Bez Wierszówki

BW-czarne„Bez Wierszówki” – miesięcznik społeczno-kulturalny Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, wydawany przez Warmińsko-Mazurski Oddział SDP w Olsztynie. Porusza sprawy świata dziennikarskiego oraz sprawy społeczne i kulturalne.
Mamy już 15 lat…
0001
Numer 100…
0001.jpg
Miesięcznik powstał w Olsztynie, w kwietniu 2004 roku. Początkowo dominowała tematyka regionu. W pierwszym dziesięcioleciu istnienia czasopisma redaktorami naczelnymi byli: Tadeusz Prusiński (IV 2004 – II 2006), Jerzy Jakub Pantak (III 2006 – VIII 2007), Ryszard Borkowski (IX 2007 – II 2008) i Krzysztof Panasik (III 2008 – XII 2013). Nakład oscylował w granicach od 300 do 600 egzemplarzy.Po reformie przeprowadzonej na początku 2014 roku „Bez Wierszówki” ma zasięg ogólnopolski. Redaguje go Ireneusz St. Bruski (od I 2014). Współpracują z nim autorzy z całego kraju, a spoza Polski – z Anglii, Holandii, Italii, Kanady i Stanów Zjednoczonych. Aktualny nakład czasopisma to 5 tys. egzemplarzy. 

0001.jpg

Pierwsze wydanie po zmianach w 2014 roku (nr 1-3/2017)

Czasopismo od stycznia 2014 roku jest tworzone pro bono; zarówno redaktor naczelny, jak i autorzy, nie otrzymują żadnych honorariów, tworzą czasopismo – zgodnie z jego tytułem – bez wierszówki.

0001

Na łamach miesięcznika społeczno-kulturalnego SDP „Bez Wierszówki” publikują:

Jerzy Biernacki (Warszawa)

Dorota Bogucka (Warszawa)

Ireneusz St. Bruski (Olsztyn)

Tadeusz Brzeski (Olsztyn)

Andrzej Zbigniew Brzozowski (Olsztyn)

Małgorzata Chomicz (Perugia)

Aleksander Czajkowski-Ładysz (Warszawa)

Henryk Falkowski (Olsztyn)

Wojciech Goljat (Olsztyn)

Jerzy Jachowicz (Warszawa)

Romuald Karaś (Warszawa)

Krzysztof Kłopotowski (New York, Warszawa)

Bogdan Krawczyk (Warszawa)

Zbigniew Kresowaty (Lądek Zdrój)

Elżbieta Królikowska-Avis (Londyn, Warszawa)

Anna Mieszczanek (Warszawa)

Jerzy Leszek Okuniewski (Olsztyn)

Marek Palczewski (Łódź)

Jakub Pańków (Warszawa)

Joanna Paszkiewicz-Jägers (Groningen)

Lech L. Przychodzki (Świdnik)

Monika Sadowa (Warszawa)

Zbigniew Sajnóg (Gdańsk)

Marek Sokołowski (Olsztyn)

Małgorzata Todd (Warszawa)

Stefan Truszczyński (Warszawa)

Jacek Wegner (Warszawa)

Zenon Złakowski (Olsztyn)

 

Z miesięcznikiem współpracują także autorzy fotografii:

Wojciech Ciesielski (Olsztyn)

Henryk Cirut (Olsztyn)

Jolanta Kolinko (Olsztyn)

Bogdan Krawczyk (Warszawa)

 

Adres redakcji (do korespondencji): 11-041 Olsztyn, ul. kard. Hozjusza 12/3

tel. (+48) 531 507 527, e-mail: bezwierszowki@wp.pl

 

„Bez Wierszówki” do pobrania:

 

ROK 2019

Kwiecień 2019
0001-min

Egzemplarz do pobrania: BW 5-6/2019

W 15. rocznicę wydania pierwszego numeru miesięcznika „Bez Wierszówki

0001
Egzemplarz do pobrania: BW 4/2019

 

Styczeń – marzec 2019   0001  BW 1-3/2019

ROK 2018

Październik – grudzień 2018   0001   BW 1-3/2019

Lipiec – wrzesień 2018   0001   BW 2018 7-9

Kwiecień – czerwiec 2018  BW 2018-4-6  BW 2018 4-6

Styczeń – marzec 2018  0001   BW 2018-1-3c

Komunikat ws. przedruku tekstu w nr 1-3/2018
Warmińsko-Mazurski Oddział Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich w Olsztynie oraz Ireneusz St. Bruski wyrażają ubolewanie z powodu przedruku bez zgody prof. zw. dr. hab. Krzysztofa Ruchniewicza w numerze 1-3 (151-153) Miesięcznika artykułu pt. „I Kongres Polaków w Niemczech” opublikowanego pierwotnie na portalu internetowym http://porta-polonica.de oraz wykorzystania obrazu jego autorstwa przy publikacji tego artykułu.
ROK 2017

 

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

mkidn_01_cmyk

Grudzień 2017  Bez Wierszowki 2017 12-min  BW 2017-12

Listopad 2017 0001 BW 2017-11

Wrzesień-październik 2017 2017 - 9 BW 2017 9-10

Czerwiec-sierpień 20170001  BW 2017 6-8

Marzec-maj 2017OkladkaBW 2017 3-5

Styczeń-luty 2017  0001  BW 2017 1-2

 

ROK 2016

Listopad-grudzień 2016  0001  BW 2016-11-12

Wrzesień-październik 20160001.jpgBW 2016 – 9-10

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s