiceprezesem WM Oddziału SDP.

Ks. Jan Rosłan, absolwent polonistyki i teologii, dziennikarzem jest już 50 lat. Publikował jeszcze jako student w prasie młodzieżowej i społeczno-kulturalnej, członek redakcji Rezonansu, pisma NSZZ Solidarność w Olsztynie (do stanu wojennego). W 1983 roku związał się z dwutygodnikiem Posłaniec Warmiński, którego był redaktorem naczelnym w latach 1999-2007. Był też sekretarzem dwumiesięcznika Warmińskie Wiadomości Archidiecezjalne oraz dwa lata redaktorem naczelnym Kalendarza Maryjnego. Kilka lat był rzecznikiem prasowym Kurii Metropolitalnej w Olsztynie i korespondentem Katolickiej Agencji informacyjnej. Jan Rosłan  wydał też kilka książek, kilkanaście zredagował lub był ich współautorem, jego teksty ukazywały się w wielu antologiach. Do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich należy od 35 lat, przewodniczy komisji członkowskiej WMOSDP. Od siedmiu lat jest redaktorem naczelnym miesięcznika Debata. Jest też członkiem kolegium redakcyjnego i stałym felietonistą olsztyńskiego czasopisma SDP Bez Wierszówki.

Zenon Złakowski, absolwent polonistyki, dziennikarzem (głównie radiowym) jest także od 50 lat. Wcześniej pracował w olsztyńskich bibliotekach. Współredagował pismo Przemiany, w 1973 roku został reporterem Radia Olsztyn, a w1986 roku związał się z Posłańcem Warmińskim. Jest poetą, debiutował w 1976 roku, a jego utwory ukazały się w wielu zbiorach. W 1982 wydał też pierwszą książkę prozatorską „Nim skończy się dzień’, do dziś napisał kilka kolejnych, zwłaszcza biograficznych i dokumentalnych poświęconych historii NSZZ „Solidarność” (do tego związku wstąpił w 1981 r.). W 1992 roku przyjęty do Związku Pisarzy Polskich. Był redaktorem naczelnym olsztyńskiego dwutygodnika  Nasz Region (2000 r.), a następnie miesięcznika Krajobrazy i Spojrzenia (2005-2008) wydawanego przez Stow. Warmińska Inicjatywa Kulturalna, którego był prezesem. Jest znanym działaczem katolickim (był m.in. prezesem Akcji Katolickiej 1996-1999) i społeczno-politycznym. W latach 1989-1991 był posłem z ramienia Komitetu Obywatelskiego, a w latach 1998-2002 radnym olsztyńskim z ramienia Akcji Wyborczej „Solidarność”. W 2006 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Radia Olsztyn z rekomendacji Ligi polskich Rodzin. Jest też honorowym członkiem WM Oddziału SDP i laureatem kilku konkursów prasowych. Wciąż pisze, ostatnio scenariusz do filmu „Atak na region” na podstawie swojej książki „Stało się”.


Lista odznaczonych

Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski: pośmiertnie Rita Barbara Kostka i Władysław Kazimierz Wojewódzki

Krzyż z Mieczami Orderu Krzyża Niepodległości: pośmiertnie Dominik Rurys

Złoty Krzyż Zasługi: Kazimierz Kania, Mirosław Janusz Niedźwiedź, Ryszard Winiczeńko, Waldemar Piotr Zakęs, Zbigniew Kłodowski, Kazimierz Stańczyk

Srebrny Krzyż Zasługi: Jarosław Jaszczuk,  Elżbieta Krystyna Miecznik, Jolanta Agata Opaluch

Brązowy Krzyż Zasługi: Paweł Giełazis, Jan Hernat Ryszard Pawluczuk, Krzysztof , Joanna Równiak, kpt. Michał Stanisław Damps, por. Mirosław Kruba, Radosław Paweł Apanowicz, Krzysztof Sobolewski

Złoty Medal za Długoletnią Służbę: Andrzej Krzysztof Mikucki, Mirosław Ochenkowski, Ireneusz Mieczysław Myrcha, Zbigniew Roman Dalecki, Marek Michał Jurski, Tadeusz Puszczało, Janusz Wirgowski, Małgorzata Ferenc, Hanna Ewelina Lipka,

Srebrny Medal za Długoletnią Służbę: Magdalena Sylwia Chmielewska, Joanna Iwona Hawrysz, Ewa Kowalska, Joanna Justyna Orzoł, Monika Michalczyk

Brązowy Medal za Długoletnią Służbę: Justyna Wojciechowska, Adam Banach

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie: Zofia i Tadeusz Lubaszewscy

Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości: mjr Marcin Powideł, st. bryg. Rafał Grzegorz Szymukowicz, Lucyna Renata Ciesielska, Andrzej Leszek Ciesielski, Janusz Niewiarowski, Jacek Roman Pawlik, Marek Góryński, Jan Domański (Stowarzyszenie Rodzina Katyńska), Jakub Grzegorz Bornus – wójt gminy Braniewo, bryg. Ireneusz Zbigniew Ścibiorek, st. chor. szt. Sebastian Piotr Jaszak, st. chor. szt. Jacek Wojtalik, Witold Marian Darski, Zdzisław Konecki, Mirosław Andrzej Nowak, Tadeusz Adam Tykałowski

 Brązowy Medal „Zasłuzony Kulturze „Gloria Artis”: ks. prałat Jan Rosłan, Joanna Wańkowska-Sobiesiak, Zenon Złakowski

Medal Opiekun Miejsc Pamięci Narodowej: Dariusz Warot

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Energetyki: Jadwiga Melerska, Jan Pilipienko, Marian Toczko, Stanisław Ulatowski, Krzysztof Żochowski

Odznaka Honorowa za Zasługi dla Ochrony Zdrowia: Lucyna Władysława Kiełbasa, (dyrektor Szpitala Miejskiego), Anna Korzeniewska-Marcińczyk, Zbigniew Brozio

Tekst zdjęcia Jerzy Pantak

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Odszedł od nas wieloletni członek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP Ryszard Dobek

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że 25 kwietnia 2023 r. odszedł od nas wieloletni członek Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie Ryszard Dobek.

Uroczystość pogrzebowa rozpocznie się 29 kwietnia 2023 roku o godzinie 10.30 w kościele św. Józefa przy ul. Jagiellońskiej w Olsztynie. Ceremonia pochowania odbędzie się na cmentarzu komunalnym w Dywitach.

Ryszard Dobek (ur. 1 sierpnia 1935 roku) był absolwentem zootechniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Współpracę z redakcjami zaczął w połowie lat 70. XX wieku od artykułów w tygodniu “Nasza Wieś”. W latach 1995-1997 w “Dzienniku Pojezierza” publikował cotygodniowy cykl felietonów “Wokół ambony” dotyczący zagadnień łowieckich. W 1996 roku założył kwartalnik “Myśliwiec Warmińsko-Mazurski” i był jego redaktorem naczelnym do 1999 roku.

Później współpracował z “Tygodnikiem Warmińskim”, “Tygodnikiem Pojezierza”, “Bracią Łowiecką” i “Nowym Życiem Olsztyna”, na łamach których poruszał tematykę rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. To także współautor “Księgi pamiątkowej” wydanej przez Koło łowieckie im. Juliana Ejsmonda w Olsztynie.

W 2019 roku wydał swoje myśliwskie wspomnienia pt. „Czar Łowów”. W swej książce Ryszard zamieścił aż 61 oryginalnych wspomnień ze swoich –  blisko 60-letnich –wypraw do kniei i na pola. Zamiłowanie do łowiectwa, a przede wszystkim uroków pola i lasu, Ryszard Dobek otrzymał w genach, bo jego dziadek i ojciec byli myśliwymi. Egzamin łowiecki zdał podczas studiów na WSR w Olsztynie, ale myśliwym został dopiero wtedy, gdy koledzy z jego zakładu pracy zorganizowali nowe koło. 

W styczniu 2023 roku delegacja Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich udała się z wizytą do redaktora Ryszarda Dobka by wspólnie świętować jubileusz 20-lecia wstąpienia do stowarzyszenia.

Posted in Aktualności | Tagged | Leave a comment

Pięć lat konkursu na rysunek prasowy im Aleksandra Wołosa

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich SDP i Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego zapraszają 6 maja o godz. 18.00 do Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie na rozdanie nagród V Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa oraz wystawę plenerową podsumowującą 5-lecie konkursu.

Wystawa będzie prezentowana do 16 czerwca na zieleńcu Muzeum Karykatury. Wystawa plenerowa podsumowuje 5 lat istnienia konkursu. Kolejne edycje stanowią też doskonałe podsumowanie roku w rysunku satyrycznym.

Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa nagradza autorki i autorów najlepszych prac w danym roku. Celem konkursu jest podkreślenie znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym. W konkursie biorą udział zarówno rysunki satyryczne, jak opowieści w kształcie krótkiego komiksu czy ilustracje do artykułu prasowego.

– Gdy spojrzałem na rysunki laureatów kolejnych edycji konkursu zrozumiałem, że to gotowy materiał na wystawę, która z jednej strony pokaże najlepszych polskich rysowników, z drugiej przypomni w satyrycznym ujęciu sprawy, którymi żyliśmy rok czy dwa lata temu – mówi Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Patronat nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest Zbigniew Piszczako. Podobnie jak w poprzednich latach wystawach pokonkursowa zostanie zaprezentowana w Olsztynie, a później będzie pokazywana w wielu innych miejscowościach w kraju. – Gdy stworzyłem konkurs myślami byłem wyłącznie przy pierwszej edycji. W szybkim tempie wydarzenie nabrało większych rozmiarów. Z roku na rok rośnie liczba zgłoszeń. Pozyskaliśmy partnerów. Dlatego zdecydowaliśmy się, by wspólnie z Muzeum Karykatury zorganizować wystawę podsumowującą pierwsze pięć lat i zaprosić wszystkich rysowników do Warszawy, gdzie odbędzie się oficjalne rozdanie nagród – mówi Zbigniew Piszczako, pomysłodawca konkursu oraz sekretarz W-M Oddziału SDP.

Dotychczasowymi laureatami Nagrody Głównej im. Aleksandra Wołosa byli: 2019 – Grzegorz Bąkowski, „Przegląd”; 2020 – Sławomir Łuczyński, łódzkie.pl; 2021 – Janek Janowski, „Polityka”; 2022 – Andrzej Czyczyło, „Nowa Trybuna Opolska”; 2023 – Paweł Kuczyński, „Wprost”.

Patronem konkursu jest Aleksander Wołos (1934–2014) olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista,  malarz, doktor habilitowany nauk przyrodniczych. Od debiutu w roku 1955 publikował w prasie regionalnej, w tygodnikach ogólnopolskich, a także w prasie niemieckiej i jugosłowiańskiej oraz wielu wydawnictwach książkowych. Był autorem ponad stu projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego. Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych.

Uczestnicy nagrodzeni (37):

Bąkowski Grzegorz, Bondarowicz Marcin, Cebula Henryk, Czyczyło Andrzej, Dąbrowski Dariusz, Dąbrowski Remek, Frąckiewicz Jacek, Graczyk Michał, Grzondziel Krzysztof, Hajnos Mirosław, Hnidziejko Jaroslaw, Janowski Janek, Kotwicz Lech, Kowalska-Wieczorek Izabela, Kuczyński Paweł, Lanckoroński Jacek, Lewandowska Karolina, Łabędzki Dariusz, Łuczyński Sławomir, Makal Sławomir, Michalski Maciej M., Mirowski Robert, Murgrabia Ala Hanna, Niewiadomski Tomasz, Pietrzak Dariusz, Rukść Waldemar, Sadurski Szczepan, Sawka Henryk, Skwierawski Rafał, Stankiewicz Mirosław, Stelmaszczyk Włodzimierz, Szuniewicz Ireneusz, Trojanowski Robert, Wakuła Paweł,  Wiater Tomasz, Wołoszyn Tomasz, Zygmunt Jacek.

Autorzy poza konkursem (6): Aleksander Wołos (patron konkursu) oraz jurorzy: Józef Burniewicz, Małgorzata Gnyś, Artur Galicki, Paulina Kopestyńska

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Leave a comment

Wystawy rysunku prasowego dotarły do województwa warmińsko-mazurskiego

W Olsztynie i Świątkach odbyły się pierwsze tegoroczne pokonkursowe wystawy 5. Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa.

Na wystawie można zobaczyć prace aż 65 autorów. Są to:

Bartłomiej Belniak, Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Jerzy Czapiewski, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Anna Domaszewska, Jacek Frąckiewicz, Marek Gliwa, Michał Graczyk, Krzysztof Grzondziel, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Janek Jankowski, Nika Jaworowska-Duchlińska, Zbigniew Kołaczek, Lech Kotwicz, Krzysztof Kowalewicz, Izabela Kowalska-Wieczorek, Jarosław Kozłowski, Władysław Kuczer, Paweł Kuczyński, Ryszard Kudzian, Jacek Lanckoroński, Karolina Lewandowska, Wiesław Lipecki, Sławomir Lizoń, Dariusz Łabędzki, Sławomir Łuczyński, Sławomir Makal, Maciej M. Michalski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Janusz Mrozowski, Ala Hanna Murgrabia, Tomasz Niewiadomski, Michał Ogiński, Czesław Przęzak, Piotr Rajczyk, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Rafał Skwierawski, Mirosław Stankiewicz, Włodzimierz Stelmaszczyk, Jerzy Stępniak, Jan Surma, Ireneusz Szuniewicz, Robert Trojanowski, Maciej Trzepałka, Paweł Wakuła, Jarosław Wojtasiński, Tomasz Wołoszyn, Jacek Zabawa, Zygmunt Zaradkiewicz, Łukasz Zwolan, Jacek Zygmunt.

Poza konkursem: Aleksander Wołos (patron konkursu), Małgorzata Gnyś, Artur Galicki, Paulina Kopestyńska, Dariusz Pietrzak, Zbigniew Piszczako, Arkadiusz Wołos (syn).

Posted in Aktualności | Tagged , , | Leave a comment

Pierwsze wystawy uczestników V. Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa

Lista uczestników V Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa Olsztyn 2023 (58):

Bartłomiej Belniak, Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Jerzy Czapiewski, Andrzej Czyczyło,  Daiusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Anna Domaszewska, Jacek Frąckiewicz, Marek Gliwa, Michał Graczyk, Krzysztof Grzondziel, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Janek Jankowski, Nika Jaworowska-Duchlińska, Zbigniew Kołaczek, Lech Kotwicz, Krzysztof Kowalewicz, Izabela Kowalska-Wieczorek, Jarosław Kozłowski, Władysław Kuczer, Paweł Kuczyński, Ryszard Kudzian, Jacek Lanckoroński, Karolina Lewandowska, Wiesław Lipecki, Sławomir Lizoń, Dariusz Łabędzki, Sławomir Łuczyński, Sławomir Makal, Maciej M. Michalski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Janusz Mrozowski, Ala Hanna Murgrabia, Tomasz Niewiadomski, Michał Ogiński, Czesław Przęzak, Piotr Rajczyk, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Rafał Skwierawski, Mirosław Stankiewicz, Włodzimierz Stelmaszczyk, Jerzy Stępniak, Jan Surma, Ireneusz Szuniewicz, Robert Trojanowski, Maciej Trzepałka, Paweł Wakuła, Jarosław Wojtasiński, Tomasz Wołoszyn, Jacek Zabawa, Zygmunt Zaradkiewicz, Łukasz Zwolan, Jacek Zygmunt.

Poza konkursem

Aleksander Wołos (patron konkursu), Małgorzata Gnyś, Artur Galicki, Paulina Kopestyńska, Dariusz Pietrzak, Zbigniew Piszczako, Arkadiusz Wołos (syn).

Posted in Aktualności | Leave a comment

Życzenia Wielkanocne

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych pragniemy złożyć najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślności, radości, a przede wszystkim nieustannego zdrowia. Niech pogoda ducha towarzyszy Wam w trudzie każdego dnia, a radość serca w czasie zasłużonego odpoczynku.

