Bez Wierszówki

BW-czarne„Bez Wierszówki” – miesięcznik społeczno-kulturalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wydawany przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie. Porusza sprawy świata dziennikarskiego oraz sprawy społeczne i kulturalne.0001.jpgMiesięcznik powstał w Olsztynie, w kwietniu 2004 roku. Początkowo dominowała tematyka regionu. W pierwszym dziesięcioleciu istnienia czasopisma redaktorami naczelnymi byli: Tadeusz Prusiński (IV 2004 – II 2006), Jerzy Jakub Pantak (III 2006 – VIII 2007), Ryszard Borkowski (IX 2007 – II 2008) i Krzysztof Panasik (III 2008 – XII 2013). Nakład oscylował w granicach od 300 do 600 egzemplarzy.

Po reformie przeprowadzonej na początku 2014 roku „Bez Wierszówki” ma zasięg ogólnopolski. Redaguje go Ireneusz St. Bruski (od I 2014). Współpracują z nim autorzy z całego kraju, a spoza Polski – z Anglii, Holandii, Italii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Aktualny nakład czasopisma to 5 tys. egzemplarzy. 

0001.jpg

Pierwsze wydanie po zmianach w 2014 roku (nr 1-3/2017)

Czasopismo od stycznia 2014 roku jest tworzone pro bono; zarówno redaktor naczelny, jak i autorzy, nie otrzymują żadnych honorariów, tworzą czasopismo – zgodnie z jego tytułem – bez wierszówki.

0001

W ramach stałej współpracy autorskiej na łamach „Bez Wierszówki” publikują:

Jerzy Biernacki (Warszawa)

Tadeusz Brzeski (Olsztyn)

Andrzej Zbigniew Brzozowski (Olsztyn)

Wojciech Ciesielski (Olsztyn)

Małgorzata Chomicz (Perugia)

Aleksander Czajkowski-Ładysz (Warszawa)

Katarzyna Dzierzbicka (Warszawa)

Henryk Falkowski (Olsztyn)

Wojciech Goljat (Olsztyn)

Anna Grelewska (Warszawa)

Jerzy Jachowicz (Warszawa)

Krzysztof Kłopotowski (New York, Warszawa)

Bogdan Krawczyk (Warszawa)

Zbigniew Kresowaty (Lądek Zdrój)

Elżbieta Królikowska-Avis (Londyn, Warszawa)

Anna Mieszczanek (Warszawa)

Jerzy Leszek Okuniewski (Olsztyn)

Michał Orzechowski (Warszawa)

Marek Palczewski (Łódź)

Joanna Paszkiewicz-Jägers (Groningen)

Lech L. Przychodzki (Świdnik)

Monika Sadowa (Warszawa)

Marek Sokołowski (Olsztyn)

Małgorzata Todd (Warszawa)

Błażej Torański (Łódź)

Stefan Truszczyński (Warszawa)

Jacek Wegner (Warszawa)

Zenon Złakowski (Olsztyn)

„Bez Wierszówki” do pobrania:

 

 ROK 2018

Październik – grudzień 2018   0001

Lipiec – wrzesień 2018   0001   BW 2018 7-9

Kwiecień – czerwiec 2018  BW 2018-4-6 BW 2018 4-6

Styczeń – marzec 2018  0001   BW 2018-1-3c

Komunikat ws. przedruku tekstu w nr 1-3/2018
Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie oraz Ireneusz St. Bruski wyrażają ubolewanie z powodu przedruku bez zgody prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza w numerze 1-3 (151-153) Miesięcznika artykułu pt. „I Kongres Polaków w Niemczech” opublikowanego pierwotnie na portalu internetowym http://porta-polonica.de oraz wykorzystania obrazu jego autorstwa przy publikacji tego artykułu.
ROK 2017

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk

Grudzień 2017  Bez Wierszowki 2017 12-min  BW 2017-12

Listopad 2017 0001 BW 2017-11

Wrzesień-październik 2017 2017 - 9 BW 2017 9-10

Czerwiec-sierpień 20170001BW 2017 6-8

Marzec-maj 2017OkladkaBW 2017 3-5

Styczeń-luty 2017  0001BW 2017 1-2

 

ROK 2016

Listopad-grudzień 2016  0001  BW 2016-11-12

Wrzesień-październik 20160001.jpgBW 2016 – 9-10

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s