Członkostwo SDP

Kto może zostać członkiem SDP?

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych oraz przyjmująca statutowe cele Stowarzyszenia – określa Statut SDP (rozdz. III). Osoba będąca dziennikarzem publicystą, prasoznawcą, dziennikarzem – emerytem lub rencistą. Również osoba legitymująca się wieloletnią i wyróżniającą się działalnością publicystyczną, mimo iż praca dziennikarska nie jest dla niej zasadniczym źródłem utrzymania.

Jak wygląda procedura przyjęcia do SDP?

Kandydat, mający co najmniej dwuletni staż w dziennikarstwie, wypełnia druk ankiety, na której rekomenduje go członek naszego Stowarzyszenia; do deklaracji należy dołączyć załączniki obrazujące dorobek dziennikarski, publicystyczny, bądź fotoreporterski kandydata. Należy dołączyć rownież dwie fotografie.

Wszystkie te materiały należy przekazać Zarządowi Oddziału, który przekazuje je Komisji Członkowskiej. Po wyrażeniu przez Komisję opinii – Zarząd Oddziału podejmuje decyzję ws. przyjęcia kandydata do SDP.

Ile wynosi miesięczna składka?

Składka normalna wynosi 6 złotych, ulgowa – 3 złote (emeryci, renciści i studenci studiów dziennych). Dodatkowo członek uiszcza roczną składkę na rzecz FIJ w wysokości 5 złotych. Za wyrobienie legitymacji pobierana jest opłata w wysokości 10 złotych. Opłaty pobiera się z góry za ważność legitymacji przez kolejne miesiące do końca roku.

Składki należy wpłacać na konto bankowe Oddziału:

Bank Pekao S.A. nr 40 1240 5598 1111 0000 5031 6164.

Do czego upoważnia legitymacja SDP?

Legitymacja SDP uprawnia do wejścia do Sejmu RP, do bezpłatnego korzystania z usług medycznych w ambulatorium na ul. Foksal, do zniżki na noclegi w Domu Pracy Twórczej SDP w Kazimierzu Dolnym. Poza tym ułatwia zbieranie materiałów prasowych, daje prawo bezpłatnego wstępu do większości muzeów państwowych w Europie, zezwala na uczestniczenie w zebraniach, seminariach oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie.

Pobierz formularz deklaracji członkowskiej deklaracja