Spokojnych Świąt Wielkanocnych

życzy

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

V. Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy – znamy wyniki rekordowej edycji konkursu!

Jury wybrało najlepsze prace nadesłane do V. Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa. Nagrodę Główną otrzyma Paweł Kuczyński za pracę “Władymir Putin” opublikowaną w tygodniku Wprost.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Patronat nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego. Pomysłodawcą i koordynatorem konkursu jest Zbigniew Piszczako

– Celem Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa jest nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych w 202w roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym,  tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego – informuje pomysłodawca konkursu Zbigniew Piszczako.

Wyniki

Po rozpatrzeniu 267 prac nadesłanych przez 58 autorów z całej Polski (kolejny rekord!) jury przyznało:

Nagrodę Główną im. Aleksandra Wołosa dla Pawła Kuczyńskiego za pracę Putin (Wprost), dodatkowo laureat Nagrody Głównej otrzymuje możliwość zorganizowania wystawy indywidualnej w Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie.

Nagrody Honorowe dla:

Marcina Bondarowicza za pracę Rachunek za ruiny i śmierć (Polityka),

Henryka Cebuli za pracę bez tytułu (Nie),

Andrzeja Czyczyło za pracę Krążownik Moskwa (Facebook ACZ),

Remka Dąbrowskiego za pracę Znowu ponieśliśmy sukces (remekdabrowski.pl),

Mirosława Hajnosa za pracę Dzień Kobiet 2022 (Tygodnik Ciechanowski),

Lecha Kotwicza za pracę Dzień Ojca (Kronika Beskidzka),

Tomasza Niewiadomskiego za pracę Tasiemiec uzbrojony (Facebook TN),

Mirosława Stankiewicza za pracę Telefon (Angora),

Tomasza Wołoszyna za pracę Pogotowie energetyczne (Facebook TW).

Przyznano także nagrody pozaregulaminowe:

Dariusz Łabędzki – Nagroda Specjalna ufundowana przez Lucjana Wołosa za pracę Mikołak Kopernik (Facebook DŁ),

Rafał Skwierawski – Nagroda Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego za pracę Głośnik (Wprost)

Krzysztof Grzondziel Nagroda Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury za pracę Wojna nadal trwa (Facebook KG),

Sławomir Makal – Nagroda Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Olsztynie za pracę bez tytułu (Forum Akademickie),

Ireneusz Szuniewicz – Nagroda Wydawnictwa Edytor Wers z Olszyna za pracę Pojedynek (Polityka).

Pierwsza pokonkursowa wystawa odbędzie się 21 kwietnia o godzinie 17.00 w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie, a 6 maja 2023 o 18.00 zapraszamy na wernisaż plenerowej wystawy „Pięć lat konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa” oraz wręczenie nagród piątej edycji konkursu. Wystawa będzie prezentowana do 16 czerwca na zieleńcu Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Gdy spojrzałem na rysunki laureatów kolejnych edycji konkursu zrozumiałem, że to gotowy materiał na wystawę, która z jednej strony pokaże najlepszych polskich rysowników, z drugiej przypomni w satyrycznym ujęciu sprawy, którymi żyliśmy rok czy dwa lata temu – mówi Paweł Płoski, dyrektor Muzeum Karykatury.

Posted in Aktualności | Tagged , , , , | 1 Comment

Olsztyn stawia na młodą generację. Mateusz Kossakowski nowym prezesem

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie wybrało nowego prezesa, zarząd i władze statutowe. Od tej pory przez najbliższe 3 lata  obowiązki  prezesa będzie pełnił dotychczasowy jego zastępca Mateusz Kossakowski z Mrągowa.

Walne Zebranie Członków odbyło się 23 marca w sali konferencyjnej „Civitas Christiana” na olsztyńskim Starym Mieście. Statut Stowarzyszenia przewiduje trzyletnią kadencję i na taki czas wybrano wszystkie nowe władze i powierzono im w zarząd Warmińsko-Mazurski Oddział.

Nowy prezes Mateusz Kossakowski pochodzi z Mrągowa, ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich związany jest od kilku lat. W minionej kadencji był członkiem zarządu, potem wiceprezesem. Sam mówi o sobie, że jest dziennikarzem i społecznikiem. Stworzył wiele stowarzyszeń i do tej pory z wieloma jest związany. Od 5 lat pełni m.in. funkcję prezesa Mrągowskiego Towarzystwa Regatowego Czos. Dziennikarsko był związany z Gazetą Olsztyńską, Kurierem Mrągowskim, Gazetą Warmińską. Obecnie jest redaktorem naczelnym portalu Mragowo24.info oraz Głosów Warmii i Mazur.

Chciałbym podziękować wszystkim osobom za głosy i za tak dużą dozę zaufania. Przez ostatnie 2 lata prezesem był Grzegorz Radzicki i nie mogę w tym miejscu nie podziękować mu za wprowadzenie w meandry Stowarzyszenia a także sprawne kierowanie Oddziałem przez ostatni okres – powiedział tuż po wyborze nowy Prezes Mateusz Kossakowski. – Nowy zarząd to połączenie doświadczenia z młodością i mam nadzieję, że uda się wspólnymi siłami napisać nowy, pozytywny rozdział w historii SDP. Przed nami sporo pracy. Już niedługo ogłosimy wyniki V. Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa oraz będziemy rozpatrywać prace nadesłane do XIV. edycji Konkursu Dziennikarskiego im. Seweryna Pieniężnego.

Skład osobowy nowych władz W-M Oddziału SDP:

Zarząd 

Mateusz Kossakowski – prezes

 Joanna Wańkowska-Sobiesiak – wiceprezes

Zbigniew Piszczako – sekretarz

Zdzisław Piaskowski – skarbnik

Miłosz Babecki – członek zarządu ds. wydawniczych

Komisja Rewizyjna

Grzegorz Radzicki –  przewodniczący Komisji

Uwe Hahnkamp – sekretarz 

Wojciech Chromy

Komisja Członkowska

ks. Jan Rosłan – przewodniczący Komisji

Jerzy Pantak – sekretarz

Elżbieta Mierzyńska

Sąd Dziennikarski

Martyna Seroka – przewodnicząca Sądu

Aneta Markowska

Justyna Masiewicz-Grodź

Rzecznik Dyscyplinarny

Andrzej Zb. Brzozowski

Podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego wyłoniono również delegatów na najbliższy zjazd krajowy SDP, nadano tytuł członka zasłużonego Oddziału SDP dla Wojciecha Ciesielskiego, a także wybrano osoby odpowiedzialne za dalszy rozwój czasopisma społeczno-kulturalnego “Bez Wierszówki”. Redaktorem naczelnym został Jerzy Pantak, jego zastępcą ks. Jan Rosłan, a na sekretarzy redakcji zostali powołani: Zbigniew Piszczako i Mateusz Kossakowski.

Tekst: Zdzisław Piaskowski

Fot. Jerzy Pantak

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Leave a comment

Konkurs im. Seweryna Pieniężnego – termin nadsyłania prac wydłużony!

Decyzją Zarządu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich termin nadsyłania prac do Konkursu został wydłużony do 21 marca 2023r.

Do konkursu można zgłosić teksty drukowane, materiały radiowe i telewizyjne oraz opublikowane w Internecie. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, które zostały opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: Nagroda GłównaNagroda Wolności Słowa oraz Nagroda dla Młodego Dziennikarza (żurnaliści, którzy nie ukończyli 30. roku życia).

Kapituła Konkursu może przyznać także specjalne wyróżnienia za publikacje w następujących kategoriach:

 • dziennikarstwo prasowe/internetowe,
 • dziennikarstwo telewizyjne,
 • dziennikarstwo radiowe/podcast,
 • książka stworzona przez dziennikarza/dziennikarska książka gatunkowa (esej, dziennik, reportaż, autobiografia, książka publicystyczna itp.)

Zgłoszenia (kartę zgłoszenia oraz materiały) należy przesłać na adres e-mail: olsztyn.sdp@gmail.com

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszeniowa

 

Posted in Aktualności | Leave a comment

Znamy laureatów 29. edycji Konkursu Nagrody SDP    

Ewa Stankiewicz-Jørgensen za dokument „Stan Zagrożenia” została laureatką Głównej Nagrody Wolności Słowa w 29. edycji Konkursu SDP. Laur SDP za „niezależność, odwagę i konsekwencję” przyznany został publicyście Piotrowi Semce. Nagrody i wyróżnienia wręczono w siedmiu kategoriach tematycznych. Były też dwie Nagrody Specjalne.  

Uroczysta Gala rozstrzygnięcia konkursu odbyła się 14 marca w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5. Prowadzili ją prezes SDP Krzysztof Skowroński i dziennikarka telewizyjna Anna Popek.

Zanim przystąpiono do ogłoszenie werdyktu jurorów i rozdania nagród, wspominano dziennikarzy, którzy z narażeniem życia i zdrowia relacjonują przebieg wojny w Ukrainie. Minutą ciszy uczczono tych dziennikarzy, którzy za wykonywanie swoich zawodowych obowiązków i  zapłacili najwyższą cenę, cenę życia.

Krzysztof Skowroński przypomniał, że od początku agresji Rosji na Ukrainę Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich włączyło się w pomoc zarówno ukraińskim dziennikarzom jak też szukającym w Polsce schronienia uchodźcom wojennym. Pomogło m.in. greckim dziennikarzom zorganizować transport darów dla kolegów w Ukrainie oraz udostępniło dla uciekających przed wojną Dom Pracy Twórczej w Kazimierzu Dolnym (więcej o pomocy SDP dla Ukrainy można przeczytać TUTAJ).

29.edycja konkursu SDP obejmowała prace opublikowane i wyemitowane w polskich mediach w latach 2021 – 22. Dziennikarze startowali w siedmiu kategoriach tematycznych.

Do konkursu zakwalifikowano 306 prac, z których najwięcej wpłynęło do kategorii historycznej Nagroda im. Janusza Kurtyki – 83 zgłoszenia, następnie do Nagrody im. Łukasiewicza – cywilizacja, kultura, wiedza – 66, do kategorii dziennikarstwo społeczne czyli Nagroda im. Stefana Żeromskiego – 61 prac oraz do Nagrody Dziewanowskiego o problemach międzynarodowych – 52 prace.

Prace konkursowe oceniały dwa zespoły jurorów: Jury Selekcyjne oraz Jury Główne

Jury Selekcyjne tworzyli: Wanda Nadobnik (przewodnicząca), Hubert Bekrycht, Maria Giedz, Barbara Pajchert, Anna Szepelak. Każdy z członków dokonał przeglądu i oceny wszystkich publikacji zgłoszonych do konkursu.

O przyznaniu nagród zadecydowało Jury Główne w składzie: Krzysztof Skowroński (przewodniczący), Paweł Badzio, Hubert Bekrycht, Teresa Bochwic, Krystyna Forowicz, Jolanta Hajdasz, Jerzy Jachowicz, Jerzy Kłosiński, Sonia Kwaśny, Wojciech Mucha, Wanda Nadobnik, Tadeusz Płużański, Barbara Stanisławczyk, Marcin Wolski. Ekspertami z głosem doradczym byli: z Instytutu Pamięci Narodowej – dr Rafał Leśkiewicz, z Narodowego Centrum Kultury – Andrzej Bieńkowski.

Lista laureatów

Główna Nagroda Wolności Słowa

za publikacje w obronie demokracji i praworządności,  demaskujące nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka ufundowana przez Zarząd Główny SDP

Ewa Stankiewicz- Jørgensen za reportaż telewizyjny „Stan zagrożenia”, wyemitowany w TVP1, 18.04.2021

Równorzędne wyróżnienia:

Sławomir Koehler – „Warchoły”, TVP1, 29.06.2021

Mariusz Pilis – „Biełsat. Misja wolności”, premiera w Zeughauskino w Berlinie, 7.12.2022

 1. dr Andrzej Paś za dwie prace opublikowane w „Naszym Dzienniku”: „Czasy ostateczne”, 4.01.2021; „Kraina grozy”, 28.09.2021

Joanna Gąska – „Tolerancja”, Radio Kraków, 13.03.2022

Marcin Tulicki – „Nasz człowiek w Warszawie”, TVP1 i TVP Info, 9.04.2022

Nagroda Watergate

za dziennikarstwo śledcze  ufundowana przez Zarząd Główny SDP

Ania Gargas za reportaże telewizyjne: „Taśmy Tuska”, TVP2, cz. 1 emisja 18.03.2021, cz. 2 emisja 8.04.2021, „Michnik – Jaruzelski. Kulisy zażyłości”, TVP1, 9.12.2021 „Kulisy walki o polski cukier”, TVP1, 20.10.2022.

Równorzędne wyróżnienia:

Ilona Ptak – „My z gazowni”, TVP Info, 16.05.2021

Justyna Piasecka, Blanka Aleksowska, Łukasz Zboralski – wyróżnienie za cykl artykułów w „Głosie Wielkopolski”: „Śmierć dziennikarki Anny Karbowniczak: Kierowca uciekł, a winna ofiara. Dotarliśmy do ustaleń, które miażdżą wersję prokuratury”, 24.09.2021

„Zaprzepaszczone dowody w sprawie śmierci Anny Karbowniczak. Czy policja zaniedbała zabezpieczenia śladów na miejscu wypadku?”, 30.09.2021

„Przełom w sprawie śmierci dziennikarki >Głosu Wielkopolskiego< Anna Karbowniczak, Prokuratura Krajowa poleciła powołanie nowych biegłych, 28.10.2021

Mateusz Teska – „Prokurator oskarżony o korupcję”, TVP1, 13.10.2022

Nagrodę im. Kazimierza Dziewanowskiego

za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie ufundowana przez Polską Agencję Prasową

Tomasz Grzywaczewski za trzy reportaże emitowane w TVP: „Litwa. W cieniu wieży”, 21.05.2021, „Ukraina. Raport z miejsca zbrodni”, 6.09.2022, „Białoruś. Przebudzenie”, 19.09.2022.

Wyróżnienia:

Dwa równorzędne I wyróżnienia:

I wyróżnienie

Dmytro Antoniuk – „Reportaż wojenny”, „Kurier Lubelski”, w roku 2022

I wyróżnienie

Magdalena Kawalec-Segond  – „Spalono część >Arki Noego<. Rosja rozpętała wojnę, w której  niszczy zasoby całej ludzkości”, Tygodnik TVP, 3.06.2022

Pozostałe równorzędne wyróżnienia:

Michał Karnowski i Jacek Karnowski – Jacek Saryusz Wolski – „Powiem wam, jak wygrać z unijnym bezprawiem. Musimy wybić się na niepodległość w Unii”, „Tygodnik Sieci”, 24.10.2022

Olga Doleśniak-Harczuk i Antoni Opaliński – za 2 publikacje z cyklu „Berlińskie Espresso”, „Gazeta Polska Codziennie”: „ Moi wykładowcy brali udział w eksperymentach na ludziach”, 15 – 17.10.2021, „Część elit nadal widzi Ukrainę przez rosyjskie okulary”, 20.06.2022.

