Bez Wierszówki

 
 
BW-czarne„Bez Wierszówki” – Miesięcznik Społeczno-Kulturalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wydawany przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie. Porusza sprawy świata dziennikarskiego oraz tematykę społeczną i kulturalną.
 
Mamy już 15 lat…
0001
 
Numer 100…
0001.jpg
Miesięcznik powstał w Olsztynie, w kwietniu 2004 roku. Początkowo dominowała tematyka regionu. W pierwszym dziesięcioleciu istnienia czasopisma redaktorami naczelnymi byli: Tadeusz Prusiński (IV 2004 – II 2006), Jerzy Jakub Pantak (III 2006 – VIII 2007), Ryszard Borkowski (IX 2007 – II 2008) i Krzysztof Panasik (III 2008 – XII 2013). Nakład oscylował w granicach od 300 do 600 egzemplarzy. Po reformie przeprowadzonej na początku 2014 roku „Bez Wierszówki” ma zasięg ogólnopolski. Redaguje go Ireneusz St. Bruski (od I 2014). Współpracują z nim autorzy z całego kraju, a spoza Polski – z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Aktualny nakład czasopisma to 5 tys. egzemplarzy. 

0001.jpg

Pierwsze wydanie po zmianach w 2014 roku (nr 1-3/2017)

Czasopismo od stycznia 2014 roku jest tworzone pro bono; zarówno redaktor naczelny, jak i autorzy, nie otrzymują żadnych honorariów, tworzą czasopismo – zgodnie z jego tytułem – bez wierszówki.

0001

Na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego SDP „Bez Wierszówki” publikują:

Jerzy Biernacki (Warszawa)

Dorota Bogucka (Warszawa)

Ireneusz St. Bruski (Olsztyn)

Tadeusz Brzeski (Olsztyn)

Andrzej Zbigniew Brzozowski (Olsztyn)

Małgorzata Chomicz (Perugia)

Aleksander Czajkowski-Ładysz (Warszawa)

Henryk Falkowski (Olsztyn)

Andrzej J. Gojke (Rumia)

Wojciech Goljat (Olsztyn)

Jerzy Jachowicz (Warszawa)

Romuald Karaś (Warszawa)

Władysław Katarzyński (Olsztyn)

Krzysztof Kłopotowski (New York, Warszawa)

Bożena Kociołkowska (Warszawa)

Bogdan Krawczyk (Warszawa)

Zbigniew Kresowaty (Lądek Zdrój)

Elżbieta Królikowska-Avis (Londyn, Warszawa)

Anna Mieszczanek (Warszawa)

Jerzy Leszek Okuniewski (Olsztyn)

Marek Palczewski (Łódź)

Jakub Pańków (Warszawa)

Joanna Paszkiewicz-Jägers (Groningen)

Lech L. Przychodzki (Świdnik)

Piotr Raina (Berlin)

Monika Sadowa (Warszawa)

Zbigniew Sajnóg (Gdańsk)

Marek Sokołowski (Olsztyn)

Małgorzata Todd (Warszawa)

Stefan Truszczyński (Warszawa)

Jacek Wegner (Warszawa)

Zenon Złakowski (Olsztyn)

 

Z miesięcznikiem współpracują także autorzy fotografii:

Wojciech Ciesielski (Olsztyn)

Henryk Cirut (Olsztyn)

Jolanta Kolinko (Olsztyn)

Bogdan Krawczyk (Warszawa)

Konrad Rogoziński (Warszawa)

 

Adres redakcji (tylko do korespondencji):

11-041 Olsztyn, ul. kard. Hozjusza 12/3

tel. (+48) 531 507 527, e-mail: bezwierszowki@wp.pl

 

„BEZ WIERSZÓWKI” DO POBRANIA:

ROK 2020

Marzec – kwiecień 2020

już wkrótce…

 

Styczeń – luty 2020

2020-1

BW 1-2/2020

 

ROK 2019

Listopad – grudzień 2019

0001

BW 11-12/2019

Wrzesień – październik 2019

0001BW 9-10/2019

Lipiec – sierpień 2019

169 -0001
BW 7-8/2019

Maj – czerwiec 2019

0001-min BW 5-6/2019

W 15. rocznicę wydania pierwszego numeru miesięcznika „Bez Wierszówki

Kwiecień 2019  
0001
BW 4/2019

Styczeń – marzec 2019   0001  BW 1-3/2019

ROK 2018

Październik – grudzień 2018   0001   BW 1-3/2019

Lipiec – wrzesień 2018   0001   BW 2018 7-9

Kwiecień – czerwiec 2018  BW 2018-4-6  BW 2018 4-6

Styczeń – marzec 2018  0001   BW 2018-1-3c

 
 
ROK 2017

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk

Grudzień 2017  Bez Wierszowki 2017 12-min  BW 2017-12

Listopad 2017  0001 BW 2017-11

Wrzesień – październik 2017  2017 - 9 BW 2017 9-10

Czerwiec – sierpień 2017  0001  BW 2017 6-8

Marzec – maj 2017  OkladkaBW 2017 3-5

Styczeń – luty 2017  0001  BW 2017 1-2

ROK 2016

Listopad – grudzień 2016  0001  BW 2016-11-12

Wrzesień – październik 2016  0001.jpgBW 2016 – 9-10

 

 
 

2 Responses to Bez Wierszówki

  1. Pingback: Nowe wydanie „Bez Wierszówki” | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ SDP

  2. Pingback: Pobierz i wesprzyj… | WARMIŃSKO-MAZURSKI ODDZIAŁ SDP

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s