Zmiana miejsca Walnego Zebrania

W związku z nieoczekiwanymi komplikacjami, Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP odbędzie się 27 marca (środa) w sali konferencyjnej przy ul. Kotańskiego 6 (Koszary Park, blok A).

Koszary

Walne

Obok budynku jest parking (wjazd od ul. Artyleryjskiej); zob. koszarypark.pl

Dojazd środkami komunikacji miejskiej (autobus nr 106, przystanek Bohaterów Monte Cassino).

Program Walnego: Program

Advertisements
Posted in Aktualności, Komunikaty, Zaproszenia | Tagged | Leave a comment

Finał konkursu SDP

Konkurs SDP 2018 zaprosz_v6.inddStowarzyszenie Dziennikarzy Polskich zaprasza na uroczystość wręczenia nagród 26. edycji konkursu o Nagrody SDP na najlepsze prace w polskiej prasie, radiu, telewizji i Internecie, która odbędzie się 20 marca br., rozpoczęcie o godz. 17.00. Ceremonia wręczenia nagród zwyczajowo będzie miała miejsce w Domu Dziennikarza przy ul. Foksal 3/5 w Warszawie. Po części oficjalnej zapraszamy na bankiet w restauracji Villa Foksal (parter domu).

Nagrody SDP wzorowane są na nagrodzie Pulitzera. Konkurs ma charakter otwarty i mogą w nim uczestniczyć wszyscy dziennikarze i fotoreporterzy. W tym roku Stowarzyszenie przyzna nagrody i wyróżnienia w 14 kategoriach tematycznych.

Główna Nagroda Wolności Słowa – najstarsza z Nagród SDP – dotyczy publikacji w obronie demokracji i praworządności, demaskujących nadużycia władzy, korupcję, naruszanie praw obywatelskich, praw człowieka. Nagroda Watergate przyznawana jest za najlepsze prace z zakresu dziennikarstwa śledczego. Nagroda im. Kazimierza Dziewanowskiego – za publikacje o problemach i wydarzeniach na świecie, Nagroda im. Krystyny Grzybowskiej za publicystykę o tematyce europejskiej, Nagroda im. Macieja Łukasiewicza za publikacje na temat współczesnej cywilizacji i kultury oraz popularyzację wiedzy, Nagroda im. Janusza Kurtyki – za publikacje o tematyce historycznej, Nagroda im. Eugeniusza Kwiatkowskiego – za dziennikarstwo ekonomiczne, Nagroda im. Aleksandra Milskiego – dla redakcji mediów lokalnych za podejmowanie tematów ważnych dla ich społeczności, Nagroda im. Stefana Żeromskiego za publikacje o tematyce społecznej, Nagroda im. Adolfa Bocheńskiego skierowana jest do młodych dziennikarzy (do 30 roku życia) – za wyróżniające się dokonania dziennikarskie. Nagroda im. Kazimierza Wierzyńskiego za publikacje o tematyce sportowej.

Fotoreporterzy mogli w tym roku startować w dwóch kategoriach fotograficznych: Nagroda im. Erazma Ciołka – za fotografię społecznie zaangażowaną oraz Nagroda im. Eugeniusza Lokajskiego – za fotografię o tematyce sportowej.

W ramach konkursu SDP prowadzona jest również nagroda Klubu Publicystów Ochrony Środowiska „EKOS” (afiliowanego przy SDP) – Nagroda im. prof. Stefana Myczkowskiego, przyznawana za najlepsze publikacje o problemach ochrony środowiska.

W związku z finałem konkursu Stowarzyszenie organizuje wystawę prac fotograficznych nominowanych do Nagrody im. Eugeniusza Lokajskiego i Nagrody im. Erazma Ciołka. Prezentowana będzie w foye Centrum Prasowego Foksal.

Szczegółowe informacje o konkursie http://sdp.pl/s/regulamin-nagrod-sdp
Konkurs SDP 2018 zaprosz_v6.indd

Posted in Komunikaty, Zaproszenia | Tagged , | Leave a comment

Perły Tańca 2019

Wybitni choreografowie, tancerze, pedagodzy, teoretycy tańca, promotorzy i utalentowana młodzież zostaną wyróżnieni nagrodami przyznanymi przez Kapitułę Konkursu podczas uroczystej gali Ogólnopolskiego Konkursu Perły Tańca, która odbędzie się 16 marca br. w Teatrze Wielkim – Operze Narodowej.

20190312_PERLY_TANCA_2019_800x533

Konkurs Perły Tańca, zorganizowany przez Instytutu Muzyki i Tańca oraz Fundację Sztuki Tańca w partnerstwie z Teatrem Wielkim – Operą Narodową i Centrum Edukacji Artystycznej, jest pierwszą tego rodzaju ogólnopolską inicjatywą, honorującą artystów sztuki tańca. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął wicepremier, minister kultury prof. Piotr Gliński. Patronat medialny m.in. miesięcznik społeczno-kulturalny SDP „Bez Wierszówki”.

Nagrody zostaną przyznane w 6 kategoriach, którym nadano imiona wielkich twórców sztuki tańca dla zachowania w pamięci ich szczególnych zasług dla polskiego dziedzictwa kulturowego. Nominowanych do nagród w poszczególnych kategoriach wybrali członkowie Kapituły Konkursu – zasłużeni artyści i promotorzy sztuki tańca: Bożena Kociołkowska, Aleksandra Dziurosz, Wojciech Kępczyński, Liliana Kowalska, Edyta Kozak, Jacek Łumiński i Barbara Schabowska-Maszenda.

Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach:

• Nagroda im. Leona Wójcikowskiego – przyznawana za całokształt pracy artystycznej, szczególne zasługi dla sztuki tańca, w tym za wybitne kreacje sceniczne lub choreograficzne: Witold Zapała;

• Nagroda im. Bronisławy Niżyńskiej – przyznawana za najlepszy polski spektakl taneczny: Bataille i świt nowych dni Anny Godowskiej i Sławomira Krawczyńskiego, Karnawał zwierząt w choreografii Anny Hop i Świtezianka w choreografii Roberta Bondary;

• Nagroda im. Barbary Bittnerówny – przyznawana za wybitną kreację sceniczną/rolę taneczną: Artur Grabarczyk, Anna Nowak i Kristóf Szabó;

• Nagroda im. Conrada Drzewieckiego – przyznawana za najlepszy debiut taneczny na scenach zawodowych teatrów operowo-baletowych i samodzielnych zespołów artystycznych: Alicja Bajorek, Anna Czeszejko i Michalina Drozdowska;

• Nagroda im. Olgi Sawickiej – przyznawana utalentowanej młodzieży w wieku 16-20 lat: Paulina Bidzińska, Zofia Dzedzej i Szymon Pacholec;

• Nagroda im. Janiny Jarzynówny-Sobczak – przyznawana wybitnym pedagogom, dziennikarzom, teoretykom i promotorom sztuki tańca: Wiesław Dudek, Jadwiga Ignaczak i Beata Książkiewicz.

Laureaci konkursu zostaną ogłoszeni 16 marca br. podczas gali wręczenia nagród. Każdy z nich otrzyma nagrodę finansową w wysokości 10 tys. złotych oraz statuetkę − miniaturę rzeźby „W hołdzie polskim artystom baletu”, która została odsłonięta 8 października 2016 roku przed Teatrem Wielkim − Operą Narodową, vis-à-vis warszawskiej Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Romana Turczynowicza − kuźni młodych talentów. Autorem rzeźby jest artysta Zbigniew Stanuch, a pomysłodawcą i realizatorem Bożena Kociołkowska.