Wojciech Jankowski za 3 materiały radiowe emitowane w Radiu Wnet i Polskim Radiu dla Zagranicy: „Rosjanie totalnie zniszczyli wioskę polskich przesiedleńców. Do kościoła strzelali z czołgu”, 22/24.10.2022, „Kisielówka na Ukrainie: polski kościół całkowicie zniszczony przez rosyjskich żołnierzy”, 18.11.2022, „Chersoń. Piekielna ruletka Putina. Raport z Kijowa”, 13.12.2022

Urszula Żółtowska-Tomaszewska, Antoni Rokicki – „Delegacja inni niż wszystkie”, Polskie Radio Program 3, 13.03.2022

Nagroda im. Macieja Łukasiewicza

za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy ufundowana przez Narodowe Centrum Kultury

I Nagroda

Goran Andrijanić  „Polacy, czy wy  na to pozwolicie?!”, „Tygodnik Sieci”, 5.12.2022

II Nagroda

Sławomir Koehler  –  „Jak istnieje świat… rzecz o Romanie W. Ingardenie”, TVP1, 9.06.2021

Równorzędne wyróżnienia:

Beata Hyży-Czołpińska  – „Drobny, kruchy człowiek, TVP Historia, 25.03.2022

Dagmara Drzazga – „Życie to coś pięknego”, TVP Dokument, 3.10.2022

Urszula Żółtowska-Tomaszewska, Dorota Boniecka-Górny – „Ulepił mnie  na  nowo”, Polskie Radio Program 1

Magdalena Kawalec-Segond – „Ukryte koszty elastycznej płodności, czyli o skutkach pigułek spływających do wód”, Tygodnik TVP, 7.08.2021

Teresa Stylińska wyróżnienie za 3 publikacje w Tygodniku TVP: „Dlaczego nie lecą z nami pan i pani? Nowy język i nowy świat”, 19.02.2021, „Wszystkie grzechy Bożego Narodzenia: przychodzi coraz wcześniej, zaśmieca świat i zostawia ślad węglowy”, 24.12.2021, „Joanne Rowling i insygnia nienawiści”, 31.12.2021

Nagroda im. Janusza Kurtyki

za publikacje o tematyce historycznej ufundowana przez Instytut Pamięci Narodowej, pod patronatem medialnym TVP Historia.

I Nagroda

Aleksandra Fudala-Barańska  za reportaż „Kilof zamiast karabinu”, TVP Katowice, 29.12.2022

II Nagroda

Alina Czerniakowska za dokument „Pamięć”, TVP Historia, 6.06.2022

Równorzędne wyróżnienia:

Marek Kozubal – „Przerwany lot z Sofii”, „Rzeczpospolita”, „Magazyn Plus Minus”, 13-14.03.2021

Sławomir Koehler – „Krzyż Westerplatte”, TVP1, 7.09.2021

Ewa Szkurłat – „Mecenas ideałów, czyli rzecz o Stanisławie Mierzwie”, Radio Kraków, 18.09.2022

Krzysztof Kunert – „Na buciki Martusi. Wrocławskie Rodziny Wyklęte”, premiera w Centrum Historii „Zajezdnia”, 15.02.2021

Grzegorz Okoński – „Urnental: Miejsce w Wielkopolsce, gdzie dawni sąsiedzi stawali się panami Polaków”, „Głos Wielkopolski”, 4.09.2022

Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego

za dziennikarstwo ekonomiczne  ufundowana przez FAKRO Sp. Z o.o.

Karol Wasilewski za dwie publikacje w Tygodniku TVP: „Kryzys graniczny. Kto zarabia  na migrantach”, 15.10.2021.  „Własny dach nad głową tylko dla wybranych. Wyzysk mieszkaniowy czy wolny rynek?”, 8.04.2021

Równorzędne wyróżnienia:

Jakub Kowalski – „Elegia dla zapałki”, Tygodnik TVP, 1.01.2021

Urszula Żółtowska-Tomaszewska – „Szpotański i Spółka”, Polskie Radio Program 1, 1.05.2022

Stefan Truszczyński – „Hel jest hen”, „Kurier Wnet”, 18.11.2022

Nagroda im. Stefana Żeromskiego

za publikacje o tematyce społecznej ufundowana przez Pocztę Polską S.A.

Cezary Galek za reportaż radiowy „Świat w mojej głowie”, Radio Zachód, 28.03.2021

Równorzędne wyróżnienia:

Damian Nowicki – „Z akademii do baru”, „Tygodnik Powszechny”,  5.12.2022

Mariusz Pilis – „Mierzeja Wiślna – po co nam ten przekop?”, TVP1, 21.09.2021

Małgorzata Wołczyk – „W imię dzieci”, „Do Rzeczy”, 2 -7.11.2021

Renata Kwiatkowska – „Exodus/Uchodźcy”, TVP Info, cykl „Głębia Ostrości”, 6.03.2022

Ilona Małek – „Niemy krzyk”, TVP Info, 2.10.2022

Michał Karnowski – „Tego nie da się zapomnieć”, „Tygodnik Sieci”, 11.10.2021

Poza kategoriami konkursowymi Jury przyznało dwie równorzędne Nagrody Specjalne: dla portalu PAP dzieje.pl  oraz portalu Tygodnik TVP tygodnik.tvp.pl

Publicyście Piotrowi Semce Zarząd Główny SDP przyznał Laur SDP za „niezależność, odwagę i konsekwencję”. Wyróżnienie to jest wyrazem najwyższego uznania dziennikarzy dla dziennikarzy. Otrzymują je autorytety zawodowe, etyczne, najwyższej klasy profesjonaliści. Piotr Semka z powodu choroby nie mógł odebrać wyróżnienia. Krzysztof Skowroński zapowiedział, że niebawem zostanie zorganizowana specjalna uroczystość z udziałem laureata, podczas której zostanie wręczone wyróżnienie i wygłoszona laudacja.

PARTNERZY KONKURSU:

FAKRO Sp. z o.o., Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury, Poczta Polska S.A., Polska Agencja Prasowa, Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL

Partner gali: Lasy Państwowe

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury

PATRONI MEDIALNI:

Polska Agencja Prasowa, Tygodnik „Do Rzeczy”,  „Gazeta Polska”,  Tygodnik „Sieci”,  Telewizja Polska, TVP Historia, Polskie Radio,  Portal wPolityce.pl,  Portal Niezalezna.pl,  „Gazeta Polska Codziennie”,  „Forum Dziennikarzy”, „Bez Wierszówki”,  Radio Wnet

Posted in Aktualności | Tagged , , | Leave a comment

Zmiana wysokości składek w Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich

Ze względu na wzrost kosztów utrzymania w 2022 (przede wszystkim energii elektrycznej, ogrzewania i gazu) oraz poziom inflacji Zarząd Główny SDP na zebraniu w dniu 7 marca 2023 roku podjął decyzję o zmianie wysokości składek w Stowarzyszeniu do 15 złotych / miesiąc. Składka roczna na IFJ wynosi obecnie 15 zł na rok. ZG postanowił o utrzymaniu nadal 50% zniżki składki członkowskiej dla emerytów.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie zwołuje na dzień 23 marca 2023 roku (czwartek) Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej „Civitas Christiana” w Olsztynie przy ulicy Prostej 5/6 (I piętro) o godz. 16.30. W przypadku braku wymaganej liczby członków Zebranie odbędzie się w drugim terminie tj. o godz. 17.00.

P r o g r a m

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie przez Prezesa Oddziału
 2. Powitanie nowych członków Oddziału
 3. Zatwierdzenie regulaminu obrad
 4. Zatwierdzenie programu obrad
 5. Wybór Prezydium Zebrania
 6. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej
 7. Wybór Komisji uchwał i wniosków
 8. Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2022
 9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Oddziału
 10. Dyskusja i głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2022, głosowanie absolutorium
 11. Sprawozdanie merytoryczne Oddziału za rok 2022
 12. Wybór prezesa  na kadencję 2023 – 2026
 13. Wybory nowych władz statutowych – Zarząd, Komisja Rewizyjna, Komisja Członkowska, Sąd Dziennikarski, Rzecznik dyscyplinarny oddziału.
 14. Wybór delegatów na Zjazd Delegatów SDP
 15. Dyskusja programowa
 16. Komunikaty i wolne wnioski
 17. Przyjęcie uchwał i wniosków Walnego Zebrania Członków
 18. Zamknięcie obrad
Posted in Aktualności | Leave a comment

Dziennikarze odwiedzili grób Seweryna Pieniężnego

Dziennikarze z Warmii i Mazur jak co roku 24 lutego odwiedzili grób rodziny Pieniężnych, znajdujący się na Cmentarzu Komunalnym przy ul. Poprzecznej w Olsztynie.

Seweryn Pieniężny był m.in. dziennikarzem, redaktorem i wydawcą przedwojennej Gazety Olsztyńskiej. Jest też patronem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, które co roku organizuje obchody i spotyka się na Cmentarzu Komunalnym by kultywować pamięć o swoim patronie i rodzinie Pieniężnych.

– Seweryn Pieniężny jest naszym patronem, który wskazuje stowarzyszeniu kierunki działania – podkreśla wiceprezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP Mateusz Kossakowski. – To postać zasłużona dla kultury i historii całego regionu, którego postawa wielokrotnie uczyła nas patriotyzmu. A wyznawane przez niego wartości są do dzisiaj niezwykle uniwersalne.

Oprócz członków W-M Oddziału SDP w obchodach uczestniczyli także przedstawiciele Stowarzyszenia Dziennikarzy Rzeczypospolitej Polskiej w Olsztynie z prezesem Markiem Książkiem na czele oraz Andrzej Cieślak, reprezentujący również olsztyński oddział Związku Literatów Polskich. Obecna była też delegacja z Pieniężna, która w tym roku składała się z burmistrza Pieniężna Kazimierza Kiejdo oraz sekretarza Daniela Piotrowskiego. Miasto Olsztyn reprezentował sekretarz Stanisław Gorczyca, wojewodę Władysław Kałudziński, Muzeum Warmii i Mazur Elżbieta Krupa, a delegaturę IPN w Olsztynie dr Krzysztof Kierski.

– Czcząc pamięć Seweryna Pieniężnego wyrażamy protest przeciwko działaniom agresji jednego państwa na drugie i występującym przeciwko poszanowaniu podstawowych praw człowieka i narodów – powiedział burmistrz Pieniężna Kazimierz Kiejdo, nawiązując do rosujskiej agresji w Ukrainie.

Przy grobie Pieniężnych wygłoszono okolicznościowe przemówienia i modlitwę, a następnie na płycie złożono wieńce i zapalono znicze. W tym roku w imieniu dziennikarzy Warmii i Mazur o głos poproszono ks. Jana Rosłana, redaktora naczelnego czasopisma “Debata”

– Dla mnie dzieło Seweryna Pieniężnego jest zawsze walką o coś. Uważam, że w świadomości społecznej w dzisiejszych czasach przetrwają ci dziennikarze, którzy będą walczyli o jakąś idee i wartości. Jak wiemy ów walka może mieć także swoje poważne konsekwencje, czego byliśmy świadkami w przeszłości, widzimy to również dzisiaj. Seweryn Pieniężny został zamordowany przez hitlerowski reżim. Oddał swoje życie za polskość, za swoje wielkie dzieło jakim była “Gazeta Olsztyńska”. Był wierny swoim wartościom do końca – stwierdził ks. Jan Rosłan.

Posted in Aktualności | Tagged , , | Leave a comment

Konkurs im. Seweryna Pieniężnego za rok 2022

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Seweryna Pieniężnego tym razem za rok 2022. Konkurs jest skierowany do dziennikarzy i publicystów Warmii i Mazur, a także ludzi mediów z innych regionów, którzy w swojej twórczości podejmują tematykę warmińsko-mazurską.

Laureaci zeszłorocznej edycji Konkursu

Do konkursu można zgłosić teksty drukowane, materiały radiowe i telewizyjne oraz opublikowane w Internecie. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie trzy prace, które zostały opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku.

W ramach Konkursu przewidziane są następujące nagrody: Nagroda GłównaNagroda Wolności Słowa oraz Nagroda dla Młodego Dziennikarza (żurnaliści, którzy nie ukończyli 30. roku życia).

Kapituła Konkursu może przyznać także specjalne wyróżnienia za publikacje w następujących kategoriach:

 • dziennikarstwo prasowe/internetowe,
 • dziennikarstwo telewizyjne,
 • dziennikarstwo radiowe/podcast,
 • książka stworzona przez dziennikarza/dziennikarska książka gatunkowa (esej, dziennik, reportaż, autobiografia, książka publicystyczna itp.)

Zgłoszenia (kartę zgłoszenia oraz materiały) należy w terminie do 28 lutego 2023r. przesłać na adres e-mail: olsztyn.sdp@gmail.com

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszeniowa

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Takiego spotkania w Mrągowie jeszcze nie było

Za sprawą Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie odbyło się pierwsze spotkanie autorskie Zdzisława Piaskowskiego dot. jego debiutanckiej książki „BezKresy Ryszarda Bitowta”. Wydarzenie zainteresowało wielu mieszkańców, co przełożyło się na frekwencyjny rekord – na spotkaniu było ponad 100 osób!

Ryszard Bitowt to żywa legenda Mrągowa. Założyciel wielu stowarzyszeń, pedagog, kolekcjoner i regionalista. Jego losy od początków na Wileńszczyźnie poprzez Pieszkowo i późniejsze lata w Mrągowie śledzimy za sprawą Zdzisława Piaskowskiego, który wielokrotnie odwiedził bohatera swojej debiutanckiej książki.

Na rozmowach z Ryszardem Bitowtem spędziłem wiele dni i wieczorów. To był dobry czas. Każde spotkanie zaczynaliśmy od omówienia bieżących spraw, by przejść niepostrzeżenie do historii jego życia – powiedział podczas spotkania autor Zdzisław Piaskowski.

Książka „BezKresy Ryszarda Bitowta” to fabularyzowana biografia życia Ryszarda Bitowta i niezwykle barwny opis historii jego rodziny. Akcja książki toczy się w poturbowanej wojnami Wileńszczyźnie od czasu pierwszej wojny światowej do początku lat sześćdziesiątych XX wieku w powojennej Polsce. Opowieść zostaje zakończona 1 września 1963 roku w Wyszemborku, życie Bitowta toczy się jednak dalej. Czy w przyszłości doczekamy się kontynuacji, w której zawarte będą te bardziej znane fragmenty życiorysu bohatera?

Wszyscy mamy taką nadzieję. Ryszard Bitowt niezwykle ucieszył się z książki i chciałby kontynuować swoją biografię. Do spotkań w tej konkretnej sprawie jednak do tej pory nie doszło. Skupiliśmy się na zakończeniu książki, jej promocji oraz przygotowaniu spotkań autorskich. Mam nadzieję, że na wiosnę rozpoczniemy dalszą pracę – dodaje autor.

Spotkanie autorskie odbyło się w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej w „tłusty czwartek”. Nie mogło więc zabraknąć najlepszych pączków przygotowanych przez „Jagodziankę”. Wydarzenie poprowadzili: Wiceprezes W-MOSDP Mateusz Kossakowski oraz kierownik Biblioteki Pedagogicznej w Mrągowie Anna Wysuwa-Szefler. Fragmenty pochodzące z książki przeczytał Krzysztof Matusiak. Na sali z przyczyn zdrowotnych zabrakło niestety bohatera książki, który przygotował jednak specjalne przemówienie. Jego osobę reprezentowały dzieci: Aleksandra oraz Jarosław Bitowt.

Ryszard Bitowt jest osobą niezwykle otwartą, która zawsze chętnie dzieliła się swoim czasem, doświadczeniem i wiedzą. Gdy poznałem go kilka lat temu wiedziałem, że jego historia to wręcz gotowy materiał na powieść. Gdy Zdzisław Piaskowski powiedział mi w sekrecie, że pracuje nad książką, postanowiłem zrobić wszystko by pomóc w zmaterializowaniu tych zamierzeń. Książka miała wiele życzliwych dusz, dzięki którym możemy się tu dzisiaj spotkać – powiedział tuż po rozpoczęciu spotkania Mateusz Kossakowski.

Książka ukazała się w listopadzie ubiegłego roku przy okazji Jubileuszu 70-lecia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, ale pierwsze „pełnoprawne” spotkanie autorskie odbyło się w Mrągowie, miejscu niezwykle ważnym dla Ryszarda Bitowta. W tej miejscowości założył wiele stowarzyszeń, był autorem wielu inicjatyw, to także tu mieszka od wielu lat. Ale to temat na inną opowieść… miejmy nadzieję, że te historie znajdą się w fabule 2 części książki.

