Bez Wierszówki

BW-czarne

„Bez Wierszówki” – miesięcznik społeczno-kulturalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wydawany przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie. Porusza sprawy świata dziennikarskiego oraz sprawy społeczne i kulturalne.

0001.jpg

Miesięcznik powstał w Olsztynie, w kwietniu 2004 roku. Początkowo dominowała tematyka regionu. W pierwszym dziesięcioleciu istnienia czasopisma redaktorami naczelnymi byli: Tadeusz Prusiński (IV 2004 – II 2006), Jerzy Jakub Pantak (III 2006 – VIII 2007), Ryszard Borkowski (IX 2007 – II 2008) i Krzysztof Panasik (III 2008 – XII 2013). Nakład oscylował w granicach od 300 do 600 egzemplarzy.

Po reformie przeprowadzonej na początku 2014 roku „Bez Wierszówki” ma zasięg ogólnopolski. Redaguje go Ireneusz St. Bruski (od I 2014). Współpracują z nim autorzy z całego kraju, a spoza Polski – z Anglii, Holandii, Italii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Aktualny nakład czasopisma to 5 tys. egzemplarzy. 

0001.jpg

Pierwsze wydanie po zmianach w 2014 roku (nr 1-3/2017)

Czasopismo od stycznia 2014 roku jest tworzone pro bono; zarówno redaktor naczelny, jak i autorzy, nie otrzymują żadnych honorariów, tworzą czasopismo – zgodnie z jego tytułem – bez wierszówki.

0001

W ramach stałej współpracy autorskiej na łamach „Bez Wierszówki” publikują:

Jerzy Biernacki (Warszawa)

Tadeusz Brzeski (Olsztyn)

Andrzej Zbigniew Brzozowski (Olsztyn)

Małgorzata Chomicz (Perugia)

               Katarzyna Dzierzbicka (Warszawa)

Anna Grelewska (Warszawa)

Henryk Falkowski (Olsztyn)

Witold Gadowski (Kraków)

Wojciech Goljat (Olsztyn)

               Anna Grelewska (Warszawa)

Jerzy Jachowicz (Warszawa)

Krzysztof Kłopotowski (New York, Warszawa)

Bogdan Krawczyk (Warszawa)

Elżbieta Królikowska-Avis (Londyn)

Wojciech Piotr Kwiatek (Warszawa)

Anna Mieszczanek (Warszawa)

Jerzy Leszek Okuniewski (Olsztyn)

Marek Palczewski (Łódź)

Joanna Paszkiewicz-Jägers (Groningen)

Ewa Pustelnik (Warszawa)

Monika Sadowa (Warszawa)

Marek Sokołowski (Olsztyn)

Małgorzata Todd (Warszawa)

Błażej Torański (Łódź)

Stefan Truszczyński (Warszawa)

Jacek Wegner (Warszawa)

Zenon Złakowski (Olsztyn)

 

„Bez Wierszówki” do pobrania:

Grudzień 2017

Bez Wierszowki 2017 12-min

BW 2017-12

Listopad 2017 0001 BW 2017-11

Wrzesień-październik 2017 2017 - 9 BW 2017 9-10

Czerwiec-sierpień 20170001BW 2017 6-8

Marzec-maj 2017OkladkaBW 2017 3-5

Styczeń-luty 2017  0001BW 2017 1-2

Listopad-grudzień 2016  0001  BW 2016-11-12

Wrzesień-październik 20160001.jpgBW 2016 – 9-10

 

 
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s