P a t r o n a t    m e d i a l n y

BW-biale-tlo

 

Posted in Patronaty, Zaproszenia | Tagged , , , , , | Leave a comment

Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP

Zarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie zwołuje na dzień 27 marca 2019 roku (środa) Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich.

Zebranie odbędzie się w sali konferencyjnej przy ul. Kotańskiego 6 (Koszary Park, blok A), o godz. 16.30. W przypadku braku wymaganej liczby członków, Zebranie odbędzie się w drugim terminie, tj. 27 marca 2019 roku, o godz. 17.00.

P r o g r a m
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie przez prezesa Oddziału.
2. Zatwierdzenie programu obrad
3. Zatwierdzenie regulaminu obrad
4. Wybór Prezydium Zebrania
5. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej
6. Wybór Komisji uchwał i wniosków
7. Sprawozdanie finansowe Oddziału za rok 2018
8. Sprawozdanie pokontrolne Komisji Rewizyjnej Oddziału
9. Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania finansowego Oddziału za rok 2018
10. Dyskusja programowa; przyjęcie programu działań i preliminarza na rok 2019
11. Współpraca z lokalnymi środowiskami twórców i dziennikarzy (ZLP, SDRP), m.in. projekt: Forum Dialogu „Odpowiednie dać rzeczy słowo”
12. Wniosek o nadanie tytułu Zasłużonego Członka Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie Joannie Wańkowskiej-Sobiesiak
13. Wybory uzupełniające do Komisji Członkowskiej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP
14. Wniosek o powołanie Koła SDP w Mrągowie
15. Omówienie projektu regulaminu Komisji Członkowskiej (przygotowany przez Biuro ZG SDP)
16. Komunikaty i wolne wnioski
17. Przyjęcie uchwał i wniosków
18. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

Uprzejmie prosimy o uzupełnienie zaległych składek członkowskich. Wielkość składki: 41 zł (ulgowa), 77 zł (normalna); zwolnieni ze składek są członkowie honorowi i seniorzy, którzy ukończyli 70. rok życia.
Dane do przelewu: Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, 10-162 Olsztyn, ul Nowowiejskiego 5. Numer konta naszego Oddziału: Bank Pekao S. A. 40 1240 5598 1111 0000 5031 6164. Tytuł przelewu: [imię i nazwisko], składki członkowskie za rok 2019

Ireneusz St. Bruski, prezes
Zbigniew Piszczako, sekretarz

Olsztyn, 12 marca 2019

Posted in Aktualności, Komunikaty | Tagged , | Leave a comment

Zaproszenie z Pieniężna

19 marca w Szkole Podstawowej im. Ziemi Warmińskiej w Pieniężnie, pod patronatem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP, odbędzie się otwarcie wystawy historycznej pt. „Polskie drogi do wolności”.

plakat_droga_do_solidarnosciSerdecznie zapraszamy

P a t r o n a t    m e d i a l n y

BW-biale-tlo

Posted in Patronaty, Zaproszenia | Tagged , , | Leave a comment

Benefis Witolda Mysyrowicza

9 marca, podczas XXXVIII Forum Humanum Mazurkas w Ożarowie Mazowieckim, uroczyście obchodzono 45-lecie pracy artystycznej polskiego artysty grafika, designera, karykaturzysty, prezesa Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury.

DSC03193 (2)Podczas niezwykłego wieczoru, który poprowadził Andrzej Bartkowski, Jubilat barwnie opowiadał o swoich artystycznych przygodach nie tylko jako grafika i karykaturzysty, ale nawet statysty na scenie Teatru Wielkiego Opery Narodowej; nie zabrakło również opowieści o dziejach rodu Mysyrowiczów.

Na scenie pojawili się soliści: sopran Lucyna Jarząbek, wokaliści Weronika Skalska i Wojciech Myrczek, instrumentalista i dyrygent Woytek Mrozek, oraz eM BAND ORCHESTRA. Do Ożarowa z gratulacjami i życzeniami przybyli nie tylko przedstawiciele świata karukatury. W imieniu żurnalistów jubileuszowy prezent wraz z gratulacjami przekazał Ireneusz St. Bruski – prezes SDP w Olsztynie.

W ramach XXXVIII Forum otwarto również dwie wystawy: „Żart i Strzała” – prezentująca plakaty, rysunki satyryczne oraz ilustracje Witolda Mysyrowicza oraz „Mysyrowicz w karykaturach kolegów”.

DSC03323

_________________________________________________

Benefis-MysyrowiczWitold Mysyrowicz – artysta grafik, designer, karykaturzysta i działacz sportowy. Urodził się w 1947 r. w Warszawie. W latach 1967-1973 studiował w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, na Wydziale Malarstwa i Grafiki i Wydziale Grafiki, gdzie uzyskał w 1973 roku Dyplom z Wyróżnieniem w pracowni prof. Henryka Tomaszewskiego. Zajmuje się grafiką wydawniczą i reklamową, rysunkiem satyrycznym i sporadycznie innymi dyscyplinami plastycznymi. Uczestniczył w kilkuset wystawach plakatu, malarstwa i rysunku w Polsce oraz w kilkudziesięciu krajach, na wszystkich kontynentach. Za swe prace (plakaty, znaki graficzne, rysunki) otrzymał ponad 145 nagród i wyróżnień w konkursach krajowych i międzynarodowych w Polsce oraz m.in. w Chinach, Czechach, Francji, Hiszpanii, Indiach, Iranie, Korei Płd., Niemczech, Rosji, Rumunii, Słowacji, na Ukrainie, we Włoszech. Dwukrotny laureat Nagrody im. T. Trepkowskiego, dwunastokrotny laureat legnickiego Satyrykonu i ośmiokrotny laureat Międzynarodowego Konkursu w Zielonej Górze (i Kożuchowie).
Miał 30 wystaw indywidualnych. Jest autorem kilkuset plakatów, opracował graficznie i zilustrował kilkadziesiąt książek i wydawnictw oraz druków reklamowych. W 1980 roku stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki.
Zajmował się komunikacją wizualną, działaniami parahappeningowymi i realizacją malarstwa w architekturze. Rysunki satyryczne publikował m.in. w „Szpilkach”, „Karuzeli”, „Odrodzeniu”, „Puk-puk”, „Sztuce”, „Trybunie”, „Prasie Polskiej”, „Nie” oraz sporadycznie w innych tytułach w Polsce i za granicą. Prace artysty znajdują się w zbiorach prywatnych oraz licznych placówkach muzealnych w kraju i za granicą. W latach 1974-1982 członek Związku Polskich Artystów Plastyków, sekretarz byłego Stowarzyszenia Polskich Artystów Grafików Projektantów, od 1987 roku członek-założyciel Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury. Od 2011 roku Prezes SPAK. Uhonorowany przez SPAK ERYKIEM’2011. W 2019 roku był partnerem I Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.

Posted in Aktualności, Patronaty | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Benefis Witolda Mysyrowicza

W najbliższą sobotę, 9 marca, o godz. 17.00, w Mazurkas Centre & Hotel w Ożarowie Mazowieckim odbędzie się, w ramach cyklu FORUM HUMANUM MAZURKAS, Benefis Witolda Mysyrowicza z okazji 45-lecia pracy artystycznej. Continue reading

Posted in Zaproszenia | Tagged , , , | Leave a comment

Finał konkursu na rysunek prasowy

24 lutego 2019 roku w sali sesyjnej olsztyńskiego Ratusza podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur zostały ogłoszone wyniki I Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.