Fot. Mirosław Kleczkowski, Paweł Krasowski

Posted in Aktualności | Tagged , , , , | Leave a comment

Fascynująca historia życia Ryszarda Bitowta w niezwykłej narracji Zdzisława Piaskowskiego

Książka „BezKresy Ryszarda Bitowta” autorstwa Zdzisława Piaskowskiego to fabularyzowana biografia życia Ryszarda Bitowta i niezwykle barwny opis historii jego rodziny. Akcja książki toczy się w poturbowanej wojnami Wileńszczyźnie od czasu pierwszej wojny światowej do początku lat sześćdziesiątych XX wieku w powojennej Polsce. 16 lutego o godzinie 16.30 w Mrągowie odbędzie się spotkanie z autorem książki.

Ryszard Bitowt to żywa legenda Mrągowa. Założyciel wielu stowarzyszeń, pedagog, kolecjoner i regionalista. Jego losy od początków na Wileńszczyźnie poprzez Pieszkowo i późniejsze lata w Mrągowie śledzimy za sprawą Zdzisława Piaskowskiego, który wielokrotnie odwiedził bohatera swojej debiutanckiej książki.

– Na rozmowach z Ryszardem Bitowtem spędziłem wiele dni i wieczorów. To był dobry czas. Każde spotkanie zaczynaliśmy od omówienia bieżących spraw, by przejść niepostrzeżenie do historii jego życia. Wtedy on mówił, a ja słuchałem i notowałem – opowiada początki powstawania książki Zdzisław Piaskowski. – W trakcie tych spotkań poznawaliśmy się nawzajem, polubiliśmy swoje towarzystwo i z czasem zaprzyjaźniliśmy się. Po upływie dwóch, może trzech miesięcy mówiliśmy już sobie po imieniu pomimo znacznej różnicy wieku między nami.

Książka trafiła już do pierwszych czytelników, którzy podkreślają, że lekkie pióro autora, prawda historyczna wydarzeń oraz opisy psychologiczne postaci powodują, iż nie można się oderwać od czytania.

Spotkanie autorskie odbędzie się 16 lutego o godzinie 16.30 w Mrągowskim Centrum Aktywności Lokalnej. Data nie jest przypadkowo, a organizatorzy wydarzenia zamierzają wszystkim uczestnikom dodatkowo nieco osłodzić „tłusty czwartek”. Podczas spotkania będzie można nabyć książkę z podpisem autora. Zaplanowana jest też wystawa dotycząca Ryszarda Bitowta.

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Rekordowa liczba prac na 5-lecie Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa

Do jubileuszowego V Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa zgłosiło się aż 58 karykaturzystów. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca marca 2023 roku, a rozdanie nagród odbędzie się tym razem 6 maja w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Ideą konkursu na rysunek prasowy jest nagrodzenie autorów najlepszych prac w minionym roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym, tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Inicjatywa obejmuje rysunki opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku w prasie i mediach elektronicznych. Tematyka jest nieograniczona: rysunek polityczny, społeczny, humorystyczny, sportowy czy karykatura.

Wyniki V Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa zostaną ogłoszone do końca marca 2023 r., a rozdanie nagród nastąpi 6 maja w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie. Pierwsza wystawa pokonkursowa odbędzie się już 21 kwietnia w Galerii Stary Ratusz w Olsztynie.

Organizatorem konkursu jest Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie. Patronat nad konkursem objęło Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego.

Gdy stworzyłem konkurs myślami byłem wyłącznie przy pierwszej edycji. W szybkim tempie wydarzenie nabrało jednak kształtów, a przed nami jubileuszowa 5. edycja. Dlatego zdecydowaliśmy się by wspólnie z Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego zaprosić tym razem wszystkich rysowników do Warszawy, gdzie odbędzie się oficjalne rozdanie nagród – informuje pomysłodawca konkursu oraz sekretarz W-M Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Zbigniew Piszczako. Pierwsza pokonkursowa wystawa odbędzie się w kwietniu w Olsztynie, a później wzorem ubiegłych lat rysunki zostaną zaprezentowane w wielu miejscowościach w kraju.

Na konkurs prace nadesłało 58 karykaturzystów:

Bartłomiej Belniak, Mariusz Bocheński, Marcin Bondarowicz, Henryk Cebula, Jerzy Czapiewski, Andrzej Czyczyło, Dariusz Dąbrowski, Remek Dąbrowski, Anna Domaszewska, Jacek Frąckiewicz, Marek Gliwa, Michał Graczyk, Krzysztof Grzondziel, Mirosław Hajnos, Jarosław Hnidziejko, Janek Jankowski, Nika Jaworowska-Duchlińska, Zbigniew Kołaczek, Lech Kotwicz, Krzysztof Kowalewicz, Izabela Kowalska-Wieczorek, Jarosław Kozłowski, Władysław Kuczer, Paweł Kuczyński, Ryszard Kudzian, Jacek Lanckoroński, Karolina Lewandowska, Wiesław Lipecki, Sławomir Lizoń, Dariusz Łabędzki, Sławomir Łuczyński, Sławomir Makal, Maciej M. Michalski, Robert Mirowski, Marek Mosor, Janusz Mrozowski, Ala Hanna Murgrabia, Michał Ogiński, Czesław Przęzak, Piotr Rajczyk, Waldemar Rukść, Szczepan Sadurski, Rafał Skwierawski, Mirosław Stankiewicz, Włodzimierz Stelmaszczyk, Jerzy Stępniak, Jan Surma, Ireneusz Szuniewicz, Robert Trojanowski, Maciej Trzepałka, Paweł Wakuła, Jarosław Wojtasiński, Tomasz Wołoszyn, Jacek Zabawa, Zygmunt Zaradkiewicz, Łukasz Zwolan, Jacek Zygmunt.

Prace będzie oceniało jury w składzie:

Paweł Płoski – przewodniczący jury – dyrektor Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego

Małgorzata Gnyś – Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

Paulina Kopestyńska – Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

Artur Galicki – Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

Dariusz Pietrzak –Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury

Lucjan Wołos – syn patrona konkursu

Zbigniew Piszczako – sekretarz jury – Stowarzyszenie Polskich Artystów Karykatury, Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Dotychczasowi laureaci Nagrody Głównej im. Aleksandra Wołosa:

2019 – Grzegorz Bąkowski – Przegląd

2020 – Sławomir Łuczyński – łódzkie.pl

2021 – Janek Janowski – Polityka

2022 – Andrzej Czyczyło – Nowa Trybuna Opolska

Posted in Aktualności | Tagged , , | Leave a comment

Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego

Oddział Warmińsko-Mazurski SDP zaprasza do uczestnictwa w Szlaku Pamięci Seweryna Pieniężnego, który rozpocznie się 24 lutego 2023 roku o godzinie 12.00 przy Grobie Seweryna Pieniężnego na cmentarzu komunalnym w Olsztynie.

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Leave a comment

Z wizytą u Ryszarda Dobka

Delegacja Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich udała się z wizytą do redaktora Ryszarda Dobka by wspólnie świętować jubileusz 20-lecia wstąpienia do stowarzyszenia. Dziennikarz, oprócz życzeń zdrowia i dalszej motywacji do pracy, otrzymał także pamiątkowy medal okolicznościowy.

Pomysłodawcą spotkania był Jerzy Pantak, który odwiedził Ryszarda Dobka w jego mieszkaniu. Redaktor ze względu na wiek i zdrowie nie może uczestniczyć w spotkaniach naszego Oddziału, ale wciąż pozostaje aktywnym członkiem stowarzyszenia.

Ryszard Dobek (ur. 1 sierpnia 1935 roku) to absolwent zootechniki Wyższej Szkoły Rolniczej w Olsztynie. Współpracę z redakcjami zaczął w połowie lat 70. XX wieku od artykułów w tygodniu “Nasza Wieś”. W latach 1995-1997 w “Dzienniku Pojezierza” publikował cotygodniowy cykl felietonów “Wokół ambony” dotyczący zagadnień łowieckich. W 1996 roku założył kwartalnik “Myśliwiec Warmińsko-Mazurski” i był jego redaktorem naczelnym do 1999 roku.

Później współpracował z “Tygodnikiem Warmińskim”, “Tygodnikiem Pojezierza”, “Bracią Łowiecką” i “Nowym Życiem Olsztyna”, na łamach których poruszał tematykę rolnictwa, ekologii i ochrony środowiska. To także współautor “Księgi pamiątkowej” wydanej przez Koło łowieckie im. Juliana Ejsmonda w Olsztynie.

W 2019 roku wydał swoje myśliwskie wspomnienia pt. „Czar Łowów”. W swej książce Ryszard zamieścił aż 61 oryginalnych wspomnień ze swoich –  blisko 60-letnich –wypraw do kniei i na pola. Są to ciekawe, często zabarwione humorem, przemyślenia doświadczonego myśliwego. Autor przypomina też dzieje łowiectwa Warmii i Mazur na przestrzeni kilku wieków.  Zamiłowanie do łowiectwa, a przede wszystkim uroków pola i lasu, Ryszard Dobek otrzymał w genach, bo jego dziadek i ojciec byli myśliwymi. Egzamin łowiecki zdał podczas studiów na WSR w Olsztynie, ale myśliwym został dopiero wtedy, gdy koledzy z jego zakładu pracy zorganizowali nowe koło. 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Żegnamy Andrzeja Kociubę – byłego wieloletniego Dyrektora Domu Pracy Twórczej Dziennikarzy w Kazimierzu

W wieku 73 lat, po długiej i ciężkiej chorobie, zmarł Andrzej Kociuba, wieloletni dyrektor Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym. Był także przyjacielem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP.

Andrzej Kociuba funkcję dyrektora DPT SDP pełnił przez 17 lat, w 2021 roku przeszedł na emeryturę. Był sumiennym pracownikiem, zawsze oddany i życzliwy gościom oraz członkom naszego stowarzyszenia, którzy odwiedzali DPT w Kazimierzu.

Msza święta żałobna zostanie odprawiona 19 stycznia o godzinie 11.00 w kaplicy cmentarnej przy ulicy Lipowej w Lublinie. Po nabożeństwie nastąpi odprowadzenie Zmarłego do grobu rodzinnego.

Rodzinie i bliskim składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

V ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie zaprasza do udziału w V edycji Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.

Celem Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa jest nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych w 2022 roku i zwrócenie uwagi na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym,  tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Regulamin

 1. Konkurs obejmuje prace opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku, w prasie i mediach elektronicznych. Tematyka konkursu jest nieograniczona: rysunek polityczny, społeczny, humorystyczny, sportowy, karykatura itp.
 2. Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi, formacie jpg, rozmiarze A4 z podaniem tytułu wydawnictwa i datą publikacji. Ponadto należy dołączyć zeskanowaną stronę czasopisma z rysunkiem, natomiast w przypadku prac zamieszczonych w Internecie należy podać link do strony, na której została zamieszczona praca oraz PrintScreen strony internetowej z zamieszczoną pracą.
 3. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 prac.
 4. Prace, opatrzone imieniem i nazwiskiem autora wraz z danymi kontaktowymi, należy przesłać na adres: ok.rysprasowy@interia.pl . Termin nadsyłania prac do 30 stycznia 2023 roku.
 5. Prace będzie oceniać jury powołane przez Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, które przyzna nagrody i wyróżnienia. Nagroda główna im. Aleksandra Wołosa jest nagrodą pieniężną. Laureat konkursu dodatkowo zaprezentuje swoje prace na wystawie indywidualnej w Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie. Będą także przyznane nagrody pozaregulaminowe.
 6. Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w Olsztynie oraz innych miastach Polski.  
 7. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do końca marca 2023 r., a rozdanie nagród w Muzeum Karykatury im. Eryka Lipińskiego w Warszawie.

Szczegółowe informacje u koordynatora konkursu: Zbigniew Piszczako, email: ok.rysprasowy@interia.pl, tel. 694 712 745.

Postanowienia końcowe

Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nieodpłatne reprodukowanie prac do celów promocyjnych konkursu oraz przez Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie za pośrednictwem mediów dowolną ilość razy i w dowolnym czasie.

Nadesłanie prac na konkurs jest jednoznaczne z wyrażeniem przez autora zgody na warunki niniejszego regulaminu.

Patron konkursu

Aleksander Wołos (1934-2014); doktor habilitowany z zakresu nauk przyrodniczych,  olsztyński karykaturzysta, rysownik, pastelista,  malarz.

Od 1955 r. publikował w prasie regionalnej (Gazeta Olsztyńska, Nasza Wieś, Panorama Północy, Posłaniec Warmiński, Warmia i Mazury), w tygodnikach ogólnopolskich Karuzela, Polityka, Szpilki, Wprost, a także w prasie niemieckiej (Kontraste, Eulenspiegel, Pardon) i jugosłowiańskiej (Osten) oraz wielu wydawnictwach książkowych. Był autorem ponad 100 projektów okładek do książek. Opublikował cztery zbiorki rysunków satyrycznych oraz trzy albumy malarstwa pastelowego: Pastelowy humor (2002), Głowy i główki (2004), Akweny (2006). Miał na swym koncie ponad 60 wystaw indywidualnych oraz udział w kilkuset wystawach zbiorowych. Laureat wielu nagród krajowych i zagranicznych. Otrzymał m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  Medal Zasłużony dla Kultury Polskiej, Odznakę „Zasłużony dla Warmii i Mazur”.

Śmierć zaskoczyła Aleksandra Wołosa w dniu, gdy na Zamku Olsztyńskim miał odebrać z rąk Prezydenta Olsztyna nagrodę im. Hieronima Skurpskiego, przyznawaną przez Kapitułę najbardziej uznanych artystów olsztyńskich.

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Nowy nr Bez Wierszówki już dostępny!

Prezentujemy nowy numer magazynu społeczno-kulturalnego „Bez Wierszówki” wydawany przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP.

Kolejny rok za nami. Rok niezwykle istotny dla naszego Oddziału, gdyż pod jego koniec świętowaliśmy jubileusz 70-lecia naszego powstania. Nic więc dziwnego, że dominującę tematykę bieżącego numeru stanowi nasza historia.

Czasopismo do przeczytania TUTAJ:

Posted in Aktualności | Tagged , , | Leave a comment

Objazdowe „SDP Cafe”. Podsumowanie drugiej edycji rozmów dziennikarzy z twórcami kultury

15 niebanalnych, dociekliwych rozmów z twórcami kultury zrealizowało Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w ramach drugiej edycji „SDP Cafe”. Wszystkie odcinki cyklu, nagrane w różnych zakątkach Polski, można obejrzeć na kanale stowarzyszenia na YouTube i na portalu sdp.pl.

Tym razem „SDP Cafe” ruszyło w drogę. W poprzedniej edycji naszego cyklu wszystkich rozmówców gościliśmy w naszej zaaranżowanej „kawiarence” w siedzibie Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, teraz zaś wybraliśmy się z kamerą w Polskę i odwiedziliśmy naszych bohaterów w miejscach im bliskim.

W swoim mieszkaniu w Lublinie gościł nas pisarz i wydawca Bernard Nowak, który Wojciechowi Pokorze opowiadał o kondycji współczesnej literatury. Do pełnej pamiątek pracowni mieszczącej się w słynnym gdańskim „falowcu” Marię Giedz zaprosił fotoreporter Robert Kwiatek. Z lwowianką, legendą wrocławskiego dziennikarstwa radiowego Marią Woś Anna Fastnacht-Stupnicka i Stanisław Antoni Bogaczewicz rozmawiali w Ossolineum. Bohaterką innego odcinka ze stolicy Dolnego Śląska, przygotowanego przez Tomasza Białaszczyka i Piotra Gaglika, była działaczka opozycji niepodległościowej Helena Lazarowicz.

W czasie swojej podróży po Polsce ekipa „SDP Cafe” miała okazję poznać miejsca niezwykłe, piękne, naznaczone tradycją i duchem historii, jak na przykład Dwór Marzeń z Izbą Admiralską Józefa Unruga w Sielcu, którego właścicielką jest malarka i poetka Katarzyna Rodziewicz. Rozmawiała z nią Anita Nowak.

Zbigniewa Połoniewicza, poetę, animatora kultury z Ostródy Elżbieta Mierzyńska zaprosiła do nastrojowej restauracji „U artystów” w Olsztynie. Z regionem Warmii i Mazur związany jest też satyryk Andrzej Zbigniew Brzozowski, którego na rozmowę namówił Mateusz Kossakowski.

Nasza kamera zaglądała do rozgłośni radiowych. W Radiu Białystok Tomasz Kleszczewski rozmawiał z Markiem Gąsiorowskim, muzykiem, ale również dziennikarzem tej stacji. Paweł Sołtysik do studia Radia Kraków zaprosił znanego podróżnika oraz barwnego gawędziarza Andrzeja Lisowskiego.

Niektórzy bohaterowie drugiej edycji „SDP Cafe” odwiedzili Dom Dziennikarza przy ul. Foksal. Niezależnie od miejsca spotkania, dziennikarzom udawało się namówić swoich gości na szczerą rozmowę. Mariusz Pilis, twórca filmów dokumentalnych, opowiadał Krzysztofowi Skowrońskiemu o swoim najważniejszym dokumencie, który wiele zmienił w jego życiu. Rozmowa z pisarzem Markiem Boszko-Rudnickim krążyła nie tylko wokół tematu jego najnowszej książki, ale też pytania: skąd się wzięliśmy się na Ziemi? Katarzyna Bareja, córka reżysera Stanisława Barei, opowiadała Annie Popek o mniej znanych stronach życia twórcy kultowego „Misia”.

Mieszkający w Działdowie artysta malarz, rzeźbiarz Jan Andrzej Walasek zwierzał się Monice Florek-Mostowskiej jak artysta może funkcjonować poza wielką metropolią. Pisarka, poetka, animatorka kultury Teresa Kaczorowska zdradziła Hannie Karp dlaczego ważna dla niej jest Maria Konopnicka, a o drodze, która doprowadziła go do twórczości filmowej Andrzejowi Klmczakowi opowiedział reżyser, scenarzysta i producent Jacek Raginis-Królikiewicz.

W ramach drugiej odsłony „SDP Cafe” powstało 15 ciekawych, niebanalnych, często głębokich rozmów. Warto je obejrzeć, choćby po to, aby się przekonać, że interesujących artystów, twórców kultury, prawdziwych pasjonatów można spotkać nie tylko w Warszawie.

Wszystkie odcinki drugiej edycji „SDP Cafe” dostępne są TUTAJ oraz TUTAJ.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy medialni:

Do Rzeczy, Sieci, wPolityce.pl, Radio Wnet, Informator Stolicy, portal Waw4free, Bez wierszówki, Forum Dziennikarzy

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

Życzenia świąteczne

Niech magiczna moc

Wigilijnego Wieczoru

przyniesie spokój i radość.

A Nowy Rok obdaruje

pomyślnością i szczęściem.

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia

oraz Szczęśliwego Nowego Roku życzy

  Zarząd Warmińsko-Mazurskiego
Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

Posted in Uncategorized | Leave a comment

„Ostatni Mazur” – spotkanie autorskie Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak

Joanna Wańkowska-Sobiesiak postawiła sobie za cel poszukania ostatnich Mazurów. Zdążyła porozmawiać z szesnastoma osobami. Zdążyła, bo prawdziwych Mazurów jest coraz mniej. Historia po 1945 roku zaważyła na ich losie zbiorowym i indywidualnym. Ich przeżycia przedstawiła w  reportażach w zebranych w książce pod tytułem „Ostatni Mazur”.

   Spotkanie z autorką odbyło się 15 grudnia 2022r. w „Książnicy Polskiej” z inicjatywy Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich

  Jerzy Pantak poprowadził spotkanie w formie rozmowy o skomplikowanych życiorysach Mazurów, przeszłości, powiązaniach , przekonaniach, religijności. Autorka, w swojej książce potrafiła przekazać fascynujące osobowości rozmówców, a chcąc zachować sposób mówienia swoich bohaterów, stosowała zabieg dokładnego spisania z nagrań fragmentów rozmów. Podczas spotkania dzieliła się swoją wiedzą, przemyśleniami o Mazurach i ich trwaniu.

Spotkanie zakończyło się refleksją kogo dziś można zaliczyć do Mazurów. Najtrafniej podsumował to Wiktor Marek Leyk; każdego, kto czuje się Mazurem.

Tekst i fotografie: Tamara Jesionowska

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Zbigniew Piszczako z nagrodą Prezydenta Olsztyna

Prezydent Olsztyna przyznał doroczne nagrody w dziedzinie kultury. Wśród osób wyróżnionych znalazł się sekretarz W-M Oddziału SDP Zbigniew Piszczako!

– Kultura w naszym życiu codziennym ma do spełnienie szczególną misję – mówi prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. – To ona buduje naszą wspólnotową tożsamość. To niedostrzegalne „coś”, co pozwala nam na podobne odczuwanie różnych stanów emocjonalnych, szukanie wsparcia w tych samych normach moralnych i wskazaniach etycznych, komunikowanie się w tym samym języku i odczytywanie tych samych znaków niewerbalnych. To ona nadaje naszej tożsamości jej unikatowy kod, rodzaj kulturowego DNA, z jednej strony budując fundament w postaci dziedzictwa kulturowego, z drugiej zaś wielobarwną piramidę twórczości i artystycznej kreatywności.

*** Laureatami dorocznej nagrody w dziedzinie kultury otrzymali:
– Tamara Bołdak-Janowska – za wyjątkowy tomik poetycki „Szczęście”, który potwierdza wysoki poziom artystyczny autorki w słowie poetyckim i ekspresji ilustracyjnej,
– Monika Gryc – za pracę twórczą w dziedzinie sztuki teatru,
– Jagna Polakowska – za całokształt pracy artystycznej i edukacyjnej w dziedzinie sztuki teatru,
– Karolina Sadowska – za pracę twórczą w dziedzinie sztuki teatru,
– Danuta Krajewska – za całokształt pracy twórczej w dziedzinie sztuk plastycznych
– Irena Burczyk – za mistrzowskie osiągnięcia artystyczne w latach 2019-2021,
– Robert Listwan – za dotychczasowe osiągnięcia w dziedzinie sztuk plastycznych,
– Zbigniew Piszczako – za całokształt pracy artystycznej w dziedzinie rysunku satyrycznego i animacji kulturalnej,
– Piotr Płaczkowski – za całokształt pracy artystycznej w dziedzinie fotografii,
– Tadeusz Baryła – za całokształt pracy twórczej w dziedzinie historii.

*** XV edycja Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Hieronima Skurpskiego w dziedzinie sztuk plastycznych
– Warmińsko-Mazurskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych
Towarzystwo zawiązało się w 2005 roku. Powstanie olsztyńskiej Zachęty wspierał nestor olsztyńskich plastyków – Hieronim Skurpski. Towarzystwo gromadzi kolekcję sztuki współczesnej. Łącznie to już ponad dwieście prac stu artystów, obrazujących przemiany w sztuce polskiej przełomu XX i XXI wieku. Co roku dzieła są prezentowane na wystawach w Olsztynie i innych miejscowościach regionu.

*** XII edycja Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Feliksa Nowowiejskiego w dziedzinie sztuk muzycznych
– Zespół Kameralny Pro Musica Antiqua
Zespół powstał w 1992 roku, obchodzi jubileusz 30-lecia działalności. Założycielem i liderem jest prof. Leszek Szarzyński, obchodzący w tym roku 45-lecie pracy artystycznej. Repertuar kameralistów obejmuje muzykę z różnych epok – renesansu, baroku, klasycyzmu, jak również utwory kompozytorów współczesnych. Na przestrzeni lat wirtuozi dotarli do licznych miejscowości Warmii i Mazur, koncertując w zamkach, pałacach, muzeach i kościołach. Zespół jest laureatem licznych nagród, m. in. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za zasługi dla kultury polskiej (2006).

*** Statuetka Św. Jakuba
– Edward Bierdziewski z okazji 50-lecia działalności artystycznej
multinstrumentalista (saksofonista, klarnecista, skrzypek, gitarzysta), organizator życia muzycznego w Olsztynie, prezes Olsztyńskiego Stowarzyszenia Jazzowego oraz twórca licznych projektów muzycznych np.: New Power, Dixie Band, Brass Duo, Siła Bluesa oraz King Sound. Brał udział w Olsztyńskich Nocach Bluesowych, koncertował w klubach jazzowych w Europie oraz na statkach wycieczkowych podróżując po świecie. Popularyzator jazzu, dusza improwizacji muzycznej.

źródło: olsztyn.eu; fot. olsztyn24.com

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

6 grudnia nowy odcinek „SDP Cafe”: Mateusz Kossakowski rozmawia z Andrzejem Zbigniewem Brzozowskim  

Tym razem w „SDP Cafe” może być… śmiesznie. Bohaterem dziesiątego odcinka będzie bowiem satyryk, autor tekstów piosenek, publicysta Andrzej Zbigniew Brzozowski. Premiera rozmowy, którą przeprowadził Mateusz Kossakowski,  6 grudnia o godz. 19 na portalu sdp.pl i na kanale SDP na YouTube.  

Swój pierwszy kabaret – „Dziura” –  Andrzej Zbigniew Brzozowski założył na studiach w latach 70. ubiegłego wieku. Pierwszy kabaret i od razu sukces – pierwsze miejsce na Lidzbarskich Biesiadach Humoru i Satyry. Po takim początku kariery było już tylko lepiej i oczywiście jeszcze… śmieszniej. Jako członek kabaretu „Luźna Grupa” zdobył nagrodę indywidualną w Konkursie Inicjatyw Kabaretów Studenckich w Krakowie, później w swojej karierze współpracował z „Trzecim Oddechem Kaczuchy”, a w 1982 roku, wraz z grupą przyjaciół, założył „Kaczki z Nowej Paczki”, z którymi z powodzeniem występuje do dziś.

W swoim dorobku ma 12 płyt z własną twórczością (jako autor tekstów i wykonawca) oraz dwa tomiki wierszy satyrycznych. W ubiegłym roku  nakładem Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ukazała się książka Andrzeja Zbigniewa Brzozowskiego „Twarze olsztyńskiej estrady”. Składają się na nią wywiady, które w latach 2019 – 2021 przeprowadził z twórcami, muzykami i artystami olsztyńskiej sceny estradowej.

Druga edycja „SDP Cafe” to przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich cykl 15 rozmów z twórcami kultury. Dziennikarze odwiedzają ich z kamerą w domach, pracowniach w różnych miejscach Polski lub zapraszają do „kawiarenki” zaaranżowanej w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy medialni:

Do Rzeczy, Sieci, wPolityce.pl, Radio Wnet, Informator Stolicy, portal Waw4free, Bez wierszówki, Forum Dziennikarzy.

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Premiera filmu „Atak na Region”

Zapraszamy na premierę filmu, do którego scenariusz napisał Zenon Złakowski. Promocja filmu odbędzie się 13 grudnia br. o g. 14.00 w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

Początek filmu ukazuje scenerię zimową w Olsztynie wieczorem w dniu 12 grudnia 1981 r. Ze względu na napiętą sytuację społeczno-polityczną w kraju tego wieczoru w siedzibie, w której mieści się Zarząd Regionu NSZZ „Solidarność”, pełnione są dyżury. Początkowo biuro odwiedzają działacze
związku i dzielą się swymi wrażeniami. Wraz z nowymi informacjami przekazywanymi przez odwiedzających oraz poprzez telefony i teleks narasta niepokój. Nagle łączność zostaje przerwana. Napięcie wśród dyżurujących sięga zenitu i wtedy następuje szturm milicji i ZOMO na budynek i na biuro „Solidarności”.

Scenariusz do tego filmu napisał Zenon Złakowski w oparciu o swoją książkę „Stało się”. Film reżyserował Maciej Mydlak, zaś zdjęcia i montaż wykonał Mateusz Złakowski. W filmie wystąpili aktorzy olsztyńskich teatrów oraz statyści.

W filmie wystąpią:

Helena – Jagna Polakowska

Lucyna – Alicja Parczewska

Basia – Agnieszka Harasimowicz

Michał – Paweł Parczewski

Ludwik – Maciek Mydlak

Leszek – Radosław Jamroż

Wojtek – Marcin Młynarczyk

Esbek – Adam Hajduczenia

Kruszyński – Marcin Kiszluk

Oficer MO – Mirosław Sochacki

Scenariusz – Zenon Złakowski

Reżyseria – Maciej Mydlak

Zdjęcia – Mateusz Złakowski

Światło – Melchior Płotek

Dźwięk – Paweł Aksiuto

Muzyka – Łukasz Złakowski

Posted in Aktualności | Leave a comment

“Ostatni Mazur. Reportaże” – spotkanie autorskie z Joanną Wańkowską-Sobiesiak

15 grudnia o godzinie 17.00 w Książnicy Polskiej w Olsztynie odbędzie się spotkanie autorskie z Joanną Wańkowską-Sobiesiak, która niedawno wydała książkę “Ostatni Mazur. Reportaże”. Spotkanie poprowadzi Jerzy Pantak.

Publikacja zawiera 14 reportaży, których bohaterami są  Mazurzy z Ełku, Pisza, Nawiad, Krutyni, spod Kętrzyna i z Mikołajek.

– To ostatni czas kiedy można jeszcze zanotować ich wspomnienia. Jeszcze po wojnie było kilkadziesiąt tysięcy Mazurów. Po masowych wyjazdach do Niemiec pozostało ich nieco ponad trzy tysiące – mówi o swojej najnowszej książce Joanna Wańkowska-Sobiesiak.

Joanna Wańkowska-Sobiesiak z wykształcenia i zawodu jest konserwatorką zabytków, ale z zamiłowania reportażystką. W zeszłym roku ukazała się jej czternasta książka pt. „Mazurów klucz tajemnic”. Opowiada w niej m.in. o „Listach niebieskich” popularnych przed laty na Mazurach drukach sprzedawanych na jarmarkach i odpustach.  Astrologia mieszała się z w nich z chrześcijaństwem, wierzenia z nauką. Te lekceważone przez historyków pisma odegrały niemałą rolę w podtrzymywaniu znajomości języka polskiego i gwary mazurskiej wśród Mazurów.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

29 listopada zapraszamy na kolejny odcinek „SDP Cafe”. Elżbieta Mierzyńska rozmawia ze Zbigniewem Połoniewiczem

Zbigniew Połoniewicz, publicysta, regionalista, animator kultury z Ostródy na Mazurach, to kolejny bohater „SDP Cafe”. Premiera rozmowy, którą przeprowadziła Elżbieta Mierzyńska, 29 listopada o godz. 19 na portalu sdp.pl i na kanale stowarzyszenia na YouTube. 

Uważany jest za jedną z najważniejszych osób w ostródzkiej kulturze. Zbigniew Połoniewicz to regionalista, popularyzator historii, pomysłodawca i animator wielu inicjatyw w zakresie życia społecznego, kulturalnego i religijnego na Warmii, Mazurach i Podlasiu. Jest także wieloletnim dziennikarzem, publicystą, krytykiem literackim, działaczem Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana”, którego jednym z głównych celów jest propagowanie katolickiej nauki społecznej. Nie tylko animuje życie kulturalne, ale także sam tworzy, pisze wiersze. W ubiegłym roku ukazał się jego debiutancki tomik „36 wierszy na pięciolinii z muzyką pomiędzy strofami”.

Druga edycja „SDP Cafe” to przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich cykl 15 rozmów z twórcami kultury. Dziennikarze odwiedzają ich z kamerą w domach, pracowniach w różnych miejscach Polski lub zapraszają do „kawiarenki” zaaranżowanej w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy medialni:

Do Rzeczy, Sieci, wPolityce.pl, Radio Wnet, Informator Stolicy, portal Waw4free, Bez wierszówki, Forum Dziennikarzy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Ruszyła 29. edycja konkursu Nagrody SDP

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich przyzna nagrody za najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i internecie, opublikowane lub wyemitowane w mediach od stycznia 2021r. do listopada 2022r. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze. Termin składania prac mija 23 grudnia br. 