Wolos sep 2Celem konkursu było nagrodzenie autorów najlepszych prac opublikowanych od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku w prasie i mediach elektronicznych. Organizator konkursu, Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie, chciał w ten sposób zwrócić uwagę na znaczenie rysunku prasowego, który może być komentarzem politycznym, społecznym bądź sportowym, tworzyć opowieść w postaci krótkiego komiksu czy być rysunkiem-ilustracją artykułu prasowego.

Nadesłane prace były publikowane w prasie ogólnopolskiej: m.in. w „Gazecie Wyborczej”, „Gazecie Polskiej”, „Angorze”, „Przeglądzie”, „Trybunie”, „NIE”, „Faktach i Mitach”, „Tygodniku Solidarność”, „Super Expressie”, „Przeglądzie Technicznym”, jak i w prasie lokalnej: „Nowej Trybunie Opolskiej”, „Naszym Mieście Jarosław”, „Tygodniku Ciechanowskim”, „Ziemi Łódzkiej”, „Echu Katolickim”, „Co Gdzie Kiedy”, „Kurierze Mrągowskim”, „VariArt” oraz na stronach autorskich w Internecie.

Bakowski

Nagrodzone prace

This slideshow requires JavaScript.

 

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , | Leave a comment

Szlak Seweryna Pieniężnego: Msza w intencji dziennikarzy

W Olsztynie uczczono dzisiaj rocznicę urodzin i śmierci Seweryna Pieniężnego.
Uczestnicy uroczystości przeszli szlakiem imienia dziennikarza.

Rozpoczęli drogę przy jego pomniku obok OZGrafu, następnie udali się do grobu dziennikarza na cmentarzu komunalnym, skąd przeszli do katedry św. Jakuba na Mszę św., której przewodniczył ks. prałat dr Andrzej Lesiński, proboszcz.

106259_Iu5q_IMG_6193_83

– Polecamy Bogu Seweryna oraz zmarłych z rodziny Pieniężnych. Modlimy się także za dziennikarzy Warmii i Mazur, prosząc o Boże błogosławieństwo – mówił podczas przywitania ks. Ireneusz Bruski, prezes olsztyńskiego oddziału SDP. Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , | Leave a comment

Grzegorz Kasjaniuk laureatem Nagrody im. Seweryna Pieniężnego za rok 2018

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich rozdał swoje doroczne nagrody. Najważniejszą z nich, Nagrodę SDP im. Seweryna Pieniężnego, zdobył dziennikarz radiowy Grzegorz Kasjaniuk.

33304-20190224232413.jpgWręczenie nagród odbyło się podczas zorganizowanej w olsztyńskim ratuszu Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur. Gala była kulminacyjnym momentem obchodzonych w tym roku po raz szósty Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach.

Grzegorz Kasjaniuk z Polskiego Radia Olsztyn zdobył nagrodę za książkę „Serce w serce” oraz audycja radiowe z cyklu „Pokolenie JP II” i „SzakuneC Muzyczna Scena Warmii i Mazur”. Jurorzy konkursu przyznali też trzy wyróżnienia. Zdobyli je: Robert Lesiński z Radia Olsztyn, Henryk Falkowski piszący do miesięcznika SDP „Bez wierszówki” oraz Wojciech Goliat, również publikujący w „Bez wierszówki”. Nagrodę SDP dla Młodych Dziennikarzy zdobyła Wioleta Wróbel, studentka V roku IDziKS UWM w Olsztynie.

33304-220190224232414.jpgPodczas gali grupa dziennikarzy świętowała swoje jubileusze. W związku z tym od władz SDP i patronów organizatorów wydarzenia otrzymali gratulacje i podziękowania.

Nagrody.jpgJubilaci to:

» red. Romuald Karaś – prezes Stowarzyszenia im. Witolda Hulewicza (świętuje 85. rocznicę urodzin),

Karas1
» red. Mirosław Rogalski – obchodzi jubileusz 50-lecia pracy dziennikarskiej,
Rogalski.jpg» red. Zbigniew Wytrążek – obchodzi jubileusz 45-lecia pracy dziennikarskiej,
» red. Mirosław Sochacki – obchodzi jubileusz 25-lecia pracy dziennikarskiej,
» red. Wojciech Chromy – obchodzi jubileusz 25-lecia pracy dziennikarskiej,
» dr Magdalena Szydłowska z UWM – obchodzi jubileusz 25-lecia pracy dziennikarskiej.

3dzDziennikarze podziękowali również osobom wspierającym ich stowarzyszenie:

» Kazimierz Kiejdo – burmistrz Pieniężna, został wyróżniony tytułem Przyjaciela Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP,

Kiejdo1.jpg
» Andrzej Fabisiak – prezes Towarzystwa Kultury Teatralnej w Olsztynie, odebrał podziękowania za współpracę z SDP.

Fabisiak.jpgW ratuszu poznaliśmy też laureatów I Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa. Nagrodę Główną im. Aleksandra Wołosa zdobył Grzegorz Bąkowski z czasopisma “Przegląd”, zaś Nagrodę Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury otrzymał Mirosław Stankiewicz z “Angory”.

Więcej o przebiegu dziennikarskiej gali na naszych zdjęciach i filmach (filmy będziemy udostępniać sukcesywnie, po ich przygotowaniu do publikacji).

Olsztyn24.pl

Zapraszamy na stronę: Fotogaleria Olsztyn24

Relacja wideo: Film cz. 1

Film cz. 2

Film cz. 3

Film cz. 4

Film cz. 5

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , | Leave a comment

Dni Seweryna Pieniężnego… 23 lutego

 

1

Szósty dzień w ramach olsztyńskich obchodów VI Dni Seweryna Pieniężnego. O godzinie 10.00 zapraszamy do Muzeum Domu “Gazety Olsztyńskiej”, następnie na spacer szlakiem redakcji i drukarń “Gazety Olsztyńskiej” (1886-1939), który poprowadzi historyk Rafał Bętkowski. Natomiast o godzinie 11.30 zapraszamy do Książnicy Polskiej przy pl. Jana Pawła II nr 2/3 na spotkania autorskie z żurnalistami Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich… Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , , , , , | Leave a comment

Dni Seweryna Pieniężnego… 22 lutego

1

Piąty dzień w ramach olsztyńskich obchodów VI Dni Seweryna Pieniężnego. O godzinie 17 zapraszamy do Książnicy Polskiej przy pl. Jana Pawła II nr 2/3 na spotkanie z przedstawicielami Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy. Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , | Leave a comment

W. Reszczyński o dekomunizacji

Zapraszamy do obejrzenia rozmowy z red. Wojciechem Reszczyńskim na temat bieżących problemów z realizacją ustawy dekomunizacyjnej nakazującej likwidację w przestrzeni publicznej nazw i symboli propagujących komunizm

Spotkanie z red. Reszczyńskim

 

Nagranie patrona medialnego VI Dni Seweryna Pieniężnego:

g261

http://www.kuprawdzie.pl

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Spotkania z red. Romualdem Karasiem

21 i 22 lutego zapraszamy na spotkania z red. Romualdem Karasiem, autorem dzieła o mjr. Henryku Sucharskim.

Karas

W czwartek (21 lutego) zapraszamy do Gminnej Biblioteki w Świątkach, w piątek zaś (22 lutego) do mrągowskiej BAZY. Spotkania rozpoczynamy o godzinie 11.