Nagrody i wyróżnienia przyznane będą w 7 kategoriach tematycznych. Najstarsza nagroda – Główna Nagroda Wolności Słowa ufundowana jest przez Zarząd Główny SDP, dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka. Stowarzyszenie jest również fundatorem Nagrody Watergate, przyznawanej za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego.

Pozostałe kategorie konkursowe: Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego za publikacje
o problemach i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki za publikacje o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej.

Oceniając nadesłane publikacje, Jury konkursu o Nagrody SDP 2021-2022 będzie brało pod uwagę następujące kryteria: oryginalność  i nowatorstwo prac,  śmiałość w podejmowaniu tematów trudnych i kontrowersyjnych, atrakcyjność formalną przekazu i jego komunikatywność, walory dydaktyczne i estetyczne, rzetelność – zwłaszcza przy oddzielaniu informacji od opinii i komentarzy, podkreślenie, co jest własną oceną, a co cytatem, wiarygodność, udokumentowanie źródeł i weryfikację podanych treści, zachowanie proporcji i kontekstu sprawy.

Nagradzane będą przede wszystkim prace autorskie – indywidualne lub zespołowe, ale nagroda może być przyznana również redakcji.

Laureatów kategorii publicystycznych wybierze Jury Główne Nagród SDP, które opierać się będzie na rekomendacjach Jury Selekcyjnego, które dokona przeglądu i oceny wszystkich nadesłanych prac. Rekomendacje Jury Selekcyjnego nie są wiążące dla Jury Głównego.

Szczegółowe informacje o konkursie zawarte są w regulaminie TUTAJ.

Karta zgłoszenia POBIERZ TUTAJ.

Laureatów Nagród SDP 2021-2022 poznamy podczas uroczystej gali wręczenia nagród
w lutym 2023r., na którą zapraszamy do Domu Dziennikarza w Warszawie.

Komunikaty dotyczące przebiegu konkursu podawane będą na bieżąco na portalu www.sdp.pl

Materiały dotyczące poprzednich edycji konkursu o Nagrody SDP (od 1992 roku) dostępne są TUTAJ.

FUNDATORZY ORAZ  SPONSORZY KONKURSU:

FAKRO Sp. z o.o., Polska Agencja Prasowa,  Stowarzyszenie Dziennikarzy i Wydawców REPROPOL, Poczta Polska, Lasy Państwowe, Instytut Pamięci Narodowej, Narodowe Centrum Kultury, Zarząd Główny SDP

PARTNERZY I PATRONI: Polska Agencja Prasowa, Do Rzeczy, Gazeta Polska, wSieci, TVP, Polskie Radio, wPolityce, niezależna.pl, TVP Historia, Forum Dziennikarzy, Bezwierszówki, Radio Wnet.

Projekt zrealizowany we współpracy z Narodowym Centrum Kultury.

Zachęcamy do udziału w konkursie,

W razie pytań prosimy o kontakt:

Biuro Zarządu Głównego SDP te. 22 827 87 20, konkurs@sdp.pl

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Nasz Oddział istnieje już od ponad 70 lat!

W sobotę (19.11) Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich świętował jubileusz 70-lecia. Podczas uroczystości wspominano m.in. bogatą historię stowarzyszenia i prezentowano nieistniejące już magazyny.

Historia

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zostało utworzone 11 marca 1951 roku w Warszawie w miejsce Związku Zawodowego Dziennikarzy RP, a rok później powstały jego regionalne struktury na Warmii i Mazurach. Pierwszym prezesem Oddziału został redaktor Zbigniew Wojakiewicz. Do roku 1982 SDP było jedyną i powszechną organizacją środowiska dziennikarskiego w Polsce.

20 marca 1982 roku prezydent Warszawy gen. Mieczysław Dębicki rozwiązał Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich w jego miejsce tworząc Stowarzyszenie Dziennikarzy PRL. Cały majątek SDP – m. in. Dom Dziennikarza w Warszawie przy ul. Foksal – został skonfiskowany i przekazany tej organizacji. Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich nie przestało jednak istnieć. Jak podkreślają jego członkowie, którzy nie przystąpili do SD PRL, był to okres Podziemnego SDP. Prezesem był wówczas Stefan Bratkowski, wiceprezesem Maciej Iłowiecki i Jerzy Surdykowski, sekretarzem generalnym Dariusz Fikus, sekretarzami Krzysztof Klinger i Jacek Ratajczak. Dziennikarze wydawali podziemną prasę, współpracowali z demokratyczną opozycją.

Wyjście z podziemia i reaktywowanie SDP nastąpiło w 1989 roku, w Olsztynie – w czerwcu 1989. W wyniku wyborów, 25 września 1989 roku, pierwszym prezesem został red. Bohdan Kurowski. Od czerwca do grudnia 1989 roku udział w olsztyńskim oddziale SDP potwierdziło 46 dziennikarzy.

Od wielu lat Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie jest jednym z najprężniej działających Oddziałów SDP w Polsce i zrzesza ponad 80 aktywnych członków. Oddział włącza się w najważniejsze wydarzenia województwa warmińsko-mazurskiego oraz ogólnopolskie. Sztandarowymi działaniami Oddziału są m.in. konkursy: dziennikarski im. Seweryna Pieniężnego i na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa. Stowarzyszenie od 17 lat nieprzerwanie wydanie także swoje pismo “Bez wierszówki”.

Okazały jubileusz

Życzenia „jubilatowi” składali m.in. przedstawiciele marszałka województwa, wojewody, prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz, Maria Giedz z Zarządu Głównego SDP, zaprzyjaźnione stowarzyszenia i organizacje.Okazjonalny medal „70-lecia Oddziału” otrzymały instytucje i osoby, które współpracują lub wspierają działalność stowarzyszenia. Indywidualnie wyróżniono także jubilatów. Swoje dziennikarskie święto obchodzili:

 • Jerzy Pantak (40 lat w SDP)
 • Zbigniew Połoniewicz (35 lat w zawodzie dziennikarskim i 20 lat w SDP)
 • Grzegorz Radzicki (20 lat w SDP)
 • Andrzej Zbigniew Brzozowski (20 lat w SDP)
 • Ryszard Dobek (20 lat w SDP)
 • Zbigniew Kukuć (20 lat w SDP)
 • Adam Krzykowski (15 lat w SDP)
 • Martyna Seroka (10 lat w SDP)
 • Uwe Hahnkamp (10 lat w SDP)

W panelu dyskusyjnym dotyczącym historii oddziału prowadzonym przez Jerzego Pantaka uczestniczyli byli i obecni prezesi stowarzyszenia Joanna Wańkowska-Sobiesiak, Tadeusz Prusiński i Grzegorz Radzicki.

W tym dniu zaprezentowano także najnowszy numer Bez Wierszówki oraz odbyły się premiery książek Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak „Ostatni Mazur. Reportaże” i Zdzisława Piaskowskiego „BezKresy Ryszarda Bitowta”.

Wydarzeniu towarzyszyła prezentacja wystawy przedstawiająca historię oddziału w XXI w. oraz wystawa czasopism, które ukazywały się w minionych latach jak np.: Dziennik Pojezierza, Gazeta Warmińska, Głos, Kurier Olsztyński, Rolnicze ABC, Kormoran, Warmia i Mazury, Nasza Wieś, Panorama Północy, Gazeta Olsztyńska.

Uroczystość uświetnił koncert muzyczny w wykonaniu kwintetu „Żywioły” z liderem zespołu, znakomitym wirtuozem akordeonu, Mateuszem Cwalińskim na czele.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

„BezKresy Ryszarda Bitowta” – premiera książki Zdzisława Piaskowskiego

Któż w Mrągowie nie zna postaci Ryszarda Bitowta? Założyciela wielu stowarzyszeń, pedagoga, kolecjonera czy regionalista. Ale czy znamy go w istocie? Jego losy od początków na Wileńszczyźnie poprzez Pieszkowo i późniejsze lata w Mrągowie śledzimy za sprawą Zdzisława Piaskowskiego, który wielokrotnie odwiedził bohatera swojej debiutanckiej książki.

– Na rozmowach z Ryszardem Bitowtem spędziłem wiele dni i wieczorów. To był dobry czas. Każde spotkanie zaczynaliśmy od omówienia bieżących spraw, by przejść niepostrzeżenie do historii jego życia. Wtedy on mówił, a ja słuchałem i notowałem – opowiada początki powstawania książki Zdzisław Piaskowski. W trakcie tych spotkań poznawaliśmy się nawzajem, polubiliśmy swoje towarzystwo i z czasem zaprzyjaźniliśmy się. Po upływie dwóch, może trzech miesięcy mówiliśmy już sobie po imieniu pomimo znacznej różnicy wieku między nami.

Losy Ryszarda Bitowta

Akcja książki rozpoczyna się w 1937 roku, kiedy jej bohater idzie do pierwszej klasy Szkoły Podstawowej w Orzełówce na Wileńszczyźnie. Tam poznaje nowych kolegów, wychowawców, nauczycieli i pracowników szkoły. Odkrywa też takie wartości jak patriotyzm, uczciwość, odwaga i lojalność. Uczy się odróżniać dobro od zła, choć nie zawsze jest to łatwe i jednoznaczne.

W części drugiej Ryszard opowiada historię tragicznej śmierci dwojga swoich kilkuletnich kuzynów, Oli i Huberta, w okupowanym przez Armię Czerwoną Wilnie. W częściach następnych opowiada o okupacji niemieckiej, o ukrywaniu Żydów i swoim w tym udziale oraz o współpracy z oddziałami Armii Krajowej.

Książka pełna jest retrospekcji – powrotów do historii rodziny Bitowtów i Duchiewiczów, od czasu rozbiorowej Polski, poprzez pierwszą wojnę światową, odzyskanie niepodległości i wyjazd braci matki Ryszarda do Argentyny, po nieznane fakty z życia Józefa Piłsudskiego, który był sąsiadem Bitowtów na pograniczu Pikieliszek i Białozoryszek na Wileńszczyźnie. Kulminacyjnym momentem powieści jest okres repatriacji, czas podejmowania decyzji o pozostawieniu dorobku życia i wyjeździe do tworzącej się nowej Polski. Rodzice Ryszarda zabrali co tylko było możliwe (w tym polskie książki), wyjechali do Polski i po dziewięciodniowej podróży zatrzymali się w Lidzbarku Warmińskim. Ostatecznie zamieszkali w Pieszkowie niedaleko Górowa Iławeckiego.

W Pieszkowie rodzina Bitowtów współorganizowała nową społeczność. Spektakularnym początkiem trudnego procesu integracji dawnych i nowych mieszkańców – przybyszów z Wileńszczyzny i centralnej Polski – była wspólna modlitwa przy pieszkowskim kościele ewangelickim w pierwszy dzień Świąt Bożego Narodzenia 1946 roku. Zorganizował ją ojciec Ryszarda, Antoni.

Z przywiezionych z Wileńszczyzny, ocalonych przed zniszczeniem książek ze zbiorów bibliotecznych i prywatnych, Ryszard wraz z ojcem Antonim stworzył Społeczną Bibliotekę w Pieszkowie, którą sukcesywnie rozbudowywał. Tam też przez kolejnych 17 lat organizował życie społeczne, odnosząc wiele znaczących sukcesów. W 1963 roku przeniósł się do Wyszemborka, a w 1974 roku osiadł w Mrągowie, kontynuując działalność zawodową i społeczną oraz rozwijając swoje pasje – kolekcjonerską, historyczną i popularyzatorską.


Ryszard Bitowt jest od wielu lat badaczem, edukatorem i popularyzatorem dziejów Mazur, zwłaszcza Ziemi Mrągowskiej.  Już jako młodych chłopiec, w czasie II wojny światowej, wraz z ojcem brał udział w akcjach ukrywania książek ze zbiorów bibliotecznych i prywatnych przed zniszczeniem. Ocalała część trafiła w 1946 r. do Społecznej Biblioteki w Pieszkowie, utworzonej z inicjatywy Antoniego Bitowta, a prowadzonej przez kolejnych 16 lat przez Ryszarda. Był nauczycielem w Górowie Iławeckim, Wyszemborku oraz Mrągowie. 

Podczas pracy na terenie powiatu mrągowskiego stworzył szkolną izbę pamięci, zorganizował Szkolne Towarzystwo Archeologiczne i Numizmatyczne oraz współtworzył Towarzystwo Miłośników Ziemi Mrągowskiej (prowadził sekcję historyczną badającą i popularyzującą dzieje miasta i okolic). Analizuje i kolekcjonuje kamienie ze znakami pogańskimi, bada pierwotne pismo pogańskich Prusów, w swoich ogromnych zbiorach kolecjonerskich posiada m.in. znaczki pocztowe, stare banknoty i numizmaty, medale, pocztówki oraz pamiątki związane z osobą Józefa Piłsudskiego. Jest autorem wielu publikacji historycznych.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

70-lecie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich ma zaszczyt zaprosić na jubileusz 70-lecia Oddziału, który odbędzie się 19 listopada o godzinie 11.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej (sala konferencyjna, ul. 1 Maja 5 w Olsztynie).

Uroczystość uświetni koncert muzyczny w wykonaniu kwartetu “Żywioły” z liderem zespołu Mateuszem Cwalińskim na czele. 

Wśród wydarzeń towarzyszących znajdą się m.in.
– panel dyskusyjny z prelegentami dot. historii Warmińsko-Mazurskiego Oddzialu SDP
– wystawa zdjęć prezentująca historię Oddziału
– debiut literacki i premiera książki Zdzisława Piaskowskiego pt. “BezKresy Ryszarda Bitowta”
– premiera ksiażki Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak pt. “Ostatni Mazur. Reportaże”
– premiera tematycznego numeru “Bez Wierszówki” dot. Kresów

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment

Rysunek prasowy w mieście polskiej piosenki

8 listopada wystawa pokonkursowa IV edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Rysunek Prasowy im. Aleksandra Wołosa rozgościła się w mieście polskiej piosenki. Przy opolskim ratuszu stanęły stelaże z rysunkami. Ponad 50 prac wszystkich uczestników konkursu można oglądać całodobowo o każdej porze dnia.

Komisarzem wystawy był Andrzej Czyczyło, notabene laureat Nagrody Głównej im. Aleksandra Wołosa,  a otwarcia dokonał Zbigniew Piszczako, pomysłodawca całego projektu. Trzeba dodać, że jest to już 10 miejsce, w którym pokazywane są prace tegorocznej edycji konkursu.

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich dziękuje za pomoc w prezentacji plenerowej panu Krzysztofowi Cebuli, urzędowi miasta Opole, Marszałkowi Województwa i Galerii Sztuki Współczesnej.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

XXVI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej

W dniach 4-5 listopada 2022 r.  w Pieniężnie odbył się XXVI Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej. W pierwszym dniu wokalne umiejętności prezentowały dzieci i młodzież z Braniewa, Kętrzyna, Lechowa, Dobrego Miasta, Rozdroża i Pieniężna. Drugi dzień festiwalu to prezentacja umiejętności wokalnych dorosłych.

Celem konkursu było pielęgnowanie kulturowego dziedzictwa Polski oraz pamięć o wydarzeniach, które zmieniły losy naszej ojczyzny.  Była to niezwykła lekcja patriotyzmu.

Poziom festiwalu był wyrównany i bardzo wysoki.

Wyniki

miejsce: Urszula Kosaty – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

II miejsce: Zosia Lach – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

III miejsce: Nina Piskorz – Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza

W kategorii SOLIŚCI KLASY V – VIII

I miejsce: Lena Czekawy – Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza

II miejsce: Aniela Buta – Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza

III miejsce: Julia Kowal – Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w Braniewie

Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza

W kategorii SOLIŚCI – SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

Ex aequo: Amelia Kuształa z Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Dobrym Mieście oraz Martyna Woźniak z Fundacji Exitibus w Rozdrożu.

W kategorii ZESPOŁY:

I miejsce: Zespół W DRODZE- Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie

II miejsce: Zespół MINI JEDYNECZKI – Szkoła Podstawowa Nr 1 w Kętrzynie

III miejsce: Duet BARTŁOMIEJ KONSALIK I ZUZANNA PRZYGODZKA – Braniewskie Centrum Kultury im. Tadeusza Kopacza.

W kategorii DOROŚLI SOLIŚCI:

I miejsce : Arkadiusz Witkowski – Klub Wojskowy 9 Braniewskiej Brygady Kawalerii Pancernej

II miejsce: Ryszard Zieliński – Klub Seniora z Pieniężna

W kategorii DOROŚLI – ZESPOŁY:

I miejsce: Zespół PIĄTKA Z PLUSEM z Gminnego Centrum Kulturalno – Bibliotecznego w Samborowie

II miejsce: Zespół ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY w Janowcu Kościelnym

III miejsce: CHÓR ROZDROŻE z Fundacji Exitibus w Rozdrożu

Patronat Narodowy nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda.

Wydarzenie zostało objęte również patronatem Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Justyna Masiewicz-Grodź

Posted in Uncategorized | Tagged | Leave a comment

10 listopada trzeci odcinek „SDP Cafe”. Maria Giedz rozmawia z Robertem Kwiatkiem

Robert Kwiatek, fotoreporter, publicysta, działacz opozycji antykomunistycznej, będzie gościem kolejnego odcinka „SDP Cafe”. Rozmawiała z nim w jego domu Maria Giedz, dziennikarka, autorka książek, członek Zarządu Głównego SDP. Premiera w czwartek, 10 listopada o godz. 19 na portalu sdp.pl i na kanale stowarzyszenia na YouTube. 

Fotografowanie to nie tylko zawód, ale przede wszystkim wielka pasja Roberta Kwiatka. Jak sam mówi, fotografia dla niego nie jest jedynie przedstawianiem tego co widzi, ale też tego co czuje. „Fotografuję sercem” – stwierdza. Przez swoje reporterskie zdjęcia zawsze chce przekazać odbiorcy jakąś opowieść. Pokazuje m.in. rejony konfliktów, kiedyś w byłej Jugosławii, a ostatnio w Ukrainie. Jego poruszające zdjęcia z wojny, która się toczy za naszą wschodnią granicą, można zobaczyć m.in. w jednym z ostatnich numerów „Forum Dziennikarzy” (TUTAJ).

Opowiada nie tylko obrazem, ale i słowem. Komentuje w radiu, pisze teksty o najnowszej historii Polski, jest współautorem książki „Gdańskie ślady ks. Jerzego”. Działał w opozycji antykomunistycznej, był współzałożycielem Stowarzyszenia Federacji Młodzieży Walczącej, którego obecnie jest prezesem. W młodości zaś uprawiał łyżwiarstwo figurowe, był mistrzem Polski juniorów i członkiem kadry narodowej.

Druga edycja „SDP Cafe” to przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich cykl 15 rozmów dziennikarzy z twórcami kultury. Odwiedzamy ich z kamerą w domach, pracowniach lub zapraszamy do naszej „kawiarenki” w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy medialni:

Do Rzeczy, Sieci, wPolityce.pl, Radio Wnet, Informator Stolicy, portal Waw4free, Bez wierszówki, Forum Dziennikarzy

Posted in Uncategorized | Leave a comment

8 listopada drugi odcinek nowej edycji „SDP Cafe”. Wojciech Pokora rozmawia z Bernardem Nowakiem

We wtorek, 8 listopada, o godz. 19 Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaprasza na premierę rozmowy z Bernardem Nowakiem, lubelskim pisarzem i wydawcą. W jego domu odwiedził go z kamerą Wojciech Pokora, redaktor naczelny „Kuriera Lubelskiego” i członek Zarządu Głównego SDP. Drugi odcinek cyklu „SDP Cafe” można będzie obejrzeć na stronie sdp.pl i na kanale stowarzyszenia na YouTube.

Jaka jest kondycja współczesnej literatury? Czy pisarz tworząc powinien myśleć o czytelniku? Czy istnieje przepis na dobrą książkę? O takich m.in. kwestiach Wojciech Pokora porozmawia z Bernardem Nowakiem, pisarzem, wydawcą, współzałożycielem wydawnictwa Test. Jest on autorem wielu książek, m.in. powieści „Cztery dni Łazarza”  i „Taniec Koperwasów”, zbiorów opowiadań „Smolice N°86” , „Trzeba jakoś patrzeć”, dziennika „Wyroby duchowe”. Wielokrotnie wyróżniany za swoją twórczość. W 2003 roku otrzymał Nagrodę Artystyczną Miasta Lublin, a rok później Nagrodę Literacką im. B. Prusa. Był też nominowany do Paszportów „Polityki” i Nagrody im. J. Mackiewicza.

Druga edycja „SDP Cafe” to przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich cykl 15 rozmów dziennikarzy z twórcami kultury. Odwiedzamy ich z kamerą w domach, pracowniach lub zapraszamy do naszej „kawiarenki” w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie.

Link do transmisji TUTAJ.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy medialni:

Do Rzeczy, Sieci, wPolityce.pl, Radio Wnet, Informator Stolicy, portal Waw4free, Bez wierszówki, Forum Dziennikarzy

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

SDP CAFE. Edycja 2. MARIUSZ PILIS

ODCINEK 1. Z Mariuszem Pilisem, autorem filmów dokumentalnych, rozmawia Krzysztof Skowroński.   

Druga edycja „SDP Cafe” to przygotowany przez Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich cykl 15 rozmów z twórcami kultury. Dziennikarze odwiedzają ich z kamerą w domach, pracowniach w różnych miejscach Polski lub zapraszają do „kawiarenki” zaaranżowanej w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal w Warszawie.

Mariusz Pilis, autor filmów dokumentalnych, będzie pierwszym gościem drugiej edycji cyklu „SDP Cafe”.  Premiera rozmowy, którą poprowadzi prezes SDP Krzysztof Skowroński, w czwartek, 3 listopada o godz. 19 na stronie sdp.pl i na kanale stowarzyszenia na YouTube. 

Nowa edycja „SDP Cafe” to cykl 15 rozmów dziennikarzy z twórcami kultury. Bohaterem pierwszego odcinka będzie Mariusz Pilis, autor wielu filmów dokumentalnych m.in. o Kaukazie, Rosji, Azji Środkowej, Bliskim Wschodzie. Współpracował z różnymi telewizjami, nie tylko polskimi, ale też z duńską TV2, holenderską VPRO czy brytyjskimi BBC i Channel 4.

Jego filmy wyróżniono wieloma nagrodami. Jeden z ostatnich dokumentów – „Teraz i w godzinę śmierci” był nominowany w kategorii „najlepszy film”, do prestiżowej nagrody na Międzynarodowym Festiwalu Filmów Katolickich „Mirabile Dictu” – nazywanym katolickim Oscarem.

W szczerej rozmowie z prezesem SDP Krzysztofem Skowrońskim Mariusz Pilis  opowie m.in. jaki jest jego najważniejszy film. Wyjaśni co zainspirowało go do jego nakręcenia i w jaki sposób udało mu się dotrzeć do bohaterów. Zdradzi też jak dokument ten wpłynął na jego życie.

Więcej informacji o „SDP Cafe” TUTAJ.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy medialni:

Do Rzeczy, Sieci, wPolityce.pl, Radio Wnet, Informator Stolicy, portal Waw4free, Bez wierszówki, Forum Dziennikarzy

Posted in Uncategorized | Tagged , | Leave a comment

Reportaże o ostatnich Mazurach

Pod koniec października ukazała się najnowsza książka Joanny Wańkowskiej-Sobiesiak  pt. „Ostatni Mazur. Reportaże”. Publikacja zawiera 14 reportaży, których bohaterami są  Mazurzy z Ełku, Pisza, Nawiad, Krutyni, spod Kętrzyna i z Mikołajek.

– To ostatni czas kiedy można jeszcze zanotować ich wspomnienia. Jeszcze po wojnie było kilkadziesiąt tysięcy Mazurów. Po masowych wyjazdach do Niemiec pozostało ich nieco ponad trzy tysiące – mówi o swojej najnowszej książce Joanna Wańkowska-Sobiesiak.

Publikacja została wydana przy wsparciu finansowym Urzędu Marszałkowskiego i Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Książkę w najbliższym czasie będzie można nabyć podczas 70-lecia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, który odbędzie się 19 listopada 2022r. o godzinie 11.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Olsztynie.

Joanna Wańkowska-Sobiesiak z wykształcenia i zawodu jest konserwatorką zabytków, ale z zamiłowania reportażystką. W zeszłym roku ukazała się jej czternasta książka pt. „Mazurów klucz tajemnic”. Opowiada w niej m.in. o „Listach niebieskich” popularnych przed laty na Mazurach drukach sprzedawanych na jarmarkach i odpustach.  Astrologia mieszała się z w nich z chrześcijaństwem, wierzenia z nauką. Te lekceważone przez historyków pisma odegrały niemałą rolę w podtrzymywaniu znajomości języka polskiego i gwary mazurskiej wśród Mazurów. W tym roku Joanna Wańkowska-Sobiesiak wydała już 3 książki.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Tam gdzie Matka Boża mówiła po polsku. Relacja z pielgrzymki dziennikarzy do Gietrzwałdu

Dawniej jeździliśmy na pielgrzymkę do Częstochowy. Tym razem, z inicjatywy Grzegorza Radzickiego, członka ZG SDP, a jednocześnie prezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie, wybraliśmy się do Gietrzwałdu położonego na Warmii. Ta niewielka, bo licząca zaledwie około 600 mieszkańców wieś, oficjalnie istniejąca od 1352 r., jest jedynym w Polsce miejscem – na około 500 sanktuariów, gdzie objawienia Matki Boskiej zostały oficjalnie potwierdzone. Na dodatek Gietrzwałd jest jednym z kilkunastu miejsc objawień na świecie uznanych za autentyczne. Wpisuje się je na listę obok Guadalupe, La Salette, Lourdes, Fatimy.

Co ciekawe, Gietrzwałd nie jest miejscem komercyjnym i może dlatego niewiele osób wie o jego istnieniu. Nikt też go nie promuje, poza samymi pielgrzymami. Nawet w najnowszych publikacjach o sanktuariach w naszym kraju Gietrzwałd nie został uwzględniony. A przecież objawienia miały miejsce 145 lat temu, czyli w 1877 r. i trwały od 27 czerwca do 16 września. Matka Boska ukazała się 160 razy dwóm dziewczynkom: trzynastoletniej Justynie Szafrańskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej, nawet po kilka razy dziennie. 159 razy przy klonie, gdzie dzisiaj stoi kapliczka, ta poniżej kościoła (bazyliki mniejszej), i raz przy źródełku, które pobłogosławiła.

Nasza grupa liczyła ponad dwadzieścia osób, które przyjechały głównie z Warszawy, oczywiście z Warmii, a także z Pomorza. Na prawie trzy tysiące członków przynależnych do SDP, to niewielki procent, zwłaszcza, że wśród uczestników były też osoby towarzyszące. Ale od czegoś trzeba zacząć! A była to niezwykła uczta zarówno dla duszy, jak i ciała.

Oprócz indywidualnych i grupowych modlitw w samej Bazylice, czyli w neogotyckim kościele o kilku wezwaniach: Narodzenia Najświętszej Panny Marii, świętego Jana Ewangelisty i świętych Apostołów Piotra i Pawła – obecnie Narodzenia Najświętszej Marii Panny, a także przy źródełku, dziennikarze zwiedzili skansen w Olsztynku, czyli Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny, który powstał w 1913 r. w Królewcu, ówczesnej stolicy Prus Wschodnich, a do Olsztynka został przeniesiony w latach 1937-1942, czyli zanim Olsztynek znalazł się w Polsce. I co najciekawsze leży na Mazurach, chociaż warmiński Gietrzwałd od Olsztynka dzieli zaledwie 22 kilometry. W muzeum tym znajdują się zabytki architektury wiejskiej, a więc budynki mieszkalne, zabudowania gospodarcze, przemysłowe, jak wiatraki, ale jest też kościół, są przydrożne krzyże, kapliczki… Wszystkie pochodzą z Warmii, Mazur, Powiśla, Małej Litwy i Sambii, czyli ówcześnie z Prus Wschodnich. A gdzie w tym Polska, której na mapie świata nie było?

Trochę to skomplikowane, a to dlatego, że historia tego terenu jest niezwykle zawiła i przez lata specjalnie nie eksponowana, a Polską, zwłaszcza w czasach dominanty niemieckiej była właśnie Warmia. Ta dominanta była na tyle silna, że nawet za peerelu w szkołach o województwie olsztyńskim mówiło się, że to Mazury, nawiązując do tradycji pruskiej. Chociaż i na Mazurach mieszkały osoby promujące polskość. Jednak to Warmia jest typowo polską i katolicką krainą, która po uzyskaniu niepodległości przez Polskę, dzięki fałszywemu plebiscytowi nie znalazła się w granicach II Rzeczypospolitej. Mimo, że od 1243 r. stanowiła dominium biskupstwa warmińskiego w obrębie Państwa Zakonu Krzyżackiego w Prusach, a w latach 1466-1772 należała do Polski jako Księstwo Warmińskie, to zawsze znajdowała się w cieniu Mazur krzyżackich, niemieckich i protestanckich. Różnica polega nie tylko na tym, do kogo należał ów teren, czy na języku, ale i na takich detalach, jak np. przydrożne krzyże stawiane na Mazurach, a kapliczki na Warmii. Protestanci nie czcili ani Matki Boskiej, ani świętych, więc ze swojego krajobrazu wykluczyli kapliczki.

Właśnie o takich niuansach, składających się na prawdziwą, fascynującą historię, rozmawiano podczas pielgrzymki. Pierwsza lekcja dla dziennikarzy zaczęła się jeszcze w skansenie, w XIX-wiecznej szkole przeniesionej ze wsi Pawłowo, a raczej w okolicy szkoły, gdyż „uczniowie” niezbyt mieścili się w ławkach. Druga, na gietrzwałdzkich błoniach, niestety w strugach deszczu, za to poprowadzona przez Izabelę Karpińską, znakomitą lokalną przewodniczkę.

Wracając do wydarzeń sprzed 145 lat zastanawiającym jest, dlaczego Matka Boska wybrała małą, warmińską wieś i dlaczego Niemcom tak bardzo zależało na ich nieujawnianiu? I dlaczego tak wiele nieścisłości pojawia się wokół tych wydarzeń? Matka Boska, jak się podaje, przemówiła do dziewczynek po polsku (ks. Franciszek Hipler, teolog i historyk, na prośbę ówczesnego biskupa warmińskiego zajmował się przesłuchiwaniem wizjonerek, więc podał: „Matka Boża przemówiła w języku takim, jakim mówią w Polsce”). W rzeczywistości była to gwara warmińska, która jest częścią dialektu mazowieckiego języka polskiego. Kolejną nieścisłością jest malarskie przedstawienie gietrzwałdzkich objawień dwóm dziewczynkom, ale i dwóm kobietom, ponoć matkom dziewczynek. Umieszczono je m.in. nad ołtarzem polowym usytuowanym na gietrzwałdzkich błoniach. W ten sposób prawdę o Gietrzwałdzie nieco zafałszowano, gdyż wizjonerki były dwie, a nie cztery. Ponadto w ołtarzu głównym bazyliki znajduje się obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem namalowany w warsztacie poznańskim w poł. XVI w., czyli wiele lat przed objawieniami, który układem kompozycyjnym nawiązuje do przedstawień Maryi na ikonach. Już w XVI w. uznawany był za cudowny, ale nie ma nic wspólnego z objawieniami, o czym nie wiedzą pielgrzymi. Natomiast wyobrażenie „prawdziwej” Matki Boskiej Gietrzwałdzkiej, którą widziały wizjonerki, zostało umieszczone na stropie świątyni, a dokładnie nad nawą główną i rzadko jest zauważalne przez pielgrzymów.