 

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019, Zaproszenia | Tagged , , | Leave a comment

Dni Seweryna Pieniężnego… 21 lutego

1

Czwarty dzień w ramach olsztyńskich obchodów VI Dni Seweryna Pieniężnego. O godzinie 17 zapraszamy do Książnicy Polskiej przy pl. Jana Pawła II nr 2/3. Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , , | Leave a comment

Dni Seweryn Pieniężnego… 20 lutego

1

Przed nami trzeci dzień w ramach olsztyńskich obchodów VI Dni Seweryna Pieniężnego. Przed południem spotykamy się w Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej (Kortowo, ul. Kurta Obitza 1, sala nr 31) na sympozjum naukowym. O godzinie 13 w Bibliotece Uniwersyteckiej UWM nastąpi otwarcie wystawy pokonkursowej I edycji Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa. Natomiast od godziny 17 gościmy na Scenie literackiej Książnicy Polskiej przy pl. Jana Pawła II nr 2/3.

Centrum Nauk Humanistycznych UWM
Olsztyn, ul. Kurta Obitza 1, sala 31

11.15: Sympozjum naukowe zorganizowane przez Instytut Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej UWM we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem SDP. Prowadzenie: prof. UWM dr hab. Mariola Marczak, dyrektor IDziKS, referaty: prof. UWM dr hab. Joanna Szydłowska, „Dialog tradycji. Wartości regionalne i narodowe w literaturze i publicystyce XX wieku”; dr Alicja Kołakowska, „Pieniężny w Piasutnie czyli o otwarciu polskiej szkoły na Mazurach (1931)”; dr Magdalena Żmijkowska, „Rodzina Pieniężnych na łamach prasy Warmii i Mazur po 1990 roku” Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Spotkania w Książnicy Polskiej

Od 19 lutego do końca miesiąca, codziennie, zapraszamy na spotkania autorskie, literackie, filmowe… spotkania z żurnalistami, którzy opowiedzą o swoich pasjach, zaprezentują swoją różnorodną twórczość, również tę poza dziennikarską.

KP - Program

Wszystkie spotkania, w ramach wydarzeń towarzyszących VI Dniom Seweryna Pieniężnego, odbędą się na “Scenie literackiej” Książnicy Polskiej, przy pl. Jana Pawła II nr 2/3 (vis-a-vis olsztyńskiego Ratusza).

Z a p r a s z a m y 

Prezes Książnicy Polskiej & Prezes Zarządu Oddziału SDP 

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019, Zaproszenia | Tagged , | Leave a comment

VI Dni Seweryna Pieniężnego zainaugurowano w Olsztynie

 

1

Na najbliższą niedzielę (24.02) i poniedziałek (25.02) przypadają rocznice śmierci i urodzin Seweryna Pieniężnego (syna) – dziennikarza, redaktora i wydawcy przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej”. Z tej okazji oddział warmińsko-mazurski Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, którego Seweryn Pieniężny jest patronem, przygotował bogaty program wydarzeń pod wspólnym tytułem VI Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach.

Wojewódzka inauguracja VI Dni Seweryna Pieniężnego odbyła się w piątek (15.02) w Pieniężnie, natomiast oficjalne rozpoczęcie rocznicowych obchodów w Olsztynie nastąpiło w poniedziałkowy (18.02) wieczór w Olsztyńskim Planetarium.

1p

Anna Wasilewska: Szóste Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach uważam za otwarte

3p

Gabriela Konarzewska: Przekazuję od Pana Prezydenta wyrazy wielkiego uznania za godne honorowanie pamięci wybitnego Polaka i Warmiaka, dziennikarza, redaktora i wydawcy przedwojennej “Gazety Olsztyńskiej”, działacza narodowego, walczącego o zachowanie polskości Warmii

W programie wydarzenia znalazł się wernisaż wystawy fotografii autorstwa Henryka Ciruta zatytułowanej „Dendroformy 2” oraz „Zimowy Koncert” Elżbiety i Andrzeja „Andymiana” Mierzyńskich ze specjalnym udziałem młodej tancerki Igi Bielak-Andrzejczyk.

fot. Olsztyn24.com

W wydarzeniu wzięli udział m.in. dziennikarze działających w Olsztynie stowarzyszeń żurnalistów: Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich z prezesem ks. Ireneuszem St. Bruskim na czele oraz Stowarzyszenia Dziennikarzy RP, którym przewodniczył prezes Marek Książek. Nie zabrakło też ludzi kultury, przedstawicieli olsztyńskiego Urzędu Miasta, a zwyczajową formułkę otwierającą VI Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie wygłosiła posłanka Anna Wasilewska.

Olsztyn24.com

Więcej o piątkowym wydarzeniu w Olsztyńskim Planetarium na naszych zdjęciach:

Relacja fotograficzna Olsztyn24

i filmach:

Inauguracja VI Dni Seweryna Pieniężnego

Koncert Elżbiety i Andrzeja ANDYMIANA Mierzyńskich ze specjalnym udziałem Igi Bielak-Andrzejczyk

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Dni Seweryna Pieniężnego… 19 lutego

1Po dzisiejszej, niezapomnianej pod względem artystycznym, inauguracji Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie, od wtorku (19 lutego) zapraszamy na SCENĘ LITERACKĄ Książnicy Polskiej.

19 lutego rozpoczynamy już o godzinie 16.30. 

W programie, przygotowanym przez Stowarzyszenie Dziennikarzy RP:

16.30 – Finisaż wystawy Marty Bulik pt. „Utopce”,

17.00 – Spotkanie z Józefem Burniewiczem, prowadzenie Barbara Fedoniuk,

18.00 – Wieczór wspomnień red. Marka Książka o Wacławie Kapusto, prowadzenie Marta Wiśniewska (Radio UWM FM).

Zapraszamy Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , , | Leave a comment

18 lutego inauguracja Dni w Olsztynie

1Wernisażem wystawy oraz koncertem w Planetarium Olsztyńskim 18 lutego (poniedziałek) inaugurujemy VI Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie. 

Olsztyńskie Planetarium, godz. 17.30

W programie: otwarcie VI Dni, wernisaż wystawy dr. Henryka Ciruta pt. “Hydroformy 2” oraz koncert Elżbiety i Andrzeja “Andymiana” Mierzyńskich pt. “Cztery Pory Roku: Zima” ze specjalnym udziałem Igi Bielak-Andrzejczyk (solo taneczne).

inauguracja ol

Ratusz olsztyński, godz. 14.00

Inaugurację poprzedzi otwarcie wystawy w olsztyńskim Ratuszu, o godz. 14, nt. “Pereł Dominium Warmińskiego”, która przygotowało Stowarzyszenie Sympatyków Filatelii Maltańskiej, które współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Podczas otwarcia wystawy zaprezentowane zostaną również walory filatelistyczne wydane z okazji VI Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach.

Wystawa

Patroni honorowi:
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Prezydent Olsztyna, Starosta Olsztyński, Burmistrz Pieniężna

Patroni medialni wydarzenia obecni na uroczystości:

TVP3 Olsztyn
PRO

PRO: Rozpoczęły się Dni Seweryna Pieniężnego

beznazwy

BW-biale-tlo

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019, Zaproszenia | Tagged , | Leave a comment

Z Moniuszką w 2019 rok

Ukazało się pierwsze w 2019 roku wydanie miesięcznika społeczno-kulturalnego SDP “Bez Wierszówki”…

0001

w numerze:

0003

Posted in Aktualności | Tagged | Leave a comment

Pieniężno: Zainaugurowano Dni Pieniężnego

Pieniezno 2019„VI Dni Seweryna Pieniężnego uważamy za otwarte” – tymi „sakramentalnymi” słowami burmistrz Pieniężna i prezes Oddziału SDP w Olsztynie uroczyście zainaugurowali w Pieniężnie (15 lutego) tegoroczne obchody Święta Dziennikarzy Warmii i Mazur.