Może ma to związek, jak wspominała pani przewodnik, z tym, że ówczesna administracja na Warmii prowadziła zaostrzoną politykę germanizacyjną – objawienia gietrzwałdzkie przypadły na czas rządów Otto von Bismarcka, kanclerza Rzeszy Niemieckiej i promowanej przez niego Kulturkampf, czyli ograniczenia wpływów Kościoła katolickiego w państwie oraz zachowaniu „czystości” kultury niemieckiej? Inaczej mówiąc przyczyną mogła być notoryczna germanizacja ludności polskiej, zwłaszcza po objawieniach w Gietrzwałdzie. Dlaczego? Bo Kościół katolicki na tych terenach był utożsamiany z polskością. A objawienie – przyczyniły się do rozbudzenia świadomości narodowej Warmiaków. Mówiono wówczas: „Skoro Przenajświętsza Panienka przemówiła do dzieci warmińskich po polsku to grzechem jest, jeśli ktokolwiek języka ojczystego jako daru Bożego się wyrzeka!”.

Ucztą duchową pielgrzymki stała się droga krzyżowa poprowadzona przez ks. Tadeusza Alickiego z Olsztyna. Wiodła wzdłuż lasu, pomiędzy stacjami zaprojektowanymi przez Marcina Dutko, a poświęconymi w 130 rocznicę objawień Matki Boskiej, czyli 27 czerwca 2007 r. Ks. Tadeusz „sprytnie” połączył poszczególne stacje i rozgrywające się dwa tysiące lat temu wydarzenia przy każdej z nich z dzisiejszą sytuacją w środowisku dziennikarskim. Mówił więc o odwadze i prawdzie, o zachowaniu etyki dziennikarskiej mimo najróżniejszych przeszkód, o załamaniach, upadkach, niepowodzeniach, ale i o nadziei, zmartwychwstaniu i o tym, że warto być dobrym. „Każdego z nas złożą do grobu, ale z grobu jest wyjście, bo Chrystus zmartwychwstał. Życie zmienia się, ale nie kończy ziemi przyklepaniem, bo jest zmartwychwstanie”.

Była też „uczta dla ciała” w Karczmie Warmińskiej, gdzie dziennikarze mieli okazję degustacji smacznych potraw regionalnych, jak kartacze, golce, różnej maści kapusty, mięsiwa, dzyndzałki i wiele innych.

Tekst i zdjęcia: Maria Giedz

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aneta Pawelczyk-Piłat wyróżniona w ogólnopolskim konkursie!

Członkini Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich Aneta Pawelczyk-Piłat została wyróżniona w ogólnopolskim Konkursie Dla Dziennikarzy „Twarze Ubóstwa” im. Bartosza Mioduszewskiego. Dziennikarka pracująca na co dzień w UWM FM została docieniona przez jury za cykl audycji “Stacja Dobro”.

Na konkurs wpłynęło ponad 70 materiałów prasowych, internetowych, programów telewizyjnych czy audycji radiowych. Przyznano w sumie sześć wyróżnień i trzy nagrody główne. Wśród laureatów znaleźli się m.in. dziennikarze “Polityki”, “Newsweeka”, “Gazety Wyborczej”, “Krytyki Politycznej”, Onetu, TVN oraz Radia UWM FM .

Posted in Aktualności | Leave a comment

35-lecie pracy twórczej Zbigniewa Piszczako

16 września w Galerii Usługa Jazz Bar w Olsztynie odbył się wernisaż jubileuszowy z okazji 35-lecia pracy twórczej olsztyńskiego karykaturzysty Zbigniewa Piszczako. Był to wieczór iście wspominkowy, można by rzec przebiegający w ciepłej, milej i rodzinnej atmosferze.

Po obszernej laudacji Mateusza Kossakowskiego – wiceprezesa Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP współpracę z jubilatem wspominali: Elżbieta Mierzyńska – prezes Klubu Satyryka w latach 80.; Jerzy Pantak – sekretarz i redaktor wielu czasopism regionalnych m.in. Dziennika Pojezierza, Głosu, Tygodnika Warmińskiego, Nowoczesnej Olsztynianki, Życia Olsztyna; Krystyna Arciszewska – autorka tekstów piosenek, m. in. „Jesteś stąd” – utworu, który zabrzmiał podczas wernisażu; Czesław Jerzy Małkowski – prezydent Olsztyna w latach 2001-2008 i Andrzej Brzozowski – lider zespołu Kaczki z Nowej Paczki.

Miłym akcentem był list gratulacyjny od Prezydenta Olsztyna Piotra Grzymowicza, w którym można przeczyta:

Szanowny Panie proszę przyjąć moje serdeczne gratulacje z okazji Pana wystawy rysunku pn. 35+, którą mamy przyjemność oglądać dziś w Galerii Usługa Jazz Bar. Dzięki Pana trwającej już 35 lat działalności artystycznej, kulturalną mapę naszego miasta wzbogaciły rysunek satyryczny i śmiała kreska.

Zbigniew Piszczako otrzymał od Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP  pamiątkowy upominek z podziękowaniem za twórczość, która pobudza do refleksji na temat otaczającej nas rzeczywistości, a Elżbieta Mierzyńska zrobiła niespodziankę przekazując jubilatowi zbiór wycinków z prasy z jego rysunkami z lat 80.

 Wieczór umiliła muzycznie młoda, zdolna o delikatnym głosie wokalistka Lena Hnatiuk z Ostródy.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Rusza druga edycja „SDP Cafe”

„SDP Cafe” powraca z nowymi bohaterami i w nieco zmienionej formule. W listopadzie Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich na portalu sdp.pl i na swoim kanale na YouTube zaprezentuje premierowe odcinki rozmów dziennikarzy z twórcami kultury.

W ubiegłym roku bohaterami 36 odcinków „SDP Cafe” byli dziennikarze-twórcy kultury. W drugiej edycji cyklu rozszerzyliśmy formułę i do rozmów zaprosiliśmy twórców kultury, ale już nie tylko dziennikarzy. Oczywiście nie oznacza to, że wśród gości zabraknie osób związanych z mediami. Na przykład bohaterem pierwszego odcinka będzie Mariusz Pilis, dziennikarz, korespondent wojenny, ale też scenarzysta, reżyser, autor filmów dokumentalnych.

Poprzednio gości zapraszaliśmy wieczorem do naszej „kawiarenki” zaaranżowanej w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie, gdzie przy filiżance dobrej kawy, w mniej formalnej atmosferze, rozmawialiśmy na żywo. Tym razem postanowiliśmy przyjechać z kamerą do naszych gości, aby porozmawiać w ich codziennym środowisku – domu, pracowni. Niektórych z nich, tak jak poprzednio, zaprosiliśmy na Foksal. Jedno na pewno się nie zmieniło, „SDP Cafe” to nadal będzie miejsce, gdzie spotykamy ciekawe osoby i podczas szczerej rozmowy poznajemy ich twórczość, życie, pasje, sposób patrzenia na świat, czasami tajemnice…

Tak jak w ubiegłym roku, do projektu „SDP Cafe” włączyły się oddziały Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, dzięki czemu znów będziemy mieli okazję poznać intersujących bohaterów nie tylko z Warszawy, ale z różnych części Polski.

W nowej edycji „SDP Cafe” zaplanowaliśmy 15 spotkań, ich emisję rozpoczniemy w listopadzie na portalu sdp.pl i na naszym kanale na YouTube. O tym kogo będziemy gościć poinformujemy wcześniej w naszych mediach społecznościowych – na Facebooku i Twitterze.

Projekt dofinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z Funduszu Promocji Kultury oraz Narodowego Centrum Kultury.

Partnerzy medialni

Do Rzeczy, Sieci, wPolityce.pl, Radio Wnet, Informator Stolicy, portal Waw4free, Bez wierszówki, Forum Dziennikarzy

Posted in Aktualności | Tagged | Leave a comment

Pielgrzymka dziennikarzy do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie

Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich, z inicjatywy prezesa Oddziału Warmińsko-Mazurskiego Grzegorza Radzickiego, organizuje w dniach 14 – 16 października 2022 r. pielgrzymkę autokarową do Gietrzwałdu.

Gietrzwałd to piękna miejscowość na Warmii, w której w 1877 roku, na przykościelnym klonie dwóm dziewczynkom objawiła się Matka Boża. Jest to jedyne w Polsce objawienie maryjne uznane przez Kościół. W miejscu tego wydarzenia stoi dziś kapliczka, obok jest kościół, w którym znajduje się łaskami słynący obraz Matki Bożej. Malownicza, porośnięta drzewami alejka prowadzi do źródełka, które pobłogosławiła Maryja w czasie objawień. Istnieje wiele świadectw mówiących o cudownych uzdrowieniach po użyciu płynącej w nim wody.  Zaraz za kapliczką ze źródełkiem rozpoczyna się Droga Krzyżowa, pięknie wyrzeźbione stacje wspinają się pod urokliwy pagórek. Z jego wierzchołka rozpościera się cudowny widok – strzelistą wieżę kościoła otaczają tradycyjne warmińskie domy przykryte czerwoną dachówką, a dalej rozciągają się bezkresne lasy. Pielgrzymka do Gietrzwałdu to przede wszystkim strawa duchowa, ale będąc w tej niezwykłej miejscowości nie można pominąć Karczmy Warmińskiej serwującej pyszne, regionalne dania. Warto odwiedzić Gietrzwałd, gorąco zachęcamy więc do udziału w naszej pielgrzymce.

Szczegółowe informacje TUTAJ.


Zainteresowanych pielgrzymką członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich prosimy o bezpośredni kontakt z prezesem Grzegorzem Radzickim.

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Dziennikarze docenieni przez Prezydenta za walkę o wolność słowa i pluralizm mediów

Gala wręczenia odznaczeń państwowych przyznanych przez Prezydenta RP zasłużonym członkom Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich odbyła się w czwartek, 8 września w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie.  „Pozycja i autorytet SDP ufundowane są na dekadach starań o wolność słowa, o demokratyczny i pluralistyczny kształt środków społecznego przekazu” – napisał Andrzej Duda w liście do uczestników uroczystości.

To jest wielkie, nasze wspólne dziennikarskie święto. Trochę na nie czekaliśmy – powitał zebranych na gali prezes SDP Krzysztof Skowroński.

Przypomniał, że pomysł, aby wystąpić do Prezydenta z wnioskiem o odznaczenia dla zasłużonych dziennikarzy wyszedł prawie pięć lat temu, przed rocznicą stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości, od Hanny Budzisz z Oddziału Warszawskiego SDP. Inicjatywę poparł Zarząd Główny SDP. Czas pandemii, później rosyjska inwazja na Ukrainę opóźniły organizację uroczystości. – Dziś się udało – podkreślił prezes SDP.

Odznaczenia otrzymało blisko 40 dziennikarzy z różnych oddziałów SDP, w imienia Andrzeja Dudy, wręczał je Wojciech Kolarski, sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP. Odczytał on również list, który Prezydent skierował do uczestników uroczystości.

„Roli mediów we współczesnym społeczeństwie informacyjnym nie sposób przecenić. Nazywane czwartą władzą, nie tylko wyznaczają standardy kultury wypowiedzi, nie tylko współorganizują i moderują debatę publiczną, ale też biorą w niej aktywny udział. Zakreślenie kręgu tematycznego poruszanych zagadnień, niezbędna selekcja wiadomości, fachowy komentarz specjalistyczny oraz analizy publicystów to skuteczne narzędzia wpływu na rzeczywistość. Wiąże się z tym olbrzymia odpowiedzialność – a jednocześnie potrzeba zagwarantowania mediom wolności, możliwości swobodnego reprezentowania postaw i poglądów wielu różnych grup i środowisk” – napisał Andrzej Duda.

Prezydent podkreślił, że „Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich położyło w tej dziedzinie znaczące, trwałe zasługi”.

„Państwa głos w sprawach istotnych dla dziennikarzy oraz w kwestiach prawno-instytucjonalnego otoczenia mediów jest wysłuchiwany ze szczególną uwagą. Pozycja i autorytet SDP ufundowane są na dekadach starań o wolność słowa, o demokratyczny i pluralistyczny kształt środków społecznego przekazu”.

Wśród najcenniejszych inicjatyw stowarzyszenia Andrzej Duda wymienił m.in. powstanie Centrum Monitoringu Wolności Prasy oraz „podtrzymywanie szerokich kontaktów z podzielającymi ideały SDP dziennikarzami zagranicznymi – zarówno w wolnym świecie, jak i w krajach, w których trwa opór przeciwko rządom niedemokratycznym”.

Kończąc, Prezydent przekazał życzenia i wyrazy szacunku dla wszystkich członków SDP.

Jako pierwszy Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, za wybitne zasługi dla rozwoju niezależnego dziennikarstwa, za osiągnięcia w pracy dziennikarskiej i działalności społecznej, odznaczony został Krzysztof Skowroński.

Za zasługi w działalności na rzecz środowiska dziennikarzy polskich Złote Krzyże Zasługi otrzymali: Elżbieta Binder-Frycz, Krzysztof Gurba, Piotr Legutko, Wojciech Reszczyński, Zbigniew Rytel.

Srebrnymi Krzyżami Zasługi uhonorowani zostali: Hanna Budzisz, Dagmara Drzazga, Anna Fastnacht-Stupnicka, Maria Giedz, Jolanta Hajdasz, Andrzej Klimczak, Anna Kopras-Fijołek, Anna Malinowska-Wegner, Józef Matusz, Wanda Nadobnik, Anna Pakuła-Sacharczuk, Janusz Pichlak, Mariusz Pilis , Andrzej Radomiński, Wiktor Świetlik, Ewa Urbańska-Lewandowska, Waldemar Wiśniewski, Tadeusz Woźniak, Halina Żwirska.

Brązowymi Krzyżami Zasługi wyróżniono: Huberta Bekrychta, Karinę Łopieńską, Grzegorza Mikę, Wojciecha Pokorę, Ewę Starostę i  Andrzeja Tomczaka.

Ponadto, za sumienne, wzorowe wykonywanie obowiązków zawodowym, Złotym Medalem Za Długoletnią Służbę uhonorowano, wieloletnią dyrektor biura Zarządu Głównego SDP Bożennę Dobrzyńską. Brązowy Medal Za Długoletnią Służbę otrzymał prawnik stowarzyszenia Michał Jaszewski.

Medalami Stulecia Odzyskania Niepodległości za zasługi dla Niepodległej wyróżniono: Teresę Bochwic, Janinę Jankowską, Teresę Kaczorowską, Barbarę Petrozolin-Skowrońską oraz Agnieszkę Romaszewską-Guzy.

W uroczystości wzięli udział przedstawiciele ukraińskich dziennikarzy. W imieniu swoich kolegów i koleżanek sekretarz Krajowego Związku Dziennikarzy Ukrainy Mykoła Semena gratulował odznaczeń, ale przede wszystkim podziękował Stowarzyszeniu Dziennikarzy Polskich za pomoc okazaną uchodźcom z Ukrainy, w tym również dziennikarzom.

Przybliżył również trudną sytuację mediów i dziennikarzy w jego kraju.

– W Ukrainie w wyniku wojny utraciliśmy do 20 proc. mediów. Wielu dziennikarzy musiało przekwalifikować się na dziennikarzy wojskowych, wielu pracuje w warunkach frontowych, wielu poszło walczyć w siłach zbrojnych Ukrainy – mówił Mykoła Semena.

Dodał, że na okupowanych terenach wróg przekształca kanały telewizyjne, gazety i portale internetowe w ośrodki propagandy, a dziennikarzy prześladuje, porywa i torturuje.

Jako wyraz wdzięczności za pomoc okazywaną przez SDP ukraińskim dziennikarzom w tak trudnym czasie, sekretarz Krajowego Związku Dziennikarzy Ukrainy wręczył Krzysztofowi Skowrońskiemu pamiątkowy medal. Za pomoc uchodźcom oraz rozwijanie współpracy dziennikarskiej między Polską a Ukrainą uhonorowano również wiceprezes SDP, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy SDP Jolantę Hajdasz.

źródło: SDP

Posted in Uncategorized | Tagged , , | Leave a comment