W inauguracji wojewódzkiej, która odbyła się w siedzibie Biblioteki Miejskiej w Pieniężnie uczestniczyli m.in. przedstawiciele wojewody i marszałka województwa warmińsko-mazurskiego; był obecny ppłk dr Tomasz Chwietkiewicz – komendant Straży Granicznej w Grzechotkach, Krzysztof Kolczyński – prezes Europejskiego Centrum Dialogu, Wymiany i Współpracy Kultur, Anna Onisiewicz – dyrektor Zespołu Oświatowo-Sportowego BAZA w Mrągowie, o. dr Józef Węcławik – dziennikarz i misjonarz z pieniężnieńskiego Domu Księży Werbistów, przedstawiciele lokalnych placówek kultury oraz członkowie SDP na czele z członkiem honorowym red. Zenonem Złakowskim.

52047633_2523632170997395_8494714170615267328_n

„Z uznaniem i sympatia odnoszę się do tej pięknej, od lat budującej własną tradycję imprezy, upamiętniającej niezwykle ważną dla naszego województwa postać – stwierdził wojewoda w specjalnym liście skierowanym do organizatorów inauguracji, który odczytał Władysław Kałudziński, pełnomocnik ds. kombatantów i osób represjonowanych oraz prezes olsztyńskiego Stowarzyszenia „Pro Patria”, reprezentujący wojewodę podczas uroczystości. – Warto przypominać regionalnych bohaterów, którzy swoją pracą, słowem i piórem walczyli o polskość tych ziem. Państwa inicjatywa nie tylko pozwala oddać hołd Sewerynowi Pieniężnemu, lecz także stanowi doskonałą okazję do spotkań ludzi zainteresowanych kulturą”.

51868838_2523631924330753_4311946465657225216_n

Obecny podczas inauguracji Zygmunt Kiersz – dyrektor Gabinetu Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego podkreślił ważność mediów w dzisiejszym świecie, porównując prasę i wydawnictwa czasów Seweryna Pieniężnego do znaczenia i roli współczesnych mediów internetowych.

52151372_2523632270997385_8422972016155426816_n

W swoim wystąpieniu Kazimierz Kiejdo, burmistrz Pieniężna, podkreślił wagę wydarzenia dla społeczności lokalnej: „Dzisiejsza uroczystość ma szczególne znaczenie dla naszego miasta, ponieważ na cześć Seweryna Pieniężnego – przewodnika narodowego polskich Warmiaków – nasze miasto Melzak w 1947 roku otrzymało nazwę Pieniężno”.

Burmistrz ukazując postać patrona miasta, podkreślił z mocą: „Pieniężny […] jest niewątpliwie osobą zasłużoną dla zachowania polskiej tożsamości narodowej na Warmii. To nie tylko dziennikarz i wydawca Gazety Olsztyńskiej, ale przede wszystkim wielki polski patriota”.

„Pieniężny to dziennikarz świadomy swej misji, którego celem była rzetelna informacja na temat sytuacji, w jakiej znajdował się nasz region w tamtych czasach […]. Niewątpliwie Pieniężnego można uznać za dziennikarza z powołania, zaangażowanego w tworzenie i szerzenie autentycznej kultury, przekazującego wartości chrześcijańsko-humanistyczne” – dodał burmistrz Kiejdo.

52134295_2523632364330709_1291353531827093504_n

Z kolei Ireneusz St. Bruski – prezes Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie, przypomniał Ludzi „Gazety Olsztyńskiej” lat 1886-1939 oraz przedstawił główne idee Dni Seweryna Pieniężnego i przybliżył przesłanie, jakie płynie z odbywającego się od 2014 roku olsztyńskiego Szlaku Pamięci Seweryna Pieniężnego.

Wszyscy zgromadzeni uczcili chwila ciszy pamięć Seweryna Pieniężnego oraz wszystkich wydawców, dziennikarzy i drukarzy przedwojennej „Gazety Olsztyńskiej” a także zmarłego premiera Jana Olszewskiego, gdyż uroczystości inauguracyjne odbyły się w dniu narodowej żałoby po jego śmierci.

Po wystąpieniach gości odbył się wernisaż wystawy Warmińsko-Mazurskiego Stowarzyszenia Fotografików BLUR pt. „ Szeroki kąt widzenia. Olsztyńscy pisarze i poeci w obiektywach fotografików Warmii i Mazur”, którą zaprezentował Grzegorz „Wado” Wadowski – wiceprezes BLUR-a.

52598974_2523632630997349_7388422460221161472_n

Końcowym akordem inauguracji było spotkanie literackie z red. Zenonen Złakowskim pt. „Bywam też poetą”, które poprowadził wiceprezes Grzegorz Radzicki (SDP).


Dni potrwają przez najbliższy tydzień i zakończą się centralnymi obchodami 24 i 25 lutego, Galą Dziennikarzy i Szlakiem Pamięci Seweryna Pieniężnego. Natomiast wydarzenia towarzyszące Dniom odbywać się będą aż do września w różnych miejscowościach województwa warmińsko-mazurskiego, aby umożliwić jak najszerszej liczbie osób zapoznać się postacią patrona dziennikarzy oraz dorobkiem twórczym współczesnych żurnalistów.

Patroni honorowi:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewoda Warmińsko-Mazurski, Prezydent Olsztyna, Starosta Olsztyński, Burmistrz Pieniężna

Patroni medialni wydarzenia obecni na uroczystości:

pieniezno

Biuro Prasowe Urzędu Miejskiego w Pieniężnie

GoscN

Relacja red. Łukasza Czechyry: Gość Niedzielny

BW-biale-tlo

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Pięniężno, godz. 12.00 – rozpoczynamy

15 lutego, równo w południe rozpoczynamy tegoroczne Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach.

Pieniezno 2019

Z a p r a s z a m y

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , | Leave a comment

15 lutego rozpoczynamy!

Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach w bieżącym roku inaugurujemy w mieście, które w 1947 roku przybrało swoją nazwę od nazwiska naszego patrona Seweryna Pieniężnego Juniora (1890-1940).

Wojewódzka Inauguracja odbędzie się 15 lutego (piątek), o godzinie 12, w gmachu Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Zapraszamy

Plakat 2019

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , | Leave a comment

Aleksander Wołos patronem konkursu na rysunek prasowy

Odbywający się po raz pierwszy Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy nosi imię olsztyńskiego karykaturzysty, rysownika, pastelisty i malarza Aleksandra Wołosa (1934-2014).

IMG_4801 Continue reading

Posted in Twarze mediów | Tagged , | Leave a comment

Dni Pieniężnego – program do pobrania

Zapraszamy do pobrania programu VI Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach.

W załączeniu broszura z programem wydarzeń, które odbędą się lutym i marcu:

VI DSP 2019

Program całości:

Program VI Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

6 dsp u

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego, Dni Seweryna Pieniężnego 2019, Patronaty | Tagged , , , , , | Leave a comment

Wenta Dobroczynna już po raz 21!

17  lutego zapraszamy do Szkoły Muzycznej na 21. edycję Wenty Dobroczynnej Akcji Katolickiej Archidiecezji Warmińskiej…

plakat WENTA 2014

Podczas Wenty licytacje dzieł sztuki oraz przedmiotów ofiarowanych przez artystów, twórców, samorządowców, polityków…

Wenta 1folder 2019 2

P a t r o n a t    m e d i a l n y

BW-biale-tlo

Posted in Zaproszenia | Tagged , | Leave a comment

Program VI Dni Pieniężnego

Zapraszamy do zapoznania się z tegorocznym programem Dni Seweryna Pieniężnego. W tej chwili prezentujemy wydarzenia, które odbędą się w lutym br. Program sukcesywnie jest uzupełniany.

Program VI Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach

6 dsp u

Równocześnie zapraszamy dziennikarzy i publicystów oraz osoby, stowarzyszenia i instytucje współpracujące z Warmińsko-Mazurskim Oddziałem Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich do zaprezentowania swoich osiągnięć twórczych w ramach wydarzeń towarzyszących w okresie od marca do czerwca. Mogą to być spotkania autorskie i literackie, panele dyskusyjne, konferencje i sympozja, koncerty, wystawy etc.

Kontakt: Ireneusz St. Bruski, tel. + 48 531 507 527, e-mail: bruski@wp.pl

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged | Leave a comment

Wojciech P. Kwiatek: Wielkie słowa nie gwarantują racji

Nie dyskutuje się z wrażliwością, wyobraźnią i podobnymi ulotnymi fenomenami. Toteż trudno sensownie ustosunkować się do tekstu red. Adama Sochy nt. oświadczenia dyrektor CMWP Jolanty Hajdasz. Wobec tego trzymajmy się konkretów.

Inkryminowane oświadczenie zawiera argumenty merytoryczne, poparte podstawowymi kanonami zawodu dziennikarskiego, zwłaszcza funkcji różnych form dziennikarskiej wypowiedzi oraz zasadami etyki. Głoszą one między innymi, że po pierwsze każda ze stron sporu ma prawo do własnego stanowiska (audiatur et altera pars), po drugie satyra ma naturalne prawo do karykatury, hiperbolizacji i innych podobnych chwytów. To, co red. Adama Sochę przyprawiło o „wymioty”, wzięło się z jego prywatnego poczucia estetyki, którego jednak nie można próbować narzucić innym. Zaś nazywanie „zbrodnią” emisji filmiku satyrycznego Barbary Pieli jest już tylko zwykłą demagogią, obliczoną właśnie na podgrzanie atmosfery; w takich sytuacjach o dyskusji w ogóle nie ma mowy. Continue reading

Posted in O SDP | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

Jacek Wegner: Satyra krytyki się nie boi

Dziś satyra w wolnym kraju, bez cenzury, prawie sczezła. Staliśmy się bowiem, po przejściach ostatnich siedemdziesięciu lat, narodem osobników ponurych. I widocznie oni postanowili odebrać Michałowi Rachoniowi i Krystianowi Krawielowi możliwości wypowiadania się w TVP.

Obrona redaktorów Michała Rachonia i Krystiana Karwiela upubliczniona na naszym portalu 17 stycznia przez koleżankę red. dr Jolantę Hajdasz, dyrektor Centrum Monitoringu Wolności Prasy, jest bardziej urzędowa niźli publicystyczna. Tymczasem trzeba by tu wytoczyć najcięższe działa właśnie publicystyczne. Przede wszystkim należy dowiedzieć się, kto imiennie w – jak enigmatycznie pisze koleżanka dyrektor – „kierownictwie Telewizji Polskiej” podpisał decyzję o odebraniu redaktorom Michałowi Rachoniowi i Krystianowi Krawielowi możliwości pracy w mediach publicznych, ponieważ w TVP Info w audycji „Minęła 20” zadziwili oni nawet niewyrobionego widza i słuchacza satyrą wymierzoną w dwoje prominentnych polityków, a dowiedziawszy się, należałoby upublicznić nazwisko tej osoby, by ją zawstydzić. Nie ma ona, po pierwsze, poczucia humoru, po drugie, również – niestety – kultury literackiej. Jest w naszej narodowej spuściźnie wspaniały, do pozazdroszczenia przez inne narody, dorobek pisarstwa satyrycznego. Można powiedzieć, i nie byłaby to chyba przesada, że wszystkim poczynaniom naszej elity do 1939 roku towarzyszyła satyra. Continue reading

Posted in Felietony, O SDP, Uncategorized | Tagged , , , , , , , , , , | Leave a comment

Czekając na Igę

6 dsp u

Wkrótce, na jeden dzień 18 lutego, w Olsztyńskim Planetarium połączy ich jedna scena. Koncert Elżbiety i Andrzeja „Andymiana” Mierzyńskich i ona jedyna – 15-letnia tancerka z Olsztyna.

Iga Bielak-Andrzejczyk jest związana z Pracownią Tańca Współczesnego Pryzmat w Olsztynie i współuczestniczy w sukcesach tej grupy. Mimo młodego wieku odnosi już sukcesy indywidualne – w ubiegłym roku zdobyła wyróżnienie za autorską etiudę „Over” podczas krajowego przeglądu etiud i wystąpiła w Koncercie Finałowym Warszawskiego Studia Tańca w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. Jesienią zdobyła uznanie publiczności podczas premierowego spektaklu olsztyńskiego Kabaretu Dada Go. W grudniu 2018 odebrała tytuł Talent Roku 2018, przyznany przez Stowarzyszenie Pro Kultura i Sztuka w Olsztynie.

Czekając na jej interpretacje taneczne podczas koncertu Mierzyńskich, rozmawiamy z mamą Igi – Martą Andrzejczyk, aktorką i wykonawczynią piosenek literackich oraz z Igą – o tym, jak żyje się w rodzinie artystów.

2-min

Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , | Leave a comment

Program VI Dni Seweryna Pieniężnego

DNI SEWERYNA PIĘNIĘŻNEGO NA WARMII I MAZURACH 2019

seweryn-pieniezny

15 lutego 2019 (piątek)

Wojewódzka Inauguracja VI Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach w Pieniężnie 

12.00: Miejska Biblioteka Publiczna
Pieniężno, ul. Sienkiewicza 4
Inauguracja z udziałem przedstawicieli władz wojewódzkich i samorządowych regionu:

– Powitanie i prowadzenie – Grzegorz Radzicki, wiceprezes SDP w Olsztynie,
– „Słowo inauguracyjne” – Kazimierz Kiejdo, Burmistrz Pieniężna,
– „Szósta edycja Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach” – dr Ireneusz St. Bruski, prezes SDP w Olsztynie,
– Wernisaż wystawy „Szeroki kąt widzenia – olsztyńscy pisarze i poeci w obiektywach fotografików z Warmii i Mazur”. Słowo o wystawie – Grzegorz „Wado” Wadowski (SDP, BLUR)
– „Bywam też poetą”. Spotkanie literackie z Zenonem Złakowskim, Członkiem Honorowym SDP

Pieniezno 2019

18 lutego (poniedziałek)

Inauguracja Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie

17.30 – Planetarium Olsztyńskie
Olsztyn, Aleja Marszałka J. Piłsudskiego 38
– Wernisaż wystawy dr. Henryka Ciruta: „Hydroformy 2”
– „Cztery Pory Roku: Zima” – koncert Elżbiety i Andrzeja “Andymiana” Mierzyńskich z udziałem Igi Bielak-Andrzejczyk (solo taneczne)

inauguracja ol

24 lutego 2019 (niedziela)

79. rocznica śmierci Seweryna Pieniężnego (+24 II 1940, KL Hohenbruch)

12.00: Cmentarz komunalny, Olsztyn (ul. Poprzeczna, kw. 4A, rząd 1, grób 1)
Zapalenie znicza na grobie Seweryna Pieniężnego

14.00: Olsztyn, Ratusz, pl. Jana Pawła II nr 1

Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur

– Przesłanie do Ludzi mediów z okazji Dni Seweryna Pieniężnego
– Wręczenie dyplomów jubileuszowych
– Nadanie tytułu Przyjaciela Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich
– Występ uczniów III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika pod kierunkiem dr. Elżbiety Andrasz
– Finał I Ogólnopolskiego konkursu na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa
– Finał Konkursu SDP im. Seweryna Pieniężnego za rok 2018

25 lutego 2019 (poniedziałek)

Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego

10.15: Pomnik Seweryna Pieniężnego obok Olsztyńskich Zakładów Graficznych im. Seweryna Pieniężnego (Towarowa 2)
11.00: Grób Seweryna Pieniężnego na cmentarzu komunalnym (ul. Poprzeczna)
12.00: Bazylika katedralna (Msza w intencji dziennikarzy pod przewodnictwem ks. prałata dr. Andrzeja Lesińskiego z homilią ks. Dariusza Sonaka, redaktora i asystenta kościelnego „Gościa Niedzielnego – Posłańca Warmińskiego”)
Po liturgii przejście obok dawnych siedzib „Gazety Olsztyńskiej” (1886-1939) – kamienice przy ul. Staszica 12, Stare Miasto 11/16 i Targ Rybny 1
13.15: Głaz poświęcony Sewerynowi Pieniężnemu na olsztyńskim Podzamczu (od ul. Nowowiejskiego) – zakończenie Szlaku Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , , , , , | 1 Comment

Zaproszenie do Ustronia

Stowarzyszenia “Pamięć Jastrzębska” zaprasza na wydarzenie patriotyczne, które odbędzie się w dniach 24-26 lutego w Ustroniu, które odbywa się pod patronatem medialnym miesięcznika społeczno-kulturalnego “Bez Wierszówki”.

cce20190123_00000

Posted in Patronaty, Zaproszenia | Tagged , | Leave a comment

Dni Seweryna Pieniężnego 2019

Tegoroczne obchody Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach, które zainaugurujemy 15 lutego w Pieniężnie i 18 lutego w Olsztynie, odbywać się będą pod honorowym patronatem:

mkidn_01_cmyk
Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

godlo_artur_chojecki_1

Artura Chojeckiego
Wojewody Warmińsko-Mazurskiego

herb olsztyn

Piotra Grzymowicza
Prezydenta Olsztyna

herb powiatu

Andrzeja Abako
Starosty Olsztyńskiego

pieniezno

Kazimierza Kiejdo
Burmistrza Pieniężna

 

Wydarzenia centralne, związane z życiem patrona Dziennikarzy Warmii i Mazur, odbędą się 24 lutego – w 79. rocznicę śmierci i 25 lutego – w 129. rocznicę urodzin Seweryna Pieniężnego. Natomiast wydarzenia towarzyszące w Olsztynie oraz różnych miejscowościach regionu będą miały miejsce od lutego do września 2019 roku.

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego, Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , , , | Leave a comment

VI Dni Seweryna Pieniężnego

seweryn-pienieznyDokładnie za miesiąc, 15 lutego, rozpoczynamy kolejną edycję Dni Seweryna Pieniężnego na Warmii i Mazurach. Wojewódzka inauguracja Dni odbędzie się w mieście, które po wojnie przybrało swoją nazwę od nazwiska polskiego wydawcy i dziennikarza z Olsztyna, który oddal życie za wolną Polskę z rąk okupanta niemieckiego w KL Hohenbruch.

Równo w południe w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej rozpoczną się uroczystości inauguracyjne. Podczas inauguracji przewidziano spotkanie z red. Zenonem Złakowskim – członkiem honorowym Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich oraz wernisaż wystawy. Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019 | Tagged , , , , | Leave a comment

Konkurs na rysunek prasowy

Wolos sep 2

Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie organizuje I Ogólnopolski konkurs na rysunek prasowy im. Aleksandra Wołosa.
Konkurs jest skierowany do rysowników publikujących swoje prace w mediach drukowanych i elektronicznych.

Tegoroczna, pierwsza edycja, obejmie wszystkie rysunki prasowe opublikowane w 2018 roku. Tematyka konkursu jest nieograniczona: rysunek polityczny, społeczny, humorystyczny, sportowy, karykatura itp.

Prace konkursowe należy przesłać w formie elektronicznej w rozdzielczości 300 dpi, formacie jpg, rozmiarze A4 z podaniem tytułu wydawnictwa i datą publikacji. Ponadto należy dołączyć zeskanowaną stronę czasopisma z rysunkiem, natomiast w przypadku prac zamieszczonych w Internecie należy podać link do strony, na której został zamieszczony rysunek oraz PrintScreen strony internetowej z zamieszczonym rysunkiem.

Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie pięć prac i przesłać na adres: ok.rysprasowy@interia.pl. Termin nadsyłania prac do końca stycznia 2019 roku.

Prace zakwalifikowane do konkursu zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej. Finał konkursu odbędzie się 24 lutego 2019 roku podczas Gali Dziennikarzy Warmii i Mazur.

Szczegółowe informacje u koordynatora konkursu: Zbigniew Piszczako, tel. 694 712 745, e-mail: ok.rysprasowy@interia.pl.

zp

Posted in Komunikaty | Tagged , , , | Leave a comment

Konkurs im. Seweryna Pieniężnego

Pioro SDPZarząd Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP ogłasza kolejną edycję Konkursu im. Seweryna Pieniężnego za rok 2018. Konkurs jest skierowany do dziennikarzy i publicystów Warmii i Mazur, a także ludzi mediów z innych regionów, którzy w swojej twórczości podejmują tematykę warmińsko-mazurską.

Do konkursu można zgłosić teksty drukowane, materiały radiowe i telewizyjne oraz opublikowane w Internecie. Można zgłosić maksymalnie trzy prace, które zostały opublikowane od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku. W ramach zgłoszenia konkursowego należy przesłać pięć egzemplarzy każdej z prac. Continue reading

Posted in Dni Seweryna Pieniężnego 2019, Komunikaty | Tagged , , | Leave a comment

Kalendarium na rok 2019

Kalendarium na rok 2019 zatwierdzone przez Zarząd Oddziału 21 grudnia 2018

Spotkania członków Oddziału w każdą ostatnią środę miesiąca: 30 I, 27 III, 24 IV, 29 V, 26 VI, 28 VIII, 25 IX; spotkania odbywają się w Kawiarni Staromiejska w godz. 17-19

Dni Seweryna Pieniężnego w Olsztynie: 18-25 II (24 II – Gala Dziennikarzy Warmii i Mazur, 25 II – Szlak Pamięci Seweryna Pieniężnego)

Nadzwyczajne Walne Zebranie Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP w Olsztynie (sprawozdanie finansowe za rok 2018 oraz przyjęcie programu pracy i preliminarza na rok 2019): 27 marca (środa), godz. 16.30 (termin I), 17.00 (termin II)

Walne Zebranie Członków Oddziału (koniec kadencji 2016-2019; wybory nowych władz Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP): 24 października 2019 (czwartek), godz. 16.00 (termin I), 16.30 (termin II)

Posted in Komunikaty | Tagged , | Leave a comment

W nowy rok

tapeta-nowy-rok-2019-z-graficznymi-zlotymi-gwiazdkami

 

 

 

 

Nowy rok bieży,
w jasełkach leży…

 

Wszystkim Dziennikarzom
Szczęśliwego Nowego Roku 2019,
pasji w dążeniu do prawdy,
niezwykłych pomysłów i bogactwa weny twórczej,
a członkom Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich 
owocnego zaangażowania w działalność SDP
życzy
Zarząd Oddziału


Olsztyn, 31 grudnia 2018 Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Święta z Bogiem

carousel1newObchodzenie Bożego Narodzenia to przyjęcie na ziemi niespodzianek Nieba. Nie można żyć „przyziemnie”, kiedy Niebo przyniosło na świat swoje nowości. Boże Narodzenie rozpoczyna nową erę, w której życia się nie programuje, ale się daje; gdzie już nie żyje się dla siebie, według własnych upodobań, ale dla Boga; i z Bogiem, ponieważ od Bożego Narodzenia Bóg jest Bogiem-z-nami. Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , | Leave a comment

U końca adwentu…

FaraPokój zamieszka, kiedy Pan przybędzie… 

W adwentowej refleksji, w skupieniu, w ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, do gorącego i otwartego serca niech przyjdzie Pan i umocni nas swoim pokojem, byśmy mogli się nim dzielić.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia
i szczęśliwego Nowego 2019 Roku
życzy
Krzysztof Skowroński
Prezes SDP

fot. polskatradycja.pl

Posted in Aktualności | Tagged , | Leave a comment

Opłatkowy wieczór żurnalistów

P1040450W dniach poprzedzających Uroczystość Narodzenia Pańskiego dziennikarze z Warmii i Mazur spotkali się  21 grudnia na Wieczorze opłatkowym w Olsztynie.

Swoją obecnością żurnalistów SDP zaszczycili m.in. biskup Janusz Ostrowski, członek honorowy SDP Zenon Złakowski, prezes Marek Książek z bratniego stowarzyszenia dziennikarskiego w Olsztynie – SD RP oraz osoby, które w minionych latach uhonorowane zostały tytułem Przyjaciela Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SDP: Elżbieta Fabisiak, Alina Prusik, prof. Krystyna Stasiewicz, mec. Lech Obara i prezes Jerzy L. Okuniewski. Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

OBN: Perły Warmii – wernisaż wystawy

Serdecznie zapraszamy na wernisaż wystawy pt. „Perły Warmii. W 250 rocznicę utworzenia poczty na Warmii”, która odbędzie się we wtorek (18 grudnia) o godz. 12.00 w siedzibie OBN przy ulicy Partyzantów 87 w Olsztynie.

PLAKAT_OBN.cdr

Posted in Patronaty, Zaproszenia | Tagged , , , , | Leave a comment

Uszanujcie pamięć Erwina Kruka – apel rodziny Erwina Kruka

Jesteśmy przejęci, zasmuceni i zażenowani sytuacją, w którą wmanewrowano drogie imię naszego nieodżałowanego Męża i Ojca – nie zasłużył na to, a my konsekwencje głęboko przeżywamy.

Życie i dorobek naszego Męża i Taty są wyjątkowe, jednak to nie rodzinie decydować, czy Erwin Kruk nadaje się na patrona czegokolwiek.

Erwin Kruk był człowiekiem skromnym i jeżeli kiedykolwiek miałby być czegokolwiek patronem, prosimy by odbyło się to w profesjonalnej procedurze, co do której nie ma najmniejszych wątpliwości prawnych i formalnych. Obecna procedura i wywołane nią negatywne skutki nie spełniają takich oczekiwań.

Cieszy nas kultywowanie pamięci i docenianie dorobku Erwina Kruka, ale w konstruktywnych okolicznościach, czyli na przykład takich, jak nadanie imienia Erwina Kruka Szkole Podstawowej w Elgnówku – szkole, której Erwin Kruk był uczniem.

Na koniec apel rodziny Erwina Kruka: prosimy wszystkich, niezależnie od poglądów, uszanujcie pamięć Erwina Kruka i uszanujcie nas. Prosimy, nigdy więcej nie wykorzystujcie imienia naszego Męża i Ojca do przedsięwzięć realizowanych nieprofesjonalnie bądź na doraźne potrzeby polityczne. Erwin Kruk nie zasłużył na takie traktowanie.

W imieniu rodziny Erwina Kruka

z poważaniem

Tomasz Kruk

Posted in Komunikaty | Tagged , , , , | Leave a comment

Kolory mogą żyć wiecznie…

30 listopada, po ciężkiej chorobie, odeszła
Dorota Beata Truszczyńska
(1965-2018)
malarka, graficzka, artystka – jak o sobie mówiła – „z wyboru, wykształcenia i przekonania”. Absolwentka Wydziału Grafiki Sztuk Pięknych w Warszawie, z dyplomem pracowni serigrafii profesora Henryka Chylińskiego.

Mówiąc o swojej pracy często dodawała:
„koloru nigdy za wiele,
kolory nie obrażają,
kolory nie kłócą się,
kolory mogą żyć wiecznie”.

DT 414a

 

 

 

 

 

 

Praca Doroty Beaty Truszczyńskiej z cyklu: „Macierzyństwo” – „Pomarańczowa” (serigrafia, papier, 1994)

Państwu Ewie i Stefanowi Truszczyńskim

oraz całej Rodzinie

z wyrazami szczerego żalu i współczucia

w imieniu żurnalistów Warmii i Mazur Ireneusz St. Bruski

Posted in Teksty | Tagged , | Leave a comment

Gala 23. edycji Nagród im. Witolda Hulewicza

Ogorek ISB

Aktor Jerzy Zelnik i historyk Magdalena Ogórek z Wielką Nagrodą Honorową im. Witolda Hulewicza, prozaik i poeta, więzień KL Auschwitz Bogdan Bartnikowski z Nagrodą Główną oraz 20. Laureatów z całej Polski  –  to werdykt Jury, który ogłoszono 29 listopada, podczas tradycyjnej Gali w Domu Literatury w Warszawie. Continue reading

Posted in Patronaty | Tagged , , , , , , , , , , , | Leave a comment

Wieczór opłatkowy 2018

Wieczór opłatkowy odbędzie się w piątek – 21 grudnia, o godzinie 17.00. Tradycyjnie na zakończenie przejdziemy pod Głaz poświęcony Sewerynowi Pieniężnemu na Podzamczu, gdzie zapalimy znicz pamięci.

Mikolaj 2018 zaproszenie

rys. Zbigniew Piszczako, fot. Ireneusz St. Bruski Continue reading

Posted in Zaproszenia | Tagged , | Leave a comment

Finał konkursu „Trzeci sektor w mediach”

Kinga Grabowska, dziennikarka Polskiego Radia Olsztyn, zajęła pierwsze miejsce w tegorocznym konkursie „Trzeci sektor w mediach” za rok 2018; kolejne miejsca zajęli Mariusz Borsiak i Grzegorz Szydłowski. Nagrody laureatom wręczył prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz podczas Forum Organizacji Pozarządowych Miasta Olsztyna, które odbyło się 24 listopada w Muzeum Nowoczesności.

P1030127Red. Kinga Grabowska (SDP) nagrodzona została statuetką i czekiem na 1500 złotych za cykl cotygodniowych niedzielnych audycji „Porozmawiajmy o życiu”, realizowany od roku na antenie  Polskiego Radia Olsztyn. Continue reading

Posted in Patronaty | Tagged , , , , , , , | Leave a comment

„Bez Wierszówki” na 4. Kwartał 2018

Ostatnie wydanie w bieżącym roku miesięcznika społeczno-kulturalnego SDP „Bez Wierszówki” ukazuje się również jako wydanie łączone. Jest to związane ze środkami finansowymi, które mamy do dyspozycji. Zwiększyliśmy za to objętość w porównaniu z poprzednią edycją. 

0001
Tematyką dominującą w najnowszym wydaniu (nr 10-12/2018), choć nie jedyną, jest 100-lecie Niepodległości. Continue reading

Posted in Aktualności | Tagged , , , | Leave